İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 258 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Arteria lacrimalis’e elik eden ve gzya bezinin venz kann vena ophthalmica superior’a ileten kk ven; gzya veni; lakrimal ven.
Sa gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis dextra
Sa gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis dextra
tibbi çeviri
Glottis kapal iken burun ve azdan gl bir soluk veri esnasnda akcierlerdeki hava basncnn artmas; Valsalva deneyi.
Trimorfz. Bk. trimorphic.
farkl ekil gsterme hali, zellikle geliim srecinde farkl ekil gsterme nitelii; trimorfizm.
Geliim srecinde farkl ekil gsteren; trimorfk.
Depresyon, anksiyete ve bazen uykusuzluu tedavide kullanlan antidepresif bir ila; trimipramin maleat.
Trimetilen. Bk. cyclopropane.
riner sistem enfeksiyonlarnn tedavisinde azdan tablet eklinde kullanlan -folat antago-nisti- antibakteriyel bir ila; trimetoprim (Genellikle, sinejik etkisi nedeniyle slfonamid grubu bir ilala beraber kullanlr),
Damarlar genileterek kan basncn drc etkiye sahip, intravenz infzyon eklinde uygulanan, ksa etkili ganglion bloke edici bir ila; trimetafan kamsilat.
Epilepsi ve benzeri durumlarda azdankullanlan antikonvlsan bir ila; trimetadion.
ay kapsayan devre; aylk sre; trimestr.
ayda bir oluan; ayda bir grlen; trimensuel.
Gebeliin son ay; nc trimestr.
Sperimpregnasyon. Bk. superfecundation.
Bir eyin zerine eklenme; mevcutduruma ilave olma; stne gelme; sperimpozisyon.
Mevcut duruma eklenmi; ilave olarak olumu; zerine binmi,
Yasann yasaklad cinsel fiile dayanan su; cinsel su (Irza geme vb. gibi),
Genetik hastalk ya da anomalinin, cinsiyet kromozomu zerindeki genle evlada geme hali; bu nitelikle belirgin kahtsal gei (Terim, genelllikle Xlinkage ile e anlamda kullanlr).
1 2 3 4 .. 11 12 13
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 644 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Primordiyal follikl iindeki primer oosit’in ve Graaf follikl iinde gelimekte olan ovum’un, etrafn saydam zar eklinde saran glikoprotein tabakas; saydam kuak (Zona pellucida, ovulasyon esnasnda dan at
Yolk kesesi. Bk. primitive yolk sac ve secondary yolk sac.
Karbonhidratlarn yapsnda bulunan, ayrca kayn aac odunundan da elde edilen bir eker; odun ekeri; ksiloz (Sindiriminin az oluu nedeniyle eker hastalar diyetinde kullanlr).
tibbi çeviri
W ile simgelenen g birimi; saniyede bir jul (joule) i gerekletiren g miktar; vat.
Ar zayflama; vcuta erime; kaeksi.
V ile simgelenen, elektriksel gerilim fark birimi; volt.
Embriyonal yaamn erken dneminde, primitif sindirim kanalnn orta blm (midgut)’n yolk kesesine balayan kanal; yolk sap: omfalomezenterik kanal; vitells kanal.
Canl yaamnn devam iin mutlak gerekli vcut ilevleri (solunum; dolam, sindirim, boaltm vb,); vital ilevler,
Baz bcek ve srngenlerin salglad zehirli madde etkisiyle lkositlerin erimesi; bcek zehiri etkisiyle lkositoliz.
Arteria lacrimalis’e elik eden ve gzya bezinin venz kann vena ophthalmica superior’a ileten kk ven; gzya veni; lakrimal ven.
Gebeliin ilk ya da ikinci trimestr’mda annedeki suiei enfeksiyonuna bal olarak embriyo veya fets’te ekstremite atrofisi ve bazen merkezi sinir sistemi ve gzde patolojik deiikliklerle belirgin durum; sui
ratlarn erimesi; raloliz.
Bir pirimidin baz; urasil (Ribonkleik asidin yapsnda bulunur ve onun paralanma rn olarak elde edilir).
Sindirim yetersizlii gsteren mide. Bk. dyspepsia.
1- Standart olarak kabul edilen miktar ya da l; birim; nite. 2- Belli bir grevle ykml hastane birimi; nite
Kadnda cinsiyet kromozomlarndan birinin eksiklii sonucu ovaryumlarm bulunmay ya da taslak halinde oluu, uterus, vagina ve memelerin hipoplazi gsterii, primer amenore, koltukalt ve pubis kllarnn yokluu ya da azl
Tularemi’ye bal olarak gelien primer lezyon (Genellikle el veya parmak zerinde),
Vcudun herhangi bir yerindeki primer tberkloz odamdan, tberkloz basillerinin kan yoluyla iletilmesi sonucu, periton zerinde ok sayda kk tberkloz nodlleri ile belirgin peritonit; tberkloza bal peritonit; per
Tberkloz basilinin ince barsaklarda sebep olduu enfeksiyon; barsak tberklozu; tberkloz enterit (Tberkloz basilleri ieren enfekte stn iilmesiyle primer olarak ya da ak akcier tberklozunda basil ieren bal
Trimorfz. Bk. trimorphic.
1 2 3 4 .. 31 32 33
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü