İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 88 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Bkvenae dorsales linguae
Bk. musculi interossei dorsales manus
Bk. musculi interossei dorsalespedis
tıbbi çeviri
Bk. aponeurosis linguae
El sırtı fasyası. Bk. fascia dorsalis manus
Ayak sırtı fasyası. Bk. fascia dorsalis pedis
Bk. venae digitales dorsalespedis.
Bk. nervi digitales dorsalis pedis
Bk. extensor retinaculum of hand
Organ veya oluşumun arkaya bakan yüzü; arka yüz.
Sırtla ilgili; vücudun veya organın sırt (arka)tarafı ile ilgili; dorsal.
Bk. vena dorsalis profunda penis
Bk. vena dorsalis profunda clitoridis
Ligamentum longitudinale posterius’un son kısmı olarak, 5. sakral vertebra ile koksiks’in arka yüzlerini birbirine bağlayan fibröz bağ; derin arka sakrokoksigeal bağ
Bk. posterior column of spinal cord
Sırt tipi. Bk. notochord.
Boyun ve sırtla ilgili; servikodorsal.
Ayak tarağı sırt arterleri(arteriae metatarsales dorsales)’nden parmak aralığı köklerinde ayrılıp, ayak parmaklarının birbirine komşu dorsal taraflarında dağılan arter dalları; ayak parmakları sırt arterleri; ayağın dor
El tarağı sırt arterleri (arteriae metacarpales dorsales)’nden parmak aralığı köklerinde ayrılıp el parmaklarının birbirine komşu dorsal taraflarında dağılan arter dalları; el parmakları sırt arterleri; elin dorsal digi
Arteria subscapularis’in iki uç dalından biri olarak skapula’nın dışyan kenarı boyunca seyredip m. latissimus dorsi’de dağılan arter; toraks arka arteri; torakodorsal arter,
1 2 3
4
5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 114 adet çeviri sonucu bulundu. 81 - 100 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. musculi interossei dorsalespedis
El sırtı fasyası. Bk. fascia dorsalis manus
Ayak sırtı fasyası. Bk. fascia dorsalis pedis
tıbbi çeviri
Bk. venae digitales dorsalespedis.
Bk. nervi digitales dorsalis pedis
Sırtla ilgili; vücudun veya organın sırt (arka)tarafı ile ilgili; dorsal.
Ayak tabanında, arteria plantaris lateralis’in, arteria dorsalis pedis’in derin plantar dalı (a. plantaris profiında) ile birleşmesinden oluşan derin arter kemeri; ayak tabanı derin damar kemeri
Bk. vena dorsalis profunda penis
Bk. vena dorsalis profunda clitoridis
1- ip veya kordon şeklindeki oluşumla ilgili;kordal. 2- Embriyo’da chorda dorsalis (sut ipi) ile ilgili,
Boyun ve sırtla ilgili; servikodorsal.
Omuriliğin servikal bölümündeki spinal sinir arka köklerinin harabiyeti nedeniyle özellikle kolları etkileyen tabes dorsalis şekli; servikal tabes
Şiddetli çarpıntı ile belirgin nöbet; kardiyak kriz (Tabes dorsalis’te görülür)
Arteria dorsalis pedis’den ayrılıp -iç malleol çevresindeki arter dalları ile anastomoz yaparak- ayağın içyan bölümündeki kemik ve eklemlerle, bu bölüm derisinde dağılan iki küçük arter; ayak bileği içyan arterleri; med
Birincisi arteria dorsalis pedis’den, ikinci, üçüncü ve dördüncüsü arteria arcuata pedis’den aynlarak ayak parmakları aralıklarına doğru seyreden ve parmak aralığı kökünde her biri ikişer uç dal (arteriae digitale
Birincisi arteria radialis’den, ikinci, üçüncü ve dördüncüsü rete carpale dorsalis’den ayrılarak el parmakları aralıklarına doğru seyreden ve parmak aralığı kökünde her biri ikişer uç dal (arteriae digitales dorsa
Arteria dorsalis penis ve arteria profunda penis’in, corpus cavernosum penis ile corpus spongiosum penis’in trabeküllerinde dağılan helezon şeklindeki küçük dalcıklan; penis’in helezon arterleri
Ayak tarağı sırt arterleri(arteriae metatarsales dorsales)’nden parmak aralığı köklerinde ayrılıp, ayak parmaklarının birbirine komşu dorsal taraflarında dağılan arter dalları; ayak parmakları sırt arterleri; ayağın dor
El tarağı sırt arterleri (arteriae metacarpales dorsales)’nden parmak aralığı köklerinde ayrılıp el parmaklarının birbirine komşu dorsal taraflarında dağılan arter dalları; el parmakları sırt arterleri; elin dorsal digi
Arteria poplitea’nın iki uç dalından daha incesi olarak bacağın ön bölüm kasları ve derisi, diz eklemi ve ayak bileği çevresine dallar verdikten sonra ayak bileği alt kenarı önünden itibaren arteria dorsalis pedis adını
1 2 3 4
5
6
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü