İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 69 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Vitamin eksiklii; vitamin yetersizlii,
Tiramin oksidaz. Bk. monoamine oxidase.
Peynir ve benzeri gda maddelerinde bulunan, ayrca vcutta tirozin’den de sentez edilen, adrenalin (epinefrin)’e benzer etkiye sahip bir bileik; tiramin.
tibbi çeviri
Depresyon, anksiyete ve bazen uykusuzluu tedavide kullanlan antidepresif bir ila; trimipramin maleat.
Kronik lsemi ve Hodgkin hastalnda kullanlan antineoplastik bir ila; trietilenmelamin.
B kompleks vitaminlerinden biri; eitli bitkisel ve hayvansal gdalarda bulunan -eksikliinde beriberi ad verilen hastalk tablosunun olutuu- bir bileik; vitamin B,; tiamin.
Teoflin etilendiamin.Bk. aminophyiline.
Skololamin’in hidrobromr tuzu; skopolamin hidrobromr (Antiemetik, sedatif, midriyatik ve anestezi ncesi tkrk ve bron salglarn azaltma amacyla kullanlr),
Solanaceae (patlcangiller) ailesine ait Hyoscyamus niger (ban otu), Atropa belladonna (gzelavrat otu), Scopolia carniolica vb. bitkilerin yaprak ve tohumlarndan elde edilen, atropin’e benzer etkilere sahip antikoline
Krmz floresan veren bir boya; rodamin.
Stma (malarya) profilaksisinde azdan tablet eklinde kullanlan -folik asit antagonisti-antimalaryal bir ila; pirimetamin.
Allejikreaksiyonlann tedavisindeazdan kullanlan bir antihistamin; pirilamin maleat.
Uzun etkili bir inslin; protamin slfat ve inko klorr ilave edilerek, enjeksiyonu takiben 1224 saat etki sresi kazandnlm inslin preparat; protamin inko inslin.
Ar dozda heparin’in etkisini kaldrma amacyla intravenz kullanlan heparin antagonisti; protamin slfat,
Birden fazla amin gmbu ieren bileik; poliamin (spermin, kadaverin vb.)
Dekonjestan etkisi nedeniyle burun konjestiyonunu gidermede, bronkodilatr etkisi nedeniyle bron spazmna sebep olan baz allerjik durumlarn tedavisinde kullanlan sempatomimetik bir ila; fenilpropanolamin hidroklorr.
Fenilamin. Bk. aniline.
Feokromositom tansnda uygulanan bir test; fentolamin testi (Feokromositom’abal devaml hipertansiyon gsteren hastada, intravenz fentolamin uygulan kan basncnda dmeye sebep olur)
Hipertansiyon ve feokromositom’a bal hipertansif krizlerin tedavisinde azdan (tablet) ya da parenteral (intramskler, intravenz) kullanlan bir alfa-adrenerjik reseptr blokeri; fentolamin mesilat (Alfa-adrenerjik
Hipertansiyon ve feokromositom’ a bal hipertansif krizlerin tedavisinde kapsl eklinde kullanlan, bir alfaadrenerjik reseptr blokeri; fenoksibenzamin hidroklorr.
1 2 3 4
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 20 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Vitamine benzer; vitamin gibi; vitaminoid.
B1 vitamini. Bk. thiamine
Tiramin oksidaz. Bk. monoamine oxidase.
tibbi çeviri
Tiraminaz. Bk. monoamine oxidase.
tabakadan olumu; tabakal; trilaminer.
Molekl halkal yap gsteren; trisiklik (Kimyasal bileik, zellikle imipramine vb. baz antidepresan ilalar hakknda),
Vcut yzeyine antineoplastik ila (mechlorethamine vb.) srlerek gerekletirilen tedavi; topikal kemoterapi (Mycosis fungoides tedavisinde olduu gibi).
Vitamin ncs madde; herhangi bir vitamine dnecek olan nc madde,
Nitrojen mustard. Bk. mechloretamine hydrochloride.
Mustin hidroklorr. Bk. mechlorethamine hydrochloride.
Lenfom tedavisinde birarada intravenz uygulanan mechlorethamine (nitrogen mustard), Oneovin (vincristine sulfate), procarbazine ve prednisone’dan olumu ila kombinasyonu (MOPP terimi, drt ilacn ba harflerinden olu
Omur kemerinin karlmas; omur kemeri iki laminas’nn -dikensi knt ile beraber- ameliyatla karlmas; Iaminektomi.
Hiyosin. Bk. scopolamine.
Kanda histamin bulunuu; histaminemi.
Heksamin. Bk. methenamine.
Bk. benzamine.
Dopamin etkisine sahip; dopamin etkisigsteren; dopaminerjik.
Daturin. Bk. hyoscyamine.
Katekolamin salglanm uyaran;katekolaminerjik.
Vitamin B{ (thiamine) eksiklii nedeniyle oluan, el ve ayaklarda polinevrit ile belirgin hastalk; beriberi
1
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü