İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 16 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 16 arasındaki sonuçlar:
Ksantin’le ilgili; ksantilik.
ksantinüri, Ksantin oksidazın eksikliği nedeniyle idrarda aşırı miktarda ksantin ve hipoksantin bulunuşu ile belirgin kalıtsal metabolizma hastalığı
ksantinüri, Ksantin oksidazın eksikliği nedeniyle idrarda aşırı miktarda ksantin ve hipoksantin bulunuşu ile belirgin kalıtsal metabolizma hastalığı
tıbbi çeviri
Hipoksantinin ksantine, ksantinin de ürik aside oksidasyonu katalize eden bir enzim; ksantin oksidaz.
Ksantinin ürik aside oksidasyonunu katalize eden bir enzim; ksantin dehidrogenaz.
Bir pürin bazı; nükleoproteinlerin parçalanması sonucu oluşan, ürik asit öncüsü azotlu bir bileşik; ksantin (Ksantin dehidrogenaz ile oksitlenmesi sonucu ürik asit oluşur).
1- Sarı renk gösteren; sarı; ksantik. 2- Ksantin ile ilgili. 3- Ksantinden oluşan; ksantinden türetilen.
Ana unsurunu pürin’in oluşturduğu bir grup bileşikler; pürin cisimcikleri; pürin bazlan (adenin, guanin, ksantin, hipoksantin, ürik asit)
Bacak arterlerindeki tıkanıklığa bağlı aralıklı topallama ve diyabetik anjiyopati tedavisinde ağızdan tablet şeklinde kullanılan, metilksantin türevi bir ilaç; pentoksifilin (Kanın viskositesini azaltır, kan akımını düzenler,
Bronş kaslarını, pulmoner ve periferik damarlan genişletici, gastrik asit salgılanışmı uyarıcı, diürezi artıncı etkiye sahip, ksantin türevi bir ilaç grubu; metilksantin’ler (teofılin, teobromin, kafein vb.),
Doğuştan hipoksantin fosforibosiltransferaz eksikliği nedeniyle erkek çocuklarda görülen, gut (damla hastalığı)’a uzanan aşırı ürik asit oluşması, hiperürisemi, spastik serebral felç, zeka geriliği, koreik hareketler, p
Proteinlerin parçalanması sonucu oluşanbir pürin türevi; hipoksantin.
Guanin’i ksantin’e çevrine enzim; guanaz (Karaciğer hastalıklarında ve enfeksiyöz mononükleoz’da kanda yüksek seviye gösterir),
Karotenoid grubuna dahil -vitamin Aöncüsü- pigmentlerden biri; kriptoksantin.
Ksantin oksidaz enziminin etkisini önleyerek ürik asit sentezini azaltan, kronik gut ve tekrarlayıcı kalsiyum oksalat taşlan tedavisinde ağızdan tablet şeklinde kullanılan bir ilaç; allopurinol.
Adenin’i hipoksantin’e parçalayan enzim; adenaz.
tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü