İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 88 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Bkvenae dorsales linguae
Bk. musculi interossei dorsales manus
Bk. musculi interossei dorsalespedis
tibbi çeviri
Bk. aponeurosis linguae
El srt fasyas. Bk. fascia dorsalis manus
Ayak srt fasyas. Bk. fascia dorsalis pedis
Bk. venae digitales dorsalespedis.
Bk. nervi digitales dorsalis pedis
Bk. extensor retinaculum of hand
Organ veya oluumun arkaya bakan yz; arka yz.
Srtla ilgili; vcudun veya organn srt (arka)taraf ile ilgili; dorsal.
Bk. vena dorsalis profunda penis
Bk. vena dorsalis profunda clitoridis
Ligamentum longitudinale posterius’un son ksm olarak, 5. sakral vertebra ile koksiks’in arka yzlerini birbirine balayan fibrz ba; derin arka sakrokoksigeal ba
Bk. posterior column of spinal cord
Srt tipi. Bk. notochord.
Boyun ve srtla ilgili; servikodorsal.
Ayak tara srt arterleri(arteriae metatarsales dorsales)’nden parmak aral kklerinde ayrlp, ayak parmaklarnn birbirine komu dorsal taraflarnda dalan arter dallar; ayak parmaklar srt arterleri; ayan dor
El tara srt arterleri (arteriae metacarpales dorsales)’nden parmak aral kklerinde ayrlp el parmaklarnn birbirine komu dorsal taraflarnda dalan arter dallar; el parmaklar srt arterleri; elin dorsal digi
Arteria subscapularis’in iki u dalndan biri olarak skapula’nn dyan kenar boyunca seyredip m. latissimus dorsi’de dalan arter; toraks arka arteri; torakodorsal arter,
1 2 3
4
5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 114 adet çeviri sonucu bulundu. 81 - 100 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Bk. musculi interossei dorsalespedis
El srt fasyas. Bk. fascia dorsalis manus
Ayak srt fasyas. Bk. fascia dorsalis pedis
tibbi çeviri
Bk. venae digitales dorsalespedis.
Bk. nervi digitales dorsalis pedis
Srtla ilgili; vcudun veya organn srt (arka)taraf ile ilgili; dorsal.
Ayak tabannda, arteria plantaris lateralis’in, arteria dorsalis pedis’in derin plantar dal (a. plantaris profinda) ile birlemesinden oluan derin arter kemeri; ayak taban derin damar kemeri
Bk. vena dorsalis profunda penis
Bk. vena dorsalis profunda clitoridis
1- ip veya kordon eklindeki oluumla ilgili;kordal. 2- Embriyo’da chorda dorsalis (sut ipi) ile ilgili,
Boyun ve srtla ilgili; servikodorsal.
Omuriliin servikal blmndeki spinal sinir arka kklerinin harabiyeti nedeniyle zellikle kollar etkileyen tabes dorsalis ekli; servikal tabes
iddetli arpnt ile belirgin nbet; kardiyak kriz (Tabes dorsalis’te grlr)
Arteria dorsalis pedis’den ayrlp -i malleol evresindeki arter dallar ile anastomoz yaparak- ayan iyan blmndeki kemik ve eklemlerle, bu blm derisinde dalan iki kk arter; ayak bilei iyan arterleri; med
Birincisi arteria dorsalis pedis’den, ikinci, nc ve drdncs arteria arcuata pedis’den aynlarak ayak parmaklar aralklarna doru seyreden ve parmak aral kknde her biri ikier u dal (arteriae digitale
Birincisi arteria radialis’den, ikinci, nc ve drdncs rete carpale dorsalis’den ayrlarak el parmaklar aralklarna doru seyreden ve parmak aral kknde her biri ikier u dal (arteriae digitales dorsa
Arteria dorsalis penis ve arteria profunda penis’in, corpus cavernosum penis ile corpus spongiosum penis’in trabekllerinde dalan helezon eklindeki kk dalcklan; penis’in helezon arterleri
Ayak tara srt arterleri(arteriae metatarsales dorsales)’nden parmak aral kklerinde ayrlp, ayak parmaklarnn birbirine komu dorsal taraflarnda dalan arter dallar; ayak parmaklar srt arterleri; ayan dor
El tara srt arterleri (arteriae metacarpales dorsales)’nden parmak aral kklerinde ayrlp el parmaklarnn birbirine komu dorsal taraflarnda dalan arter dallar; el parmaklar srt arterleri; elin dorsal digi
Arteria poplitea’nn iki u dalndan daha incesi olarak bacan n blm kaslar ve derisi, diz eklemi ve ayak bilei evresine dallar verdikten sonra ayak bilei alt kenar nnden itibaren arteria dorsalis pedis adn
1 2 3 4
5
6
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü