İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 93 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
evresel s deiikliklerinden etkilenmeksizin vcut ssn koruyan; scakkanl.
Bk. nervus cutaneus brachii lateralis superior
Amerikan Kodeksi,
tibbi çeviri
Bk. musculus triceps brachii
Vcut ii dokulan nlama amacyla hastaya verilen radyofarmastik; teraptik radyofarmastik.
ki kafa kemii arasndaki birleme izgisinin -girinti ve kntlar gstermeksizin- dz hat eklinde oluu ile belirgin sutura; dz diki
Bk. nervus cutaneus brachii lateralis superior
Corpus striatum’daki sinir ipliklerinin doutan yapsal bozukluu sonucu kiide istem d hareketler ve kas tonsnde art ile belirgin patolojik durum
El ve bilei hareketten alkoyma amacyla kullanlan al sarg; aldan ksa kol sargs
Eler arasndaki cinsel yaamn uyumlu oluu; cinsel uyum.
Vcut ss normalin altna dm kiiye dardan s uygulama; hipotermi gsteren kiiyi scak ortama alarak ya da scak su iine sokarak vcut ssn normal dzeye getirme.
Radyoaktif ila (radyofarmastik)’larnhazrlan ile ilgili bilim dal; radyofarmasi.
Radyofarmastikal. Bk. radiopharmaceutic
Radyonklid (radyoizotop)’le iaretlenmi kimyasal bileik; baz tan ve tedavi yntemlerinde az veya damar yoluyla vcuda verilen bu nitelikte bileik; radyoaktif ila; radyofarmastik.
Radyoaktif farmastik. Bk. radiopharmaceutic.
(G.): Aksrma; haprma; ptarmus.
1- Aksrkla ilgili; ptarmik. 2- Aksra sebepolan; aksrtc madde,
lalarn zihin ve ruhsal durum zerine etkilerini konu alan bilim dal; psikofarmakoloji.
Fets kolunun vagina iine veya vagina’dan dar sarkmas; kol sarkmas (ihmal edilmi yan gelite grlen bir komplikasyon)
Bk. nervus interosseus antebrachii posterior
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 960 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
el veya ayakta iki ya da daha fazla parman -deri uzants ile- birbirine yapk oluu; parmak yapkl; zigodaktili.
Varicellazoster virsnn sebep olduu, baz spinal sinirlerin arka kk ganglionlarmm iltihaplanmas nedeniyle vcudun bir tarafnda bir veya birka hissi sinirin seyri boyunca deri zerinde arl vezikller olumas ile bel
Kseromammografi bir eit mamografi yntemidir. Bu yntemde selenyum bir levhaya yanstlan grnt daha sonra kat zerine kaydedilir. Uygulama biimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaktr. Kseromamografi y
tibbi çeviri
Devaml yaz yazanlarda grlen, parmaklarda arl spazm ile belirgin rahatszlk; grafospazm; yazc kramp,
Yapa ayklayclarmn hastal. Bk. pulmonary anthrca
Ayn merkez evresinde dairesel, oval ya da spiral seyir gsteren izgisel epidermis kabartlan ile belirgin parmak izi rnei,
1- Birbirini evreleyen halkalar gsteren herhangi bir ey; halka dizilili oluum. 2- Parmak izindeki, birbirini evreleyen halkalar biiminde izgi rnei.
El parma ucunda, distal falanks pulpasmm arliltihab; dolama,
Hemoroidleri karmada uygulanan bir ameliyat ekli; Whitehead ameliyat,
Taneleri un haline getirilerek ekmek vb. besin maddelerin yapld baakl bir bitki; bu bitkinin harmanlama ile baaktan ayrlan tanesi.
Organ veya dokudan, portakal dilimi eklinde para karma; kama biimi rezeksiyon.
Aralarnda deri balants gsteren ayak parmaklar; perdeli parmaklar; zarl parmaklar.
Aralarnda deri balants gsteren el parmaklan; perdeli parmaklar,
Parmak tabanlar arasnda gelien apse.
1- Tehlikeyi nceden haber verme; uyarma. 2- Tehlikeyi nceden haber verici; uyarc; ikaz edici.
kantus’larm normal yerinden uzaklamas, burun kprsnn yksek ya da geni oluu, ka kllarnda artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, n salarda beyazlam blge ve deride pigment kaybna bal
Yumuak damak, yutak ya da boazn parmakla uyarlmas sonucu -kardiyak sfinkter ve yutak kaslarnn gevemesine bal olarak- mide ieriinin dar kmas; kusma refleksi.
Kemik zerindeki nekroze ksm oyup karmada kullanlan kenarlar keskin kak; Volkmann ka.
El parmaklarnn -pene ele uzanmak zere- devaml kontraksiyon halinde oluu ile belirgin durum; Volkmann kontraktr(Kol veya bilekteki ar harabiyet sonucu n kol kaslarnn kansz kalna bal olarak geliir ve bazen b
Otopsi esnasnda, i organa kesi yapma, zellikle i ogana ya da organlara kesi yaparak histolojik muayene iin kk para karma; viserotomi.
1 2 3 4 .. 46 47 48
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü