İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 137 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Titreşim tedavisi; vibroterapötik. Bkvibromassage.
Bk. tubercle of trapezium
Trapez kemik (os trapezium)’in ön yüzünün içyan tarafındaki tümsekçik; trapez kemik tüberkülü.
tıbbi çeviri
El bileğini oluşturan kemiklerin ikinci sırasındaki ikinci kemik; yamuksu kemik; trapezoid kemik; os trapezoideum
1- Yamuğa benzer; yamuksu; trapezoid.2- Trapezoid (yamuksu) kemik. Bk. trapezoid bone.
Bk. musculus trapezius
El bileğini oluşturan kemiklerin ikinci sırasındaki en dışta bulunan ilk kemik; yamuk kemik; trapez kemik; os trapezium.
(L.): 1- Karşılıklı kenarları paralel olmayan dört kenarlı şekil; yamuk; trapez; trapezyum. 2- Trapez (yamuk) kemik. Bk. trapezium bone.
Yamuk şeklinde; yamuğa benzer; yamuksu; trapeziform.
Yamuk şekil veya oluşumla ilgili; trapezyal.
Bk. musculus transversus nuchae
Tedavi bilimi uzmanı; terapötist.
Hastalıkların tedavisini konu alan tıp dalı; tedavi bilimi; terapötik
Terapötikal. Bk. therapeutic.
Düşünülen hastalığa etkili ilaçları verip sonucu değerlendirme esasına dayanan klinik test; terapötik test
Hastanın tedaviye verdiği yanıt; terapötik yanıt
Vücut içi dokulan ışınlama amacıyla hastaya verilen radyofarmasötik; terapötik radyofarmasötik.
Hastalıkların, özellikle malign hastalıkların radyasyonla tedavisini konu alan radyoloji alt dalı; terapötik radyoloji,
Terapötik pnömotoraks. Bk. artificial pneumothorax
Mediyan letal doz’un, mediyan efektif doza oranı; terapötik endeks
1 2 3 4 5 6 7
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 131 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Kalp apeksindeki kas liflerinin oluşturduğu girdap şekli; kalp vorteksi.
Irza tecavüz; ırza geçme; viyolasyon. Bk. rape.
Oval delik, oval pencere. Cavum tympani’nin orta duvarında nazomediyal olarak bulunan ve kulak kemikçiklerinden stapes’in basis stapedis’i tarafından kapatılan delik.
tıbbi çeviri
Kör bağırsağın, solucan şeklindeki uzantısı; solucansı uzantı; apendiks; apandis [Apandis, çekum(kör bağırsak)’un alt bölümünün arka-iç yüzünde, 8-12 cm uzunluğunda, solucan şekli gösteren, hareketli bir divertiküldür.
Arteria trans versa cervicis’e eşlik eden ve musculus trapezius ile komşu dokuların venöz kanını vena subclavia ya da vena jugularis extema’ya ileten venler; boyun enine venleri; transvers servikal venler
Kalp apeksi’nden başlayıp kalp karıncıklarmm diyafragmatik yüzlerinin venöz kanını toplayan ve sulcus interventricularis postreior’da aşağı indikten sonra sinüs coronarius’a açılan ven; kalp orta veni; orta
Kalp apeksi’nden başlayıp kalp karıncıkları ön yüzlerinin venöz kanını toplayan ve sulcus interventricularis anterior’da seyrettikten sonra sola dönüp sinüs coronarius’a açılan ven; büyük kardiyak ven
Temporal kemiğin pars petrosa’sı içindeki, üç küçük kemik (malleus, incus, stapes)’i içeren, hava ile dolu, duvarları mukoza ile döşenmiş küçük boşluk; orta kulak boşluğu; timpan boşluğu
Bk. tubercle of trapezium
Trapez kemik (os trapezium)’in ön yüzünün içyan tarafındaki tümsekçik; trapez kemik tüberkülü.
El bileğini oluşturan kemiklerin ikinci sırasındaki ikinci kemik; yamuksu kemik; trapezoid kemik; os trapezoideum
1- Yamuğa benzer; yamuksu; trapezoid.2- Trapezoid (yamuksu) kemik. Bk. trapezoid bone.
Bk. musculus trapezius
El bileğini oluşturan kemiklerin ikinci sırasındaki en dışta bulunan ilk kemik; yamuk kemik; trapez kemik; os trapezium.
(L.): 1- Karşılıklı kenarları paralel olmayan dört kenarlı şekil; yamuk; trapez; trapezyum. 2- Trapez (yamuk) kemik. Bk. trapezium bone.
Yamuk şeklinde; yamuğa benzer; yamuksu; trapeziform.
Yamuk şekil veya oluşumla ilgili; trapezyal.
1- Göç etme; bir yerden diğer bir yere geçme; transmigrasyon. 2- Kan hücrelerinin damar duvarından dışarı çıkışı; diyapedez.
Dil ucu. Bk. apex linguae.
Burun ucu. Bk. apexnasi
1 2 3 4 5 6 7
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü