İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 1 arasındaki sonuçlar:
Orta izgiden uzaklatrma; kolu, baca, el ya da ayak parmaklarn orta izgiden uzaklaacak ekilde hareket ettirme; abduksiyon (Kol veya bacan abduksiyonunda orta izgiyi vcut ekseni, el parmaklarnn abduksiyonunda or
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 31 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Krek kemiinin arka yznde fossa supraspinata’nn iyan blmnden balayp humerus’un tuberculum majus’unun st yznde sonlanan, kola abduksiyon yaptrc kas; dikenstkas; supraspinzkas
Fossa subscapularis’in iyan blmnden balayp humerus’un tuberculum minus’u ve omuz eklemi kapslnde sonlanan, kola iyan rotasyon yaptrc, kolun fleksiyon, ekstensiyon, abduksiyon ve adduksiyonuna yar
Spina iliaca anterior superior’dan balayp tibia’nn iyan yznn st blmnde sonlanan, uylua fleksiyon, abduksiyon ve dyana rotasyon, bacaa fleksiyon ve iyana rotasyon yaptrc kas; terzi kas
tibbi çeviri
engel kemik (os hamatum)’in engeli ve retinaculum flexorum manus’tan balayp beinci metakarpal kemiin iyan yznde sonlanan, beinci metakarpal kemie rotasyon, abduksiyon ve fleksiyon yaptrmak suretiyle on
lium’un d yznde linea glutea anterior ve linea glutea posterior arasndan balayp femur’un byk trokanteri’nde sonlanan, uylua abduksiyon, iyan ve dyan rotasyon yaptrc kas; kk gluteal kas
lium’un d yznde linea glutea anterior ve linea glutea posterior arasndan balayp femur’un byk trokanteri’nde sonlanan, uylua abduksiyon, iyan ve dyan rotasyon yaptrc kas; orta gluteal kas
lium, sakrum ve koksiks’in arka yzleri ile ligamentum sacrotuberale’den balayp tractus iliotibialis ve femur’un tuberositas glutea’snda sonlanan, uylua ekstensiyon, abduksiyon ve dyan rotasyon
. Humerus’un iyan epikondili’nden balayp ikinci ve nc metakarpal kemiklerin tabanmda sonlanan, ele fleksiyon yaptrc, ayrca elin abduksiyon ve pronasyonuna da yardm edici kas; el bileinin dyan bkc
Ulna’nn arka yz ve membrana interossea antebrachii’den balayp el ba parmann distal falanks’nn tabannda sonlanan, ba parmaa ekstensiyon ve abduksiyon yaptrc kas: el ba parmann uzun gerici
Radius’un arka yz ve membrana interossea antebrachii’den balayp el ba parmann proksimal falanks’nn tabannda sonlanan, ba parmaa ekstensiyon ve abduksiyon yaptrc kas; el ba parmann ksa ge
Humerus’un dyan epikondili’nden balayp ikinci metakarpal kemik tabannda sonlanan, el bileine ekstensiyon ve abduksiyon yaptrc kas; el bilei dyan uzun gerici kas
Humerus’un dyan epikondili’nden balayp nc metakarpal kemik tabannda sonlanan, el bileine ekstensiyon ve abduksiyon yaptrc kas; el bilei dyan ksa gerici kas
Epicondylus lateralis humeri’nin arkasndan balayp olecranon ve ulna’nn arka yznde sonlanan, n kola ekstensiyon, ulna’ya abduksiyon yaptran kas; dirsek kas
Ulna ve radius’un arka yzlerinden balayp birinci metakarpal kemikte sonlanan ve el ba parmana abduksiyon yaptran kas; el ba parmann uzun abduktr kas
Elin retinaculum flexorum’u ile os scaphoideum ve os trapezium’dan balayp el ba parmann proksimal falanksnda sonlanan ve ad geen parmaa abduksiyon yaptran, fleksiyonuna da yardm eden kas; el ba parma
Topuk kemii (calcaneus) ve aponeurosis plantaris’ten balayp ayak ba parmann proksimal falanksnda sonlanan ve ad geen parmaa abduksiyon yaptran, fleksiyonuna da yardm eden kas; ayak ba parmann abduktr k
Topuk tmsei (tuber calcanei)’nin yan knts (processus lateralis tuberis calcanei)’ndan balayp ayak beinci parmann proksimal falanksnda sonlanan ve ad geen parmaa abduksiyon yaptran kas; ayak kk
Nohutsu kemik (os pisiforme) ile musculus flexor carpi ulnaris’in tendonundan balayp el beinci parmann proksimal falanksnda sonlanan ve ad geen parmaa abduksiyon yaptran kas; el kk parmann abduktr kas
Metatarsal kemiklerin birbirine komu yzlerinden balayp 2.4. ayak parmaklarnn proksimal falankslarnn tabannda sonlanan, ad geen parmaklara abduksiyon ve proksimal falankslarma fleksiyon yaptrc drt kas; ayak srt
Metakarpal kemiklerin birbirine komu yzlerinden balayp 2.4. el parmaklarnn ekstensr kas tendonlarmda sonlanan, ad geen pannaklara abduksiyon ve proksimal falankslarma fleksiyon yaptrc drt kas; el srt kemikler a
1 2
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü