İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 34 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tabakadan olumu; tabakal; trilaminer.
Suprakoroid lamina. Bk. suprachoroidea
Koklea’da, modiolus’unraf eklindeki kemik knts; kemik spiral lamina [Kemik spiral lamina, koklea\'nn spiral kanal (canalis spiralis cochlea)\'n stte scala vestibuli, altta scala tympani olmak zere ikiye a
tibbi çeviri
Laminalar halinde yap veya dizili gsterme; laminasyon.
Kuru saplar -su emip genileme nitelii tamas sebebiyle- zellikle uterus’un servikal kanaln geniletmede kullanlan Laminaria tr.
Deniz yosunlarnn bir cinsi
Laminagrafi. Bk. tomography.
Suprakoroid lamina. Bk. suprachoroidea
Bk. osseous spiral lamina
Sindirim kanal duvarnda, yzeysel epitel tabakas ile altndaki kas tabakas (lamina muscularis mucosae) arasnda yer alan ba dokusu tabakas
Kalbursu kemik (os etlmoidale)’in, orbita iyan duvar ile labyrinthus ethmoidalis’in dyan duvarm oluturan ince kemik laminas; etmoid kemiin orbital laminas
Omur deliini arkadan snrlayan iki kemik lamina’dan her biri; omur kemeri laminas.
Tiroid kkrdan sa ve sol yann oluturan -kare biimi- iki geni lamina’dan her biri; tiroid kkrdan laminas (Tiroid kkrdak sa laminas ve sol laminas olmak zere iki tanedir)
Krikoid kkrdan arka blm; krikoid kkrdak laminas
Sindirim kanal duvarnda lamina propria ile tela submucosa arasnda yer alan ince, dz kas tabakas
Sfenoid kemiin -iki lamina’dan oluan- kanats knts (pterigoid knt)’nn iyan laminas; iyan pte-rigoid lamina
Kornea’nn arka yzn rten epitel tabakas ile altndaki substantia propria arasnda yer alan ince, ba dokusu kat; kornea’nn arka snrlayc laminas; Descemet zar
Kornea’nn d yzn rten epitel tabakas ile substantia propria arasndaki ince doku kat
Sfenoid kemiin, -iki lamina’dan oluan- kanats knts (pterigoid knt)’nn dyan laminas; dyan pterigoid lamina
Her iki tarafta, damak kemii (os palatinum)’nin, sert daman 1/3 arka blm ile burun boluu tabannn bir blmn oluturan ksm; damak kemiinin yatay laminas
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 74 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Vitrz lamel. Bk. lamina basalis choroideae.
Serz perikard’m, kalbin zerini rten i yapra; serz perikard’ n viseral laminas; viseral perikard.
Omur deliini arkadan snrlayan, iki omur kemeri laminas (lamina arcus vertebrae) ile iki taraf omur kemeri sap (pediculus arcus vertebrae)’nn oluturduu kemik ksm; omur’un arka kemeri; omur kemeri,
tibbi çeviri
Yass kafa kemiklerinin i ve d kompakt laminalar arasndaki ilikle dolu sngersi aralk (diploe) iinde seyreden ve bu blmn venz kanm boaltmak zere komu dura mater sinslerine alan venler; diploe venleri; diploi
Burun boluu dyan duvarndaki kemik lamina (burun konkas)’ dan herhangi birine kesi yapma veya kemik laminay ameliyatla karma; turbinotomi.
Burun boluu dyan duvarndaki kemik lamina (burun konkas)’dan herhangi birinin ameliyatla karlmas; turbinektomi.
Burun boluu dyan duvarndaki, kemik laminadan her biri; burun konkas; kvrk kemik
zgn tabaka; zel kat. Bk. lamina propria
ki taraf st ene kemii (maxilla)’nin damak kntlar ile iki taraf damak kemii (os palatinum)’nin yatay lamina (lamina horizontalis)’lan arasndaki sutura; damak enine dikii
ki taraf damak kemii (os palatinum)’nin yatay lamina (lamina horizantalis)’lar arasndaki sutura; damak orta dikii
Orbita’nm iyan duvarnda kalbursu kemik (os ethmoidale)’in orbital laminas ile st ene kemii (maxilla)’nin orbital yz arasndaki sutura; etmoidomaksiller diki
Gzde, koroidea’nm d yz zerindeki gevek ba dokusu tabakas; suprakoroid lamina; suprakoroidea.
Suprakoroid lamina. Bk. suprachoroidea
Bk. osseous spiral lamina.
nce, dz levha; lamina; skut.
Koklea’nm spiral kanal (canalis spiralis cochlea)’nm, lamina spiralis ossea zerinde kalan, perilenf’le dolu st blm; vestibl skalas.
Koklea’nm spiral kanal (canalis spiralis cochlea)’nn, lamina spiralis ossea altnda kalan, perilenf’le dolu alt blm; timpan skalas
Her iki tarafta, sfenoid kemik cismi ile byk kanadn birleme yerinden aaya doru uzanan, iki lamina’dan olumu knt; sfenoid kemiin kanats knts; kanats knt
Sfenoid kemik (os sphenoideum)’in lamina medialis processus pterygoidei’sinin alt ucundaki engel eklinde knt; pterigoid engel
Sfenoid kemiin cismi ile processus pterygoideus’un i laminas’nn birletii yerden balayp fossa pterygopalatina’ya alan, iinden pterigoid sinir ve damarlarn getii kanal; pterigoid kanal
1 2 3 4
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü