İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 560 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Gzde, korneann yer yer sarms ya birikimleri gstermesi ile belirgin patolojik durum; kornea ksantomatozu.
Deri zerinde, lipid ieren histiositlerden olumu, sarms renkte kk kabart veya leke; ksantom.
Akyuvar; lkosit.Bk. leukocyte.
tibbi çeviri
Kalp apeksindeki kas liflerinin oluturduu girdap ekli; kalp vorteksi.
Nervus laryngeus superior ya da nervus laryngeus recurrens’teki lezyon sebebiyle ses telinde oluan -tek veya iki tarafl- fel; ses teli felci
Larenks’te sa ve sol teli (plica vocalis) arasnda kalan aralk; glottis aral
Bk. visual area.
Mesane, rektum ve vagina ile ilgili;her n birden ilgilendiren; vezikorektovaginal.
Mesane ve rektum’la ilgili; vezikorektal
Kalp sol karnc. Bk. left ventricle of heart
Kalp sa karnc. Bk. right ventricle of heart.
Kalp karnc; kalp sa ya da sol karnc
n kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Kalp en kk venleri. Bk. venae cardiacae minimae
Kalp n venleri. Bk. venae cardiacae anteriores
Kalp kk veni. Bk. vena cardiaca parva
Kalp orta veni. Bk. vena cardiaca media
Bk. vena cardiaca magna.
Gbek kordonunun, plasenta’nn ortasna tutunmas gerekirken fetal membranlara tutunmas; gbek kordonunun velamentz insersiyonu.
Vater cisimcikleri.^. Pacini s corpuscles.
1 2 3 4 .. 26 27 28
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 403 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Gz merceini -yerinde tutmak iin- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden olumu ba; gz merceinin tutucu ba; kirpiksi cisim kuak; siliyer kuakk
Gz merceini -yerinde tutmak iin- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden olumu ba; gz merceinin tutucu ba; kirpiksi cisim kuak; siliyer kuakk
Gz merceini -yerinde tutmak iin- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden olumu ba; gz merceinin tutucu ba; kirpiksi cisim kuak; siliyer kuakk
tibbi çeviri
Afrika’da yetien “Corynanthe yohimbi” adl aacn kabuklanndan elde edilen, alfa2-adrenerjik reseptrleri bloke edici ve cinsel gc artrc bir alkaloid; yohimbin.
San cisim. Bk. corpus luteum
Ses plikas. Bk. vocal cord.
Cams cisim (Corpus vitreum)’in evresini snrlayan, ierdii kollajen lifiklerin younlamasndan olumu zarms tabaka; hiyaloid zar; cams zar.
Gzde, cams cisim(corpus vitreum)’in iindeki -ince kollajen liflerin arasn dolduran- saydam sv; cams cismin svs; cams sv; vitrz hmor
Cams cisim (corpus vitreum) iine kanama olmas; vitrz kanama (Genellikle diyabet’in sebep olduu retinopati’de grlr).
Genellikle yallarda grlen, cams cisim (corpus vitreum)’in evresel ksmnn -doal bzme sonucu-retina’dan ayrlmas; vitrz aynlma.
Gz merceinin arka yz ile retina arasndaki, cams cisim (corpus vitreum)’in doldurduu boluk; gzn vitrz kamaras; vitrz oda.
Cams cisim (corpus vitreum)’in, bulank nitelik al nedeniyle -ksmen ya da tamamen- ameliyatla boaltlmas; cams cismin ameliyatla karlmas; vit-rektomi.
C vitamini. Bk. ascorbic acid
Omur cismi. Bk. corpus vertebrae
n kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Thalamus ve corpus striatum’un bir ksm venz kann vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Penis’in kavernz cisimleri ve corpus spongiosum penis’in venz kann vena dorsalis profunda penis’e ileten venler; penis’in derin venleri
Kirpiksi cisim (corpus ciliare)’in venz kann vena ophthalmica superior’a ileten venler; n ve arka siliyer venler; siliyer venler
Penis’in kavernz cisimleri (corpora cavernosa penis)’nin venz kann vena dorsalis profunda penis’e ileten venler; penis’in kavernz venleri
Arteria thoracoacromialis’e elik eden ve acromion, processus coracoideus scapulae ve sternoklavikuler eklemin venz kann vena subclavia’ya ileten ven; torakoakromiyal ven
1 2 3 4 .. 19 20 21
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü