İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 27 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Musculus occipitofrontalis’in arka blmn oluturan oksipital karn.
Sal derinin arka blmndeki venz pleksus’tan balayp arteria occipitalis’e elik ederek seyreden ve oksipital blgenini venz kann plexus suboccipitalis ya da vena jugularis interna’ya ileten ven; art
Oksipital kemiin pars basilaris’i ile temporal kemiin pars petrosa’s arasndaki, kkrdaktan oluan birleme blgesi; petrooksipital sinkondroz.
tibbi çeviri
Bk. parietooccipital sulcus
Bk. occipital squama
Bk. occipital sins
Bk. occipital region
Bk. internal occipital protuberance
Bk. external occipital protuberance
Bk. jugular process of occipital bone
Bk. suboccipital venousplexus
Oksipital kemiin, foramen magnum’un yan tarafnda kalan blm; oksipital kemiin yan paras,
Oksipital kemiin, foramen magnum’un nnde kalan blm; oksipital kemiin taban paras
Kafa iskeleti arka yznn dtan grlen ekli
Birinci servikal spinal sinirin arka dal olarak suboksipital gene girdikten sonra, bu geni snrlayan musculus capitis posterior majr, musculus capitis posterior minr, musculus obliquus capitis superior, musculus obliq
3. servikal spinal sinirin arka dalnn i dal olarak sal derinin arkaalt blm ve ense derisine duyusal iplikler veren sinir; art kafa nc siniri; nc oksipital sinir
Plexus cervicalis’inbir dal olarak 2. ve 3. servikal spinal sinirlerin n dallarndan kaynaklanp kulak sayvan arka yz derisi ile sal derinin yan blmne duyusal iplikler veren sinir; art kafa kk siniri, kk
2. servikal spinal sinirin arka dalnn i dal olarak musculus semispinalis capitis’e motor, sal derinin arka blmne duyusal iplikler veren sinir; art kafa byk siniri; byk oksipital sinir
Musculus occipitofrontalis’in oksipital karn; oksipital kas
Bk. occipital lobe
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 24 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Beyincik yarkrelerinin alt yzlerinin venz kann sins transversus durae matris, sins sigmoideus, sins petrosus superior, sins petrosus inferior, sins occipitalis ve sins rectus’a ileten venler; beyincik yark
Plexus venosus suboccipitalis’ten balayp i ve d vertebral venz pleksuslardan da -kendisine alan dallar araclyla- kan aldktan sonra, ilk alt boyun omurunun foramen transversariumTanndan arteria vertebralis&
Sal derinin arka blmndeki venz pleksus’tan balayp arteria occipitalis’e elik ederek seyreden ve oksipital blgenini venz kann plexus suboccipitalis ya da vena jugularis interna’ya ileten ven; art
tibbi çeviri
Protuberantia occipitalis interna yaknnda sins kava (confluens sinuum)’ndan balayp sins sigmoideus’ta sonlanan bir dura mater sins; dura mater’in enine sins
Bk. nervus occipitalis tertius
Oksipital kemiin d yznde, protuberantia occipitalis externa’dan dyana uzanan -musculus trapezius ve musculus sternocleido-mastoideus’un sonland- transvers izgisel kabart; ense st izgisi
Bk. nervus suboccipitalis
Bk. vena occipitalis.
Bk. musculus occipitalis
Beyin yankresinin arka blm; beyin yankresinde, sulcus parietooccipitalis’in altnda yer alan lob; art kafa lobu; oksipital lob
Bk. arteria occipitalis
Ensenin st ksmnda, supraspinal ban uzantsndan olumu ba; boynun arka tarafnda crista occipitalis externa’dan balayp servikal omurlarn dikensi kntlarnn ularna tutunarak orta izgide uzanan fibrz er
Protuberantia occipitalis externa, oksipital kemiin ense st izgisi (linea nuchae superior)’nin iyan blm, ligamentum nuchae ve 7. boyun, 1.12. gs omurlarnn dikensi kntlarndan balayp kprck kemii (cl
Frontal karn (venter frontalis) galea aponeurotica (epikran-yal aponevroz)’dan balayp ka derisi ve burun kknde, oksipital karn (venter occipitalis) oksipital kemiin d yzndeki linea nuchae suprema’dan b
Bk. nervus occipitalis minr
Bk. nervus occipitalis tertius
Oksipital kemikte, protuberantia occipitalis intema ile foramen magnum arasndaki izgisel kabart; art kafa i ibii
Oksipital kemiin d yznde linea nuchae superior’un zerindeki, protuberantia occipitalis externa’nn st kenarndan balayp dyana transvers uzanan izgisel kabart; ense en st izgisi
Bk. nervus occipitalis majr
Oksipital kemikte protuberantia occipitalis externa’dan foramen magnum’a uzanan izgisel kabart; art kafa d ibii
1 2
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü