İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 30 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Uyluğun içyan ve arka yüzlerinin venöz kanını vena saphena magna’ya ileten ven; ek safen veni; ek safenöz ven
5.7. göğüs omurlarının sol tarafında aşağıya doğru seyrettikten sonra sağa dönerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleşme yerine açılan ven; ek hemiazigos ven
El sırtındaki venöz ağm içyan tarafından başlayıp ön kolun dışyan tarafında seyrettikten sonra dirsek seviyesinde vena cephalica ile birleşen ven; ek sefalik ven
tıbbi çeviri
Bk. nervus accessorius
Bk. accessory process of lumbar vertebrae
3. ve 4. lumbar spinal sinirlerin ön dallarından kaynaklanıp musculus pectineus’a motor, kalça eklemine duyusal iplikler veren sinir; yardımcı obturator sinir; aksesuvar obturator sinir
Biri (kranyal kök) medulla oblongata’dan, diğeri (spinal kök) omuriliğin ilk beş servikal segmentinden çıkan iki kökün birleşmesiyle oluşup daha sonra internal (kranyal) ve external (spinal) olmak üzere iki dala ayrılan
Bazen rastlanan, 5. servikal spinal sinirin ön dalından ayrılıp diyafragma’da dağılan sinir dalcıklan; yardımcı frenik sinirler
Hasta ile konuşma veya görüşme şeklinde ilişki kurulamaması; özellikle hastanın sorulan yanıtsız bırakması hali; inaksesibilite (Bazı akıl ve ruh hastalarında görülür),
Bk. accessory pancreatic duct
bilateral aksesuar aksiller meme
Patognomonik nitelik göstermeksizin hastalığa eşlik eden belirti; ilave belirti; ek belirti
Ek dalak. Bk. splenulus
Bk. vena saphena accessoria.
Bel omurlarının transvers çıkıntılarının arka yüzündeki küçük çıkıntı; bel omurlarının ek çıkıntısı
Esas plasenta’ya kan damarları ile bağlı, ayrı, küçük plasenta parçası; ek plasenta
Bk. nerviphrenici accessorii.
Bazen bulunan, pankreas başı alt bölümünde oluşan dış salgıyı boşaltınak üzere pankreas başından çıkıp -pankreas kanalına paralel seyrederek- papilla duodeni minor’a açılan boşaltıcı ek kanal; Santorini kanalı; pankreas
Bk. nervus obturatorius accessorius.
Memede, normal meme başı dışında görülen gelişmemiş meme başı; rüdimanter ek meme başı
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 17 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 17 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Yemek borusu mukozası altındaki venöz pleksus’un kanını boşaltmak üzere, organın servikal bölümündekilerin vena thyroidea inferior’a, torasik bölümündekilerin vena azygos, vena hemiazygos ve vena azygos accessoria
Bronşların venöz kanını sağ tarafta vena azygos’a, sol tarafta vena intercostalis superior sinistra’ya ya da vena hemiazygos accessoria’ya ileten venler; bronş venleri; bronşiyal venler
Bk. accessory placenta
tıbbi çeviri
Bk. nervus accessorius
Santorini kanalı. Bk. accessory pancreatic duct.
Bk. accessory process of lumbar vertebrae
Duodenum’un ikinci parçası (pars descendens duodeni)’nın arka duvarında, büyük duodenal papilla’nın ön tarafındaki -tepesine ductus pankreaticus accessorius ağzının açıldığı- küçük mukoza kabartısı; duodenum
Duodenum’un ikinci parçası (pars descendens duodeni)’nın arka duvarında, büyük duodenal papilla’nın ön tarafındaki -tepesine ductus pankreaticus accessorius ağzının açıldığı- küçük mukoza kabartısı; duodenum
Bk. nervus accessorius
Bk. accessory pancreatic duct
Medulla oblongata’da bulunan, 9. kranyal sinir (nervus glossopharyngeus), 10. kranyal sinir (nervus vagus) ve 11. kranyal sinir (nervus accessorius)’in motor ipliklerinin başladığı çekirdek; ambiguus çekirdeği,
Bk. vena saphena accessoria.
Bk. nerviphrenici accessorii.
Bk. nervus obturatorius accessorius.
Bk. nervus accessorius
Bk. vena hemiazygos accessoria
Bk. vena cephalica accessoria
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü