İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 356 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Savata kullanlan, canllar iin zararl, tahri edici zellie sahip herhangi bir gaz; harp gaz.
Gvde dyan duvarnn derialt dokusunda seyreden ve stte vena thoracica lateralis’e, altta vena epigastrica superficialis’e almak suretiyle vena cava superior ile vena cava inferior’a boalan dallar ara
Mide fundusu, mide sol duvar ve mide byk kurvaturu sol blmnn venz kann boaltmak zere vena splenica’ya alan venler; mide ksa venleri; ksa gastrik venler
tibbi çeviri
Arteria epigastrica superior’a elik eden ve venae thoracicae internae’ya alan iki ven; st epigastrik venler
Hipogastrik ven. Bk. vena iliaca interna
Sol gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis sinistra
Sa gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis dextra
Sa gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis dextra
Arteria gastro-omentalis sinistra’ya elik eden ve midenin n ve arka yzleri ile omentum majus’un venz kann boaltmak zere vena splenica’ya alan ven; sol gastro-omental ven
Arteria gastro-omentalis dextra’ya elik eden ve midenin n ve arka yzleri ile omentum majus’un venz kann boaltmak zere vena mesenterica superior’a alan ven; sa gastro-omental ven
Arteria gastrica sinistra’ya elik eden ve mide kk kurvaturu sol blm ile zofagus’un alt blm venz kann boaltmak zere vena portae hepatis’e alan ven; mide sol veni; sol gastrik ven
Arteria gastrica dextra’ya elik eden ve mide kk kurvaturu sa blmnn venz kann boaltmak zere vena portae hepatis’e alan ven; mide sa veni; sa gastrik ven
Arteria epigastrica superficialis’e elik eden ve karn n duvar alt blmnn venz kann vena saphena magna’ya ileten ven; yzeysel epigastrik ven
Arteria epigastrica inferior’a elik eden ve ligamentum inguinale’nin hemen zerinde vena iliaca externa’ya alan ven; alt epigastrik ven.
Toksik maddelerin sebep olduu mide iltihab; toksik gastrit,
Midenin tmyle karlmas; total gastrektomi.
Bk. venae thoracoepigastricae
Bk. gastric tetany
Konjunktiva’yi tahri sonucu ar gzya salglanmasna sebep olan herhangi bir gaz; gz yaartc gaz
Sakral promontoryum’un nnde bulunan, plexus aorticus abdominalis’ten ve 3. ve 4. lumbar splanknik sinirlerden ayrlan bir ksm dallarn birlemesinden olumu, sempatik, parasempatik ve viseral afferent iplikle
1 2 3 4 .. 16 17 18
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 499 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Zollinger-Ellison sendromuna sebep olan, gastrin salglayc tmr; gastrinom; Zollinger-Ellison tmr (zellikle pankreas’ta, nadir olarak da duode-num ya da midede grlr).
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salglayc tmr (gastrinom), gastrin’e bal olarak mide bezlerinden ar hidroklorik asit salglan sonucu mide ve duodenum’da peptik lserle
K aylarnda grlen, bir virs’n sebep olduu, kusma ve bulant ile belirgin epidemik akut gastroenterit; k kusmas hastal.
tibbi çeviri
Absorpsiyon bozukluu, karn ars, diyare, steatore, gastrointestinal kanama, lenfadenopati, poliartrit, deride kahverengimsi pigmantasyon, ar zayflama ve merkezi sinir sistemine ait bozukluklarla belirgin, barsak muk
Memeden yeni kesilen bebekte oluan ishalle belirgin gastroenterit.
Deniz suyunda ve denizde yaayan kabuklularda bulunan, diyare ile belirgin gastroenterit’e sebep olan Vibrio tr.
Plexus hypogastricus inferior’dan aynlan bir ksm sempatik ve parasempatik ipliklerin, mesane zerinde oluturduu otonom sinir a; mesane sinir a; vezikal pleksus.
1- Omurgas bulunan; omurgal; vertebrat.2- Omurgal hayvan,
Gvde dyan duvarnn derialt dokusunda seyreden ve stte vena thoracica lateralis’e, altta vena epigastrica superficialis’e almak suretiyle vena cava superior ile vena cava inferior’a boalan dallar ara
karn n duvarnn yzeysel katlarnn venz kann venae epigastricae superiores, vena epigastrica superficialis ve venae thoracoepigastricae’ya ileten venler; karn derialt venleri; subkutan abdominal venler
Mide fundusu, mide sol duvar ve mide byk kurvaturu sol blmnn venz kann boaltmak zere vena splenica’ya alan venler; mide ksa venleri; ksa gastrik venler
Arteria epigastrica superior’a elik eden ve venae thoracicae internae’ya alan iki ven; st epigastrik venler
Pilor’un n blmnn venz kann vena gastrica dextra’ya ileten ven; Mayo veni; prepilorik ven
Hipogastrik ven. Bk. vena iliaca interna
Sol gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis sinistra
Sa gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis dextra
Sa gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis dextra
Arteria gastro-omentalis sinistra’ya elik eden ve midenin n ve arka yzleri ile omentum majus’un venz kann boaltmak zere vena splenica’ya alan ven; sol gastro-omental ven
Arteria gastro-omentalis dextra’ya elik eden ve midenin n ve arka yzleri ile omentum majus’un venz kann boaltmak zere vena mesenterica superior’a alan ven; sa gastro-omental ven
Arteria gastrica sinistra’ya elik eden ve mide kk kurvaturu sol blm ile zofagus’un alt blm venz kann boaltmak zere vena portae hepatis’e alan ven; mide sol veni; sol gastrik ven
1 2 3 4 .. 23 24 25
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü