İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 60 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Zigomatikomaksiller dikiş. Bk. sutura zygomaticomaxillaris.
Plexus pterygoideus’un devamı olarak birkaç ven halinde başlayıp daha sonra tek ven haline dönüşen ve parotis içinde -vena retromandibularis’i oluşturmak üzere- vena temporalis superfıcialis ile birleşen venler; ü
Musculus teres majör’un alt kenarında vena basilica ile venae brachiales’in birleşmesinden oluşan ve koltukaltında arteria axillaris’e eşlik ederek seyrettikten sonra birinci kaburganın dış kenarında vena su
tıbbi çeviri
Şakak kemiği (temporal kemik) ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili; temporomaksiller. 2 Şakak bölgesi ve üst çene kemiği ile ilgili,
Orbita tabanında, elmacık kemiği (os zygomaticus) ile üst çene kemiği (maxilla)’nin elmacık çıkıntısı (processus zygomaticus) arasındaki sutura; zigomatikomaksiller dikiş,
Her iki üst çene kemiği (maxilla) arasındaki -birleşme sınırını belirleyen- sutura; inter-maksiller dikiş
Orbita’nm içyan duvarında kalbursu kemik (os ethmoidale)’in orbital laminası ile üst çene kemiği (maxilla)’nin orbital yüzü arasındaki sutura; etmoidomaksiller dikiş
Üst çene kemiği (maxilla) üstünde; supramaksiller.
Koltuk çukuru üstünde; supraaksiller.
Bk. submandibular gland
1- Alt çene kemiği (mandibula) ile ilgili;submaksiller. 2- Alt çene kemiği (mandibula) altında,
Koltuk çukuru altında; koltukaltının aşağısında; subaksiller.
Temporal kemiğin stiloid çıkıntısı vemaxilla ile ilgili; stilomaksiller.
Sfenoid kemik ve maksilla ile ilgili; sfenomaksiller.
Bk. mcocillary sinüs
Bk. axillary region
Bk. nervus meningeus medius
Üst çene kemiği (maxilla) önünde; premaksiller.
Koltukaltı çevresinde; koltukaltını çevreleyen; periaksiller.
Damak ve üst çene kemiği (maxilla)ile ilgili; palatomaksiller.
1 2 3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 64 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Zigomatikomaksiller dikiş. Bk. sutura zygomaticomaxillaris.
Saçlı derinin dışyan bölümünün venöz kanını iki ven halinde taşıyıp daha sonra -iki ven’in birleşmesiyle- tek ven halinde parotis’e giren ve burada -vena retromandibularis’i oluşturmak üzere- venae maxillare
Radiyal ve ulnar venlerin dirsek eklemi önünde birleşmesi ile oluşup kolda arteria brachialis’e eşlik eden ve musculus teres major’un alt kenarında -vena axillaris’i oluşturmak üzere- vena basilica ile birle
tıbbi çeviri
Göğüs dışyan duvarında arteria thoracica lateralis’e eşlik eden ve göğüs dışyan duvarının venöz kanı ile -kendisine açılan- kostoaksiller venlerin kanını vena axillaris’e ileten ven; göğüs dışyan veni; lateral tor
Vena axillaris’in -birinci kaburganın dış kenarında- devamı olarak seyreden ve sternoklavikuler eklemin arkasında -vena brachiocephalica’yı oluşturmak üzere- vena jugularis interna ile birleşen ven; köprücük-altı
Venae maxillares ile venae temporales superficiales’in -parotis içinde- birleşmesinden oluşup parotis’ten çıktıktan sonra mandibula köşesinin arkasında ön ve arka olmak üzere iki dala ayrılan, ön dalı vena faciali
El sırtındaki venöz pleksus’un dışyan bölümünden başlayıp, ön kolun öndışyan tarafında yukarı doğru ilerledikten sonra kola geçerek vena axillaris’e açılan ven; sefalik ven
El sırtındaki rete venosum’un ulnar tarafından başlayıp ön kola giden ve musculus teres majör’un alt kenarında -vena axillaris’i oluşturmak üzere- venae brachiales’le birleşen ven; bazilik ven
Musculus teres majör’un alt kenarında vena basilica ile venae brachiales’in birleşmesinden oluşan ve koltukaltında arteria axillaris’e eşlik ederek seyrettikten sonra birinci kaburganın dış kenarında vena su
Maksilla (üst çene kemiği) pürtüğü. Bk. maxillary tuber
Damak kemiği (os palati-num)’nin sfenoid ve orbital çıkıntıları arasındaki -içinden ganglion pterygopalatinum’dan ayrılan bazı sinir dalcıkları ile arteria maxillaris’in sfenopalatin dalının geçtiği- burun b
Burun orta geçidi (meatus nasi medius)’nin dışyan duvarında, sinüs maxillaris ile orta etmoidal hava hücrelerinin açıldığı, yarımay biçimindeki yarık; yarımay yarık,
Bk. axillary region
Fossa infratemporalis’te bulunan, vena maxillaris’in dallarının oluşturduğu ven ağı; pterigoid pleksus
Nervus maxillaris’ten ayrılıp, zigomatikotemporai dalı şakak derisinde, zigomatikofasiyal dalı yanak tümseği üzerindeki deride dağılan sinir; zigomatik sinir,
Pons’unyan yüzünden biri motor, diğeri duyusal iplikleri içermek üzere aynlan iki kök (radix motoria ve radix sensoria)’ün birleşmesiyle oluşup daha sonra nervus ophthalmicus, nervus maxillaris ve nervus mandibula
Nervus maxillaris ‘in, beyin zarları özellikle dura mater encephali’de dağılan dalcığı; orta meningeal arter
Nervus maxillaris’in devamı olarak seyredip sinüs maxillaris, üst kesici ve premolar dişler, alt gözkapağı deri ve konjunktivası, burun kanadı derisi, üst dudak deri, mukoza ve bezlerinde dağılan sinir; orbitaaltı sinir
Nervus axillaris’ten ayrılıp kolun üst bölümünün dışyan taraf derisinde dağılan sinir; kolun üst dışyan deri siniri
Nervus maxillaris’ten -fossa pterygopalatina’da- ayrılıp, nervus maxillaris’i ganglion pterygopalatinum’a bağlayan, sinaps yapmaksızın bu ganglion’dan geçen duyusal ipliklerle ganglion’dan
1 2 3 4
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü