İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 309 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Timpan boluunun venz kann ayn taraf temporomandibuler eklem evresindeki venz pleksus’a ileten venler; timpan venleri; timpanik venler
st ve alt pankreatikoduodenal arterlere elik eden, pankreas ba ve duodenum’un venz kann boaltmak zere, vena mesenterica superior’a, biri vena portae hepatis’e alan drt ven; pankreasduodenum v
Pankreas cismi ve pankreas kuyruunun venz kann vena splenica, vena portae hepatis ve vena mesenterica superior’a ileten kk venler; pankreas venleri; pankreatik venler
tibbi çeviri
Pankreas bann solalt ksmndan st mezenterik damarlarn arkasna doru uzanan uzant; pankreas’m engelsi knts
Kulak zar (timpan zar)’nn i yz ortasndaki, manubrium mallei ucunun tutunmasndan oluan kabart; timpan zar kabarts (Timpan zarnn d yznde -kabartya uyan- ukurluk halinde grlr),
Altnda gaz bulunan bir yzey zerinde, perksyon esnasnda oluan davul sesine benzer ses; timpani.
(L.) : Timpan boluu. Bk. tympanic cavity.
Gaz sebebiyle imi; gazdan gerilmi; timpanz.
Timpanotomi. Bk. myringotomy.
Kulak zarnn sertlemesi; timpanoskleroz (itme bozukluuna ya da kaybna sebep olur).
Ortakulakta, iitme ile ilgili bozukluudzeltme amacyla yaplan ameliyat; timpanoplasti.
Timpan boluu ve mastoidhavahcrelerinin iltihaplanmas; timpanomastoidit.
Timpan boluu ve alt ene kemii ile ilgili; timpanomandibuler.
Sv ekme amacyla kulak zarn ineile delerek timpan boluuna girme; timpanosentez.
1- Timpari boluu anlamna nek. 2- Kulak zar anlamna nek.
Kulak zarnn iltihab; timpanit.
1- Timpanizm’le ilgili; timpanitik. 2- Timpanizm gsteren; timpanizm’le belirgin,
(G.): Timpanites. Bk. tympanism.
Gaza bal karn ikinlii; barsaklarda veya karn boluunda gaz birikimi sonucu karnn gergin durum al; meteorizm; timpanizm.
Timpanikord. Bk. chorda tympani.
1 2 3 4 .. 14 15 16
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 883 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
1- Zimojen ile ilgili; zimojenik. 2- Mayalanmaya sebep olucu; fermantasyon yapan,
st ene kemii (maxilla)’nin elmack kemii (zigomatik kemik) ile eklem yapan dyan knts; st ene kemiinin elmack knts; maksilla’nm zigomatik knts
Alm kemii (frontal kemik)’nin supraorbital kenarnn -zigomatik kemiin frontal knts ile eklem yapan- dyan uzants; alm kemiinin elmack knts; frontal kemiin zigomatik knts
tibbi çeviri
Zollinger-Ellison sendromuna sebep olan, gastrin salglayc tmr; gastrinom; Zollinger-Ellison tmr (zellikle pankreas’ta, nadir olarak da duode-num ya da midede grlr).
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salglayc tmr (gastrinom), gastrin’e bal olarak mide bezlerinden ar hidroklorik asit salglan sonucu mide ve duodenum’da peptik lserle
Sar hummaya kar baklk oluturma amacyla uygulanan, civciv embriyo hcreleri ieren besiyerinde retilmesini takiben virlans giderilmi canl sar humma virsleri sspansiyonundan oluan a; sar humma as,
Azn, geni ekilde alp iine hava ekilmesini takiben darya hava verilerek kapan ile belirgin refleks hareket; esneme (Genellikle can sknts, yorgunluk, uyuukluk, uykusuzluk veya baka birisinin esnemesini gr
Hastalk etkeni tamayan emici bcein, hasta zerinde beslenmesini takiben bcek dksnda mikroskopik muayene ile hastalk etkeninin aratrlmas esasna dayal tan yntemi; zellikle Gney Amerika tripanozomiyaz’
Bam bir tarafnda, rontal ve paryetal kemikler arasnda uzanan koronal strn erken kapanmas sonucu kafann arpklk gsterii ile belirgin anomali; eri kafa; plaj iyosefaii.
Wirsung kanal. Bk. pancreatic duc
Wirsung kanal. Bk. pancreatic duct.
Pankreas’m tmnn ya da bir blmnn duodenum’1a beraber karlmas; Whipple ameliyat; pankreatoduodenektomi.
WeberChristian hastal. Bk. relapsing nonsuppurativefebrile panniculitis
Vitells kanalnn, embriyonal dnemde kapanmas gerekirken, uzunluu boyunca ak kalmas sonucu gbekle barsak kanal arasnda oluan geit; vitells fistl.
Vitamin B] (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pridoksin), niasin (nikotinik asit), inozitol, biotin, kolin, vitamin B|2 (siyanokobalamin), pantotenik asit, paminobenzoik asit ve folik asit’ten oluan suda er
Grme alannda patolojik deiim (darlk, yan kapanma, skotom vb.) oluu; grme alan defekti.
Oval delik, oval pencere.Cavum tympani’nin orta duvarnda nazomediyal olarak bulunan ve kulak kemikiklerinden stapes’in basis stapedis’i tarafndan kapatlan delik.
Appendix vermiformis lmenine solucan girii nedeniyle oluan apandisit; helmintik apandisit
Kr barsan, solucan eklindeki uzants; solucans uzant; apendiks; apandis [Apandis, ekum(kr barsak)’un alt blmnn arka-i yznde, 8-12 cm uzunluunda, solucan ekli gsteren, hareketli bir divertikldr.
Arkaya dnk rahmin, anteversion durumuna getirilmek zere karn n duvarna dikile tespiti; bu amala yaplan ameliyat; ventrosspansiyon.
1 2 3 4 .. 43 44 45
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü