İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 320 adet çeviri sonucu bulundu. 281 - 300 arasındaki sonuçlar:
Meme derisindeki ısı farklarının termograf aracılığıyla belirlenmesi; meme termografisi (Meme kanserini teşhis amacıyla uygulanır. Malign lezyon üzerindeki deride ısı yükselişi söz konusudur).
Meme dokusunun kötü tabiatlı tümörü; meme kanseri; göğüs kanseri (Genellikle kadınlarda görülür. Meme dokusunda yumru şeklinde kitle, meme başının içeriye çöküşü, lezyon üzerindeki meme dokusunun pürtüklü görünüm alışı, bazen
Deride -psoryaz’a benzer- yuvarlak veya oval premalign lezyonlar oluşmasıyla belirgin durum; Bowen’in prekanseröz dermatiti; Bowen hastalığı (Söz konusu lezyonlar bir süre sonra malign nitelik kazanır).
tıbbi çeviri
(F.): 1- Düğme veya tomurcuk şeklinde oluşum. 2- Düğme şekli gösteren lezyon; bu nitelikte çıban,
Deri lezyonlarmm hem tüberküloid, hem lepromatöz lepra niteliği gösterdiği lepra şekli; ara lepra; sınır lepra
Gözkapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması; blefarektomi.
(Ar.) : Treponema pallidum IFnin sebep olduğu, cinsel birleşmeye bağlı olmaksızın geçen frengi şekli; nonveneryen sifıliz (Çoğu kez, primer lezyon görülmeksizin göğüs, kol ve bacaklarda papüllerle belirgin sekonder lezyonlar
Hipopyon’un eşlik ettiği iridosiklit, dış genital organlarda ve ağız mukozasında ülserleşme gösteren kronik lezyonlarla belirgin -sebebi bilinmemekle beraber- virüs enfeksiyonuna bağlı olduğu düşünülen sendrom; Behçet h
. Bronşiyal astım tedavisinde -püskürtülmesini takiben- inhalasyonşeklinde kullanılan, ayrıca allerjikrinit’te uygulanmak üzere burun spreyi, bazı deri lezyonlarında kullanılmak üzere merhem ve losyonu da bulunan, miner
Genellikle orta yaşlı ya da yaşlılarda görülen, deri üzerinde keratin hücreleri artımından oluşmuş sınırlan belirli, kahverengi veya siyahımsı renkte siğilsi lezyon; seboreik keratoz.
Tatarcıklarla insana iletilen Bartonella bacilliformis’in eritrositlerde yerleşmesi sonucu gelişen, hemolitik anemi, ateş ve daha sonra siğil şeklinde deri lezyonları ile belirgin enfeksiyon; Carrion hastalığı; bartonel
Kornea’yı dış etkilerden koruma ya da kornea’daki herhangi bir lezyon’un iyileşmesini sağlama amacıyla kullanılan kontakt lens; bandaj lens
Kişinin, çeşitli vücut kısımlarını tanıma ve yerlerini gösterme yeteneğini kaybetmesi; ototopagnozi (Organik beyin lezyonu nedeniyle oluşur).
Vücudun belli bir yerindeki lezyondan elde edilen bakteri veya virüslerin aynı kişiye aşı şeklinde verilişi; otoinokülasyon.
İç kulaktaki herhangi bir lezyona bağlı olarak gelişen baş dönmesi
Bazı allerjenlere karşı -doğuştan veya sonradan- aşırı duyarlılık sonucu, sulanma gösteren kırmızımtrak lezyonlar oluşmasıyla belirgin kronik ekzema; atopik ekzema
Organa veya vücut içi lezyona, şırınga ucuna takılı iğne ile girilip çekme suretiyle materyal (doku veya sıvı) alınması; aspirasyon biyopsisi
Özellikle güvercinlerde görülen, insanı ısırdığı zaman ödemli eritemle belirgin deri lezyonuna sebep olan Argas türü
"Kava" adı verilen içkinin aşırı kullanımı sonucu oluşan, deri lezyonlan ve zeka geriliği ile belirgin bir hastalık (Polinezya’da görülür).
1- Küçük alanla ilgili; özellikle bir oluşumu ya da deri lezyonunu halka şeklinde çevreleyen alan ya da bölge ile ilgili; areolar. 2- Küçük aralık ya da boşluklar gösteren; gözenekli,
1 2 3 .. 11 12 13 14
15
16
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü