İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 1 arasındaki sonuçlar:
Arteria iliaca interna’nın ön kütüğünün iki uç dalından incesi olarak, seyri esnasında anal kanalın alt yansmdaki kaslar, perine derisi ve kasları, erkekte skrotum ve bulbus penis, kadında labium majus, labium minus ve
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 9 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 9 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Arteria pudenda interna’ya eşlik eden ve kendisine dökülen bazı venleri aldıktan sonra vena iliaca interna’ya açılan ven; iç pudendal ven
Erkekte, arteria pudenda interna’dan ayrılıp, corpus cavernosum penis’de dağılan arter; penis derin arteri
Kadında, arteria pudenda interna’dan ayrılıp, corpus cavernosum clitoridis’de dağılan arter; klitoris derin arteri
tıbbi çeviri
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp perine’nin yanısıra erkekte skrotum’un arka bölümü, kadında labium majus derilerinde dağılan arter; perine arteri; perineal arter
Erkekte, arteria pudenda interna’nın uç dallarından biri olarak, glans penis, sünnet derisi (preputium) ve penis derisinde dağılan arter; penis sırtı arteri; penis’in dorsal arteri
Kadında, arteria pudenda interna’nın uç dallarından biri olarak, glans clitoridis ve onu üstten örten deri kıvrımı(preputium clitoridis)’nda dağılan arter; klitoris sırtı arteri; klitoris’in dorsal arteri
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp vaginal vestibül bulbusu (bulbus vestibuli) ‘nda dağılan arter; vaginal vestibül bulbusu arteri
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp penis bulbusu (bulbus penis) ve bulbouretral bez (Cowper bezi)’de dağılan arter; penis bulbusu arteri,
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp penis bulbusu (bulbus penis) ve bulbouretral bez (Cowper bezi)’de dağılan arter; penis bulbusu arteri,
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü