İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 30 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Uyluun iyan ve arka yzlerinin venz kann vena saphena magna’ya ileten ven; ek safen veni; ek safenz ven
5.7. gs omurlarnn sol tarafnda aaya doru seyrettikten sonra saa dnerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleme yerine alan ven; ek hemiazigos ven
El srtndaki venz am iyan tarafndan balayp n kolun dyan tarafnda seyrettikten sonra dirsek seviyesinde vena cephalica ile birleen ven; ek sefalik ven
tibbi çeviri
Bk. nervus accessorius
Bk. accessory process of lumbar vertebrae
3. ve 4. lumbar spinal sinirlerin n dallarndan kaynaklanp musculus pectineus’a motor, kala eklemine duyusal iplikler veren sinir; yardmc obturator sinir; aksesuvar obturator sinir
Biri (kranyal kk) medulla oblongata’dan, dieri (spinal kk) omuriliin ilk be servikal segmentinden kan iki kkn birlemesiyle oluup daha sonra internal (kranyal) ve external (spinal) olmak zere iki dala ayrlan
Bazen rastlanan, 5. servikal spinal sinirin n dalndan ayrlp diyafragma’da dalan sinir dalcklan; yardmc frenik sinirler
Hasta ile konuma veya grme eklinde iliki kurulamamas; zellikle hastann sorulan yantsz brakmas hali; inaksesibilite (Baz akl ve ruh hastalarnda grlr),
Bk. accessory pancreatic duct
bilateral aksesuar aksiller meme
Patognomonik nitelik gstermeksizin hastala elik eden belirti; ilave belirti; ek belirti
Ek dalak. Bk. splenulus
Bk. vena saphena accessoria.
Bel omurlarnn transvers kntlarnn arka yzndeki kk knt; bel omurlarnn ek knts
Esas plasenta’ya kan damarlar ile bal, ayr, kk plasenta paras; ek plasenta
Bk. nerviphrenici accessorii.
Bazen bulunan, pankreas ba alt blmnde oluan d salgy boaltnak zere pankreas bandan kp -pankreas kanalna paralel seyrederek- papilla duodeni minor’a alan boaltc ek kanal; Santorini kanal; pankreas
Bk. nervus obturatorius accessorius.
Memede, normal meme ba dnda grlen gelimemi meme ba; rdimanter ek meme ba
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 17 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 17 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Yemek borusu mukozas altndaki venz pleksus’un kann boaltmak zere, organn servikal blmndekilerin vena thyroidea inferior’a, torasik blmndekilerin vena azygos, vena hemiazygos ve vena azygos accessoria
Bronlarn venz kann sa tarafta vena azygos’a, sol tarafta vena intercostalis superior sinistra’ya ya da vena hemiazygos accessoria’ya ileten venler; bron venleri; broniyal venler
Bk. accessory placenta
tibbi çeviri
Bk. nervus accessorius
Santorini kanal. Bk. accessory pancreatic duct.
Bk. accessory process of lumbar vertebrae
Duodenum’un ikinci paras (pars descendens duodeni)’nn arka duvarnda, byk duodenal papilla’nn n tarafndaki -tepesine ductus pankreaticus accessorius aznn ald- kk mukoza kabarts; duodenum
Duodenum’un ikinci paras (pars descendens duodeni)’nn arka duvarnda, byk duodenal papilla’nn n tarafndaki -tepesine ductus pankreaticus accessorius aznn ald- kk mukoza kabarts; duodenum
Bk. nervus accessorius
Bk. accessory pancreatic duct
Medulla oblongata’da bulunan, 9. kranyal sinir (nervus glossopharyngeus), 10. kranyal sinir (nervus vagus) ve 11. kranyal sinir (nervus accessorius)’in motor ipliklerinin balad ekirdek; ambiguus ekirdei,
Bk. vena saphena accessoria.
Bk. nerviphrenici accessorii.
Bk. nervus obturatorius accessorius.
Bk. nervus accessorius
Bk. vena hemiazygos accessoria
Bk. vena cephalica accessoria
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü