İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 1 arasındaki sonuçlar:
Orta çizgiden uzaklaştırma; kolu, bacağı, el ya da ayak parmaklarını orta çizgiden uzaklaşacak şekilde hareket ettirme; abduksiyon (Kol veya bacağın abduksiyonunda orta çizgiyi vücut ekseni, el parmaklarının abduksiyonunda or
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 31 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Kürek kemiğinin arka yüzünde fossa supraspinata’nın içyan bölümünden başlayıp humerus’un tuberculum majus’unun üst yüzünde sonlanan, kola abduksiyon yaptırıcı kas; dikenüstükası; supraspinözkas
Fossa subscapularis’in içyan bölümünden başlayıp humerus’un tuberculum minus’u ve omuz eklemi kapsülünde sonlanan, kola içyan rotasyon yaptırıcı, kolun fleksiyon, ekstensiyon, abduksiyon ve adduksiyonuna yar
Spina iliaca anterior superior’dan başlayıp tibia’nın içyan yüzünün üst bölümünde sonlanan, uyluğa fleksiyon, abduksiyon ve dışyana rotasyon, bacağa fleksiyon ve içyana rotasyon yaptırıcı kas; terzi kası
tıbbi çeviri
Çengel kemik (os hamatum)’in çengeli ve retinaculum flexorum manus’tan başlayıp beşinci metakarpal kemiğin içyan yüzünde sonlanan, beşinci metakarpal kemiğe rotasyon, abduksiyon ve fleksiyon yaptırmak suretiyle on
İlium’un dış yüzünde linea glutea anterior ve linea glutea posterior arasından başlayıp femur’un büyük trokanteri’nde sonlanan, uyluğa abduksiyon, içyan ve dışyan rotasyon yaptırıcı kas; küçük gluteal kas
İlium’un dış yüzünde linea glutea anterior ve linea glutea posterior arasından başlayıp femur’un büyük trokanteri’nde sonlanan, uyluğa abduksiyon, içyan ve dışyan rotasyon yaptırıcı kas; orta gluteal kas
İlium, sakrum ve koksiks’in arka yüzleri ile ligamentum sacrotuberale’den başlayıp tractus iliotibialis ve femur’un tuberositas glutea’sında sonlanan, uyluğa ekstensiyon, abduksiyon ve dışyan rotasyon
. Humerus’un içyan epikondili’nden başlayıp ikinci ve üçüncü metakarpal kemiklerin tabanmda sonlanan, ele fleksiyon yaptırıcı, ayrıca elin abduksiyon ve pronasyonuna da yardım edici kas; el bileğinin dışyan bükücü
Ulna’nın arka yüzü ve membrana interossea antebrachii’den başlayıp el baş parmağının distal falanksı’nın tabanında sonlanan, baş parmağa ekstensiyon ve abduksiyon yaptırıcı kas: el baş parmağının uzun gerici
Radius’un arka yüzü ve membrana interossea antebrachii’den başlayıp el baş parmağının proksimal falanksı’nın tabanında sonlanan, baş parmağa ekstensiyon ve abduksiyon yaptırıcı kas; el baş parmağının kısa ge
Humerus’un dışyan epikondili’nden başlayıp ikinci metakarpal kemik tabanında sonlanan, el bileğine ekstensiyon ve abduksiyon yaptırıcı kas; el bileği dışyan uzun gerici kası
Humerus’un dışyan epikondili’nden başlayıp üçüncü metakarpal kemik tabanında sonlanan, el bileğine ekstensiyon ve abduksiyon yaptırıcı kas; el bileği dışyan kısa gerici kası
Epicondylus lateralis humeri’nin arkasından başlayıp olecranon ve ulna’nın arka yüzünde sonlanan, ön kola ekstensiyon, ulna’ya abduksiyon yaptıran kas; dirsek kası
Ulna ve radius’un arka yüzlerinden başlayıp birinci metakarpal kemikte sonlanan ve el baş parmağına abduksiyon yaptıran kas; el baş parmağının uzun abduktör kası
Elin retinaculum flexorum’u ile os scaphoideum ve os trapezium’dan başlayıp el baş parmağının proksimal falanksında sonlanan ve adı geçen parmağa abduksiyon yaptıran, fleksiyonuna da yardım eden kas; el baş parmağ
Topuk kemiği (calcaneus) ve aponeurosis plantaris’ten başlayıp ayak baş parmağının proksimal falanksında sonlanan ve adı geçen parmağa abduksiyon yaptıran, fleksiyonuna da yardım eden kas; ayak baş parmağının abduktör k
Topuk tümseği (tuber calcanei)’nin yan çıkıntısı (processus lateralis tuberis calcanei)’ndan başlayıp ayak beşinci parmağının proksimal falanksında sonlanan ve adı geçen parmağa abduksiyon yaptıran kas; ayak küçük
Nohutsu kemik (os pisiforme) ile musculus flexor carpi ulnaris’in tendonundan başlayıp el beşinci parmağının proksimal falanksında sonlanan ve adı geçen parmağa abduksiyon yaptıran kas; el küçük parmağının abduktör kası
Metatarsal kemiklerin birbirine komşu yüzlerinden başlayıp 2.4. ayak parmaklarının proksimal falankslarının tabanında sonlanan, adı geçen parmaklara abduksiyon ve proksimal falankslarma fleksiyon yaptırıcı dört kas; ayak sırt
Metakarpal kemiklerin birbirine komşu yüzlerinden başlayıp 2.4. el parmaklarının ekstensör kas tendonlarmda sonlanan, adı geçen pannaklara abduksiyon ve proksimal falankslarma fleksiyon yaptırıcı dört kas; el sırtı kemikler a
1 2
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü