İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 265 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Processus xiphoideus ile sternum cismi arasndaki bileik eklem; ksifsternal eklem,
Omurlar ve gs kemii (sternum) ileilgili; vertebrosternal.
Baharda oluan, iddetli kamt ile belirgin allerjik konjunktivit; ilkbahar konjunktiviti
tibbi çeviri
lkbaharda grlen; ilkbaharda oluan; vernal.
Ventriklosistemal ant. Bk. ventriculocistemostomy
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya elik eden iki dal halinde yukar kp nc kkrdak kaburga hizasnda tek ven haline dnen ve gs n duvar venz kann venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Arteriae pudendae externae’ya elik eden ve kendilerine boalan baz venleri aldktan sonra vena saphena magna ya da vena femoralis’e alan venler; d pudendal venler
Burun d yznn venz kann vena angularis ve vena facialis’e ileten venler; burun d venleri; d nazal venler
Beyinde foramen interventriculare yaknnda sada ve solda, vena thalamostriata superior ile vena choroidea’nn birlemesinden oluan iki ven; Galen venleri; beyin ii venleri; i serebral venler (Sa ve sol vena intern
Beyin i venleri; i serebral venler. Bk. venae internae cerebri
Arteria pudenda interna’ya elik eden ve kendisine dklen baz venleri aldktan sonra vena iliaca interna’ya alan ven; i pudendal ven
D damak veni; d palatin ven. Bk. vena palatina
Sins sigmoideus’un devam olarak kafa tabannda foramen jugulare’den balayp sternoklavikuler eklemin arkasnda -vena brachiocepha-lica’y oluturmak zere- vena subclavia ile birleen ven; i jugular ven
Mandibula kesinin arkasnda vena retromandibularis’in arka dal ile vena auricularis posterior’un birlemesinden oluan ve vena subclavia ya da vena jugularis interna’ya alan ven; d jugular ven
Pelvis organlar ve pelvis duvarlarndan gelen bir ksm venlerin -foramen ischiadicum majus’un st kenar hizasnda- birlemesiyle oluan ve sakroiliyak eklem nnde -vena iliaca communis’i oluturmak zere- vena
Vena femoralis’in -ligamentum inguinale’nin arkasndan balayarak- devam olan ve sakroiliyak eklem nnde -vena iliaca communis’i oluturmak zere- vena iliaca interna ile birleen ven; d iliyak ven
Trnak batmas; batk trnak. Bk. ingrowing nail.
Damar i tabakas. Bk. tunica intima vasorum
Graaf follikln iki tabaka halinde saran hcre dizisinin i tabakas
Gzn i tabakas. Bk. retina
1 2 3 4 .. 12 13 14
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 471 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Processus xiphoideus ile sternum cismi arasndaki bileik eklem; ksifsternal eklem,
Gney Afrika trnakl kara kurbaas (Bu kurbaann diisi, eskiden gebelii belirleme amacyla yaplan Hogben testinde, test hayvan olarak kullanlmtr).
Gney Afrika trnakl kara kurbaas (Bu kurbaann diisi, eskiden gebelii belirleme amacyla yaplan Hogben testinde, test hayvan olarak kullanlmtr).
tibbi çeviri
(L.): Elektron mikroskopu araclyla grlebilen, ince szgeten geebilme yeteneine sahip, kapsid ad verilen antijenik protein tabakas ile evrili RNA ya da DNA kitlesinden olumu, herhangi bir metabolik ilev gsterme
Virs’n yapsnda bulunan nkleik asit (RNA ve DNA); viral nkleik asit.
Kalp iskemisinde, kollateral damar olumasn temin amacyla arteria thoracica interna’nn kalp kasma implante edilmesi; Vineberg ameliyat
Omurlar ve gs kemii (sternum) ileilgili; vertebrosternal.
lkbaharda grlen; ilkbaharda oluan; vernal.
Beyin nc karnc ile herhangi bir komu subaraknoid aralk, zellikle cisterna interpe-duncularis arasnda ameliyatla geit oluturma; vent-riklostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yntem).
Beyin yan karnc ile sere-bellomeduller sarn (cisterna magna) arasnda, ameliyatla geit oluturma; ventriklosisternal ant; ventri-klosisternostomi (Hidrosefali tedavisinde eskiden uygulanm bir yntem),
Karna doru; karna ynelik; ventrad.
Plexus venosus vesicalis’in kann iki taraf vena iliaca interna’ya ileten venler; mesane venleri; vezikal venler.
Uterus’un her iki yannda, ligamentum latum uteri’nin tabanndaki plexus venosus uterinus’tan ikier ven halinde balayp ligamentum latum uteri iinde seyrettikten sonra vena iliaca interna’ya alan
Tiroid bezi alt blmnn venz kann boaltmak zere vena jugularis interna’ya alan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya elik eden iki dal halinde yukar kp nc kkrdak kaburga hizasnda tek ven haline dnen ve gs n duvar venz kann venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Skrotum’un arka blmnn venz kann vena pudenda interna ya da plexus venosus vesicalis’e ileten venler; skrotum arka venleri; arka skrotal venler
Sktotum’un n blmnn venz kann venae pudendae externae’ya ileten venler; skrotum n venleri; n skrotal venler
Dyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e elik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasndaki kaslarn venz kann vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dyan ven
Plexus venosus rectalis’in orta blmnden balayp vena iliaca interna’ya alan venler; rektum orta venleri; orta rektal venler
Plexus venosus rectalis’in alt blmnden balayp vena pudenda interna’ya alan venler; rektum alt venleri; inferior rektal venler
1 2 3 4 .. 22 23 24
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü