İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 25 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Tripanozom ve spiroketler üzerine etkili -arsenik bileşiğinden oluşmuş- bir ilaç; triparsamid (Tripanozomiyaz ve nörosifiliz tedavisinde kullanılır),
Nervus vestibulocochlearis’in denge ile ilgili bölümü olarak-meatus acusticus internus’un tabanında yerleşik-ganglion vestibulare’deki bipolar nöronlardan kaynaklanıp periferik uzantıları içkulağm zar labire
Üç kısımdan oluşan temporal kemiğin, kemik işitme kanalının -arka bölüm dışmda- duvarlarını oluşturan kısmı; temporal kemiğin timpanik parçası
tıbbi çeviri
Yemek borusunun, arkamediyastinum’da seyreden, toraks girişi ile diyafragma arasındaki ikinci bölümü; özofagus’un göğüs parçası
Duodenum’un, en hareketli ilk bölümü; duodenum’un üst bölümü
Üç kısımdan oluşan temporal kemiğin, ön ve üst bölümünü oluşturan kısmı; temporal kemiğin skuamöz parçası
erkek uretrasmın, corpus spongiosum penis içinden geçen bölümü; ön uretra
Erkek uretrasmın, prostat içinden geçen bölümü; prostatik uretra.
Üç kısımdan oluşan temporal kemiğin, iç kulağı içeren kısmı; temporal kemiğin piramit biçimi gösteren kaya (petröz) parçası
Nazofarenks ile hipofarenks (larengofa-renks) arasında kalan farenks bölümü; farenks’in, yumuşak damakla epiglottis’in üst kenan arasında kalan -ağız boşluğu arkasındaki- bölümü; yutağın ağız bölümü; orofarinks; o
Retina’nm, optik papilla (optik disk)’dan ora serrata’ya kadar uzanan, on kattan oluşmuş ışığa duyarlı bölümü; retina’nın gören bölümü
(L.): Farenks’in, burun boşluğunun hemen arkasında, yumuşak damak seviyesinin üstünde kalan en üst bölümü; yutağın burun bölümü; üst yutak; geniz; nazofarenks.
Erkek uretrasmın, ürogenital diyafragma içinden geçen bölümü; membranöz uretra.
Oksipital kemiğin, foramen magnum’un yan tarafında kalan bölümü; oksipital kemiğin yan parçası,
(G.): Yutağın, gırtlak arkasındaki, epiglottis’in üst kenan hizasından krikoid kıkırdağın alt kenan hizasına kadar uzanıp yemek borusuna açılan bölümü; farenks’in larenks bölümü; alt yutak; larengofarenks.
Retina’nm, iris’in arka yüzü üzerinde uzanan, iki sıra pigment katından oluşmuş bölümü; retina’nın iridyal bölümü
Duodenum’un, inen ve yükselen bölümleri arasındaki enine seyir gösteren üçüncü bölümü; duodenum’un horizontal bölümü
Duodenum’un, aşağıya doğru dikey seyir gösteren ikinci bölümü; duodenum’un inen bölümü
Retina’nm, kirpiksi cisim (corpus ciliare)’in arka yüzü üzerinde uzanan, iki sıra epitel katından oluşmuş bölümü; retina’nın siliyer bölümü
Yemek borusunun, yutağın devamı olarak boyun bölgesinde seyreden bölümü; özofagus’un boyun bölümü
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 71 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Erkekte, perine’den yapılan kesi aracılığıyla uretra’nın pars membranacea’sındaki darlığa kesi yapma; Whellhouse ameliyatı
İç kulak vestibülü’nün içyan duvarında, kendisinin açıldığı delikten başlayıp temporal kemiğin pars petrosa’sınm arka yüzüne kadar uzanan, içinde ductus endolymphaticus ile bir küçük ven’in yer aldığı küçük
Temporal kemiğin pars petrosa’sı içindeki, üç küçük kemik (malleus, incus, stapes)’i içeren, hava ile dolu, duvarları mukoza ile döşenmiş küçük boşluk; orta kulak boşluğu; timpan boşluğu
tıbbi çeviri
Tripanozom ve spiroketler üzerine etkili -arsenik bileşiğinden oluşmuş- bir ilaç; triparsamid (Tripanozomiyaz ve nörosifiliz tedavisinde kullanılır),
Temporal kemiğin squamöz parçası. Bk. pars squamosa ossis temporalis
Oksipital kemiğin pars basilaris’i ile temporal kemiğin pars petrosa’sı arasındaki, kıkırdaktan oluşan birleşme bölgesi; petrooksipital sinkondroz.
Temporal kemiğin pars squamosa’sı ile paryetal kemiğin alt kenarı arasındaki sutura; skuamöz dikiş
Temporal kemiğin pars squamosa’sı ile sfenoid kemiğin büyük kanadı arasındaki sutura; sfenoskuamöz dikiş
Sinüs cavernosus’dan, temporal kemiğin pars petrosa’sı içindeki bir olukla sinüs transversus durae matris’e uzanan bir dura mater sinüsü; üst petrozal sinüs,
Temporal kemiğin pars petrosa’smın alt yüzünden aşağıya doğru uzanan -bazı kas ve bağların tutunduğu- uzun çıkıntı; temporal kemiğin stiloid çıkıntısı
Retina’nm optik bölümü (pars optica retinae)’nün, retinal pigment epiteli üzerindeki -ışığa duyarlı reseptörleri içeren- dokuz kattan oluşmuş bölümü; sansoryel retina
Retina’nın optik bölümü (pars optica retinae)’nün, pigment içeren hücrelerden oluşan -dıştan içe doğru birinci- en alt tabakası; retinal pigment epiteli.
(L.) : Göz küresinin, ışığa duyarlı iç tabakası; gözün ağ tabakası; retina [Üzerinde oluşan görüntüyü optik sinir aracılığıyla beyne ileten retina, çok katlı bir tabaka halindedir. Optik bölümü (pars optica retina)'nde -en dı
Parsiyel gastrek-tomi’yi takiben organın arta kalan kısmının -transvers kolon arkasında- jejunum’la ağız ağıza dikilerek birleştirilmesi; Polya ameliyatı
Oksipital kemiğin pars basila-ris’inin alt yüzü üzerindeki -musculus constrictor pharyngis’in bir kısım liflerinin tutunup sonlandığı-tümsekçik; faringeal tüberkül
1- Kaya gibi; kayası; petröz. 2- Temporal kemiğin pars petrosa’sıyla ilgili; petröz.
Temporal kemiğin pars petrosa ve parssquamosa’sıyla ilgili; petroskuamozal.
Temporal kemiğin pars petrosa’smm iltihabı; petrozit.
Temporal kemiğin pars petrosa’sıyla ilgili,
Üç parçadan oluşan temporal kemiğin kaya(petröz) parçası; pars petrosa.
1 2 3 4
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü