İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 26 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Akciğer üzerinde duyulan normal solunum sesi; veziküler üfürüm. Bk. vesicular breath sound.
Herhangi bir ven üzerinde duyulan üfürüm; venöz üfürüm
Herhangi bir damar üzerinde duyulan üfürüm; vasküler üfürüm.
tıbbi çeviri
Triküspid kapakta, tıkanıklık ya da bir kısım kanın geri dönüşü (regürjitasyon) nedeniyle oluşan üfürüm; triküspid üfürümü
Kalpte, sistol esnasında duyulan herhangi bir üfürüm; sistolik üfürüm (ejeksiyon üfürümü, pansistolik üfürüm vb.
Mitral stenoz’a bağlı pulmoner hipertansiyon’un eşlik ettiği pulmoner kapak yetersizliğinde duyulan üfürüm; Steell üfürümü
Pulmoner kapakta, tıkanıklık ya da bir kısım kanın geri dönüşü (regürjitasyon) nedeniyle oluşan üfürüm; pulmoner üfürüm
Kalpte, birinci kalp sesinden başlayıp ikinci kalp sesine kadar tüm sistol boyunca devam eden üfürüm; pansistolik üfürüm (Ventriküler septal defekt’te, mitral ya da triküspid regürjitasyon’da görülür),
Kalpte, herhangi bir yapısal bozukluğa (kapak yetersizliği, septal defekt vb.) bağlı olarak duyulan üfürüm; organik üfürüm
(L.) Oskültasyon esnasında kalp ya da damar üzerinde duyulan kısa süreli, genellikle yumuşak nitelikte anormal ses; üfürüm; murmur
Mitral kapakta,tıkanıklık ya da bir kısım kanın geri dönüşü (regürjitasyon) nedeniyle duyulan üfürüm; mitral üfürüm
Anevrizma gösteren damar bölümünde -sistol esnasında- duyulan üfürüm; Makins üfürümü
İnorganik üfürüm. Bk. functional murmur
Holosistolik üfürüm. Bk. pansystolic murmur
Kalp üfürümü. Bk. cardiac murmur
Mediastinum’da gaz (hava) toplanışını göstermek üzere, prekordiyum üzerinde kalp atımı ile aynı anda duyulan çıtırtı sesi; Hamman üfürümü
Kalpte, yapısal bir bozukluğa bağlı olmaksızın duyulan üfürüm; kalp hastalığı ile ilişkisi bulunmayan üfürüm; fonksiyonel üfürüm
Sürtünme üfürümü. Bk. friction rub
Aort yetersizliği gösteren bazı kimselerde kalp apeksinde -diyastol esnasında- duyulan üfürüm; Flint üfürümü
Raşitizm gösteren bebekte büyük fontanel üzerinde -sistol esnasında- duyulan üfürüm; Fischer üfürümü
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 5 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 5 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
(F.): Üfurüm; rulman. Bk. murmur
(L.) Oskültasyon esnasında kalp ya da damar üzerinde duyulan kısa süreli, genellikle yumuşak nitelikte anormal ses; üfürüm; murmur
İnorganik üfürüm. Bk. functional murmur
tıbbi çeviri
Holosistolik üfürüm. Bk. pansystolic murmur
Kalp üfürümü. Bk. cardiac murmur
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü