İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 60 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Zigomatikomaksiller diki. Bk. sutura zygomaticomaxillaris.
Plexus pterygoideus’un devam olarak birka ven halinde balayp daha sonra tek ven haline dnen ve parotis iinde -vena retromandibularis’i oluturmak zere- vena temporalis superfcialis ile birleen venler;
Musculus teres majr’un alt kenarnda vena basilica ile venae brachiales’in birlemesinden oluan ve koltukaltnda arteria axillaris’e elik ederek seyrettikten sonra birinci kaburgann d kenarnda vena su
tibbi çeviri
akak kemii (temporal kemik) ve st ene kemii (maxilla) ile ilgili; temporomaksiller. 2 akak blgesi ve st ene kemii ile ilgili,
Orbita tabannda, elmack kemii (os zygomaticus) ile st ene kemii (maxilla)’nin elmack knts (processus zygomaticus) arasndaki sutura; zigomatikomaksiller diki,
Her iki st ene kemii (maxilla) arasndaki -birleme snrn belirleyen- sutura; inter-maksiller diki
Orbita’nm iyan duvarnda kalbursu kemik (os ethmoidale)’in orbital laminas ile st ene kemii (maxilla)’nin orbital yz arasndaki sutura; etmoidomaksiller diki
st ene kemii (maxilla) stnde; supramaksiller.
Koltuk ukuru stnde; supraaksiller.
Bk. submandibular gland
1- Alt ene kemii (mandibula) ile ilgili;submaksiller. 2- Alt ene kemii (mandibula) altnda,
Koltuk ukuru altnda; koltukaltnn aasnda; subaksiller.
Temporal kemiin stiloid knts vemaxilla ile ilgili; stilomaksiller.
Sfenoid kemik ve maksilla ile ilgili; sfenomaksiller.
Bk. mcocillary sins
Bk. axillary region
Bk. nervus meningeus medius
st ene kemii (maxilla) nnde; premaksiller.
Koltukalt evresinde; koltukaltn evreleyen; periaksiller.
Damak ve st ene kemii (maxilla)ile ilgili; palatomaksiller.
1 2 3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 64 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Zigomatikomaksiller diki. Bk. sutura zygomaticomaxillaris.
Sal derinin dyan blmnn venz kann iki ven halinde tayp daha sonra -iki ven’in birlemesiyle- tek ven halinde parotis’e giren ve burada -vena retromandibularis’i oluturmak zere- venae maxillare
Radiyal ve ulnar venlerin dirsek eklemi nnde birlemesi ile oluup kolda arteria brachialis’e elik eden ve musculus teres major’un alt kenarnda -vena axillaris’i oluturmak zere- vena basilica ile birle
tibbi çeviri
Gs dyan duvarnda arteria thoracica lateralis’e elik eden ve gs dyan duvarnn venz kan ile -kendisine alan- kostoaksiller venlerin kann vena axillaris’e ileten ven; gs dyan veni; lateral tor
Vena axillaris’in -birinci kaburgann d kenarnda- devam olarak seyreden ve sternoklavikuler eklemin arkasnda -vena brachiocephalica’y oluturmak zere- vena jugularis interna ile birleen ven; kprck-alt
Venae maxillares ile venae temporales superficiales’in -parotis iinde- birlemesinden oluup parotis’ten ktktan sonra mandibula kesinin arkasnda n ve arka olmak zere iki dala ayrlan, n dal vena faciali
El srtndaki venz pleksus’un dyan blmnden balayp, n kolun ndyan tarafnda yukar doru ilerledikten sonra kola geerek vena axillaris’e alan ven; sefalik ven
El srtndaki rete venosum’un ulnar tarafndan balayp n kola giden ve musculus teres majr’un alt kenarnda -vena axillaris’i oluturmak zere- venae brachiales’le birleen ven; bazilik ven
Musculus teres majr’un alt kenarnda vena basilica ile venae brachiales’in birlemesinden oluan ve koltukaltnda arteria axillaris’e elik ederek seyrettikten sonra birinci kaburgann d kenarnda vena su
Maksilla (st ene kemii) prt. Bk. maxillary tuber
Damak kemii (os palati-num)’nin sfenoid ve orbital kntlar arasndaki -iinden ganglion pterygopalatinum’dan ayrlan baz sinir dalcklar ile arteria maxillaris’in sfenopalatin dalnn getii- burun b
Burun orta geidi (meatus nasi medius)’nin dyan duvarnda, sins maxillaris ile orta etmoidal hava hcrelerinin ald, yarmay biimindeki yark; yarmay yark,
Bk. axillary region
Fossa infratemporalis’te bulunan, vena maxillaris’in dallarnn oluturduu ven a; pterigoid pleksus
Nervus maxillaris’ten ayrlp, zigomatikotemporai dal akak derisinde, zigomatikofasiyal dal yanak tmsei zerindeki deride dalan sinir; zigomatik sinir,
Pons’unyan yznden biri motor, dieri duyusal iplikleri iermek zere aynlan iki kk (radix motoria ve radix sensoria)’n birlemesiyle oluup daha sonra nervus ophthalmicus, nervus maxillaris ve nervus mandibula
Nervus maxillaris ‘in, beyin zarlar zellikle dura mater encephali’de dalan dalc; orta meningeal arter
Nervus maxillaris’in devam olarak seyredip sins maxillaris, st kesici ve premolar diler, alt gzkapa deri ve konjunktivas, burun kanad derisi, st dudak deri, mukoza ve bezlerinde dalan sinir; orbitaalt sinir
Nervus axillaris’ten ayrlp kolun st blmnn dyan taraf derisinde dalan sinir; kolun st dyan deri siniri
Nervus maxillaris’ten -fossa pterygopalatina’da- ayrlp, nervus maxillaris’i ganglion pterygopalatinum’a balayan, sinaps yapmakszn bu ganglion’dan geen duyusal ipliklerle ganglion’dan
1 2 3 4
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü