İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 224 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Yolk kesesi. Bk. primitive yolk sac ve secondary yolk sac.
Vitells kesesi Bk. yolk sac
Omurlar ve sar kemii (sacrum) ile ilgili; vertebrosakral.
tibbi çeviri
Bk. sacral vertebrae
Bk. musculus sacrococcygeus ventralis
Dyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e elik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasndaki kaslarn venz kann vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dyan ven
Arteria sacralis mediana’ya elik eden ve plexus venosus sacralis’in bir ksm kann sol vena iliaca communis’e ileten ven; sakral orta ven; mediyan sakral ven
Zar labirent’te utriculus ile saccuhs arasndaki ince, kk kanal; utriklosakkler kanal
Uterus serviksi’ni, arkada sakrum’un n ksmna tespit eden iki kuvvetli badan her biri; uterosakral ba
Uterosakral blok. Bk. paracervical block anesthesia.
Rahim ve sakrum’la ilgili; uterosakral.
Bk. sacral tuberosity
monosakkarid moleklnn birlemesinden oluan karbonhidrat bileii; trisakkarid.
Gzya kesesi. Bk. lacrimal sac
Amorotik familyal idyosi’nin bebeklik ve ocukluk anda grlen, ilerleyici krl uzanmak zere retinada dejeneratif belirtiler ve istemli hareketlerde dengesizlik ile belirgin ekli; enfantil amorotik familyal idyo
Sakral kanaln alt ucunda -bazen grlen- tersine U eklindeki yark; sakral yark (Genellikle 3. ve 4. sakral vertebra hizasnda olup zeri ba ile rtldr)
Sakrum altnda; subsakral.
Blastosist’in geliimi srasnda hipoblast’tan kaynaklanan bir ksm hcrelerin, ekzolomik zar (Heuser zar)’n i yz boyunca ilerleyerek primitif yolk kesesi (ekzolomik boluk) iinde oluturduklar -
kincil vitells kesesi. Bk. secondary yolk sac
Son lumbar vertebra’nn altnda, be sakral vertebra’nn kaynamasndan oluan ve pelvis boluunu arkadan snrlayan keli kemik; sar kemii; sakrum.
1 2 3 4 .. 10 11 12
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 129 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Yolk kesesi. Bk. primitive yolk sac ve secondary yolk sac.
Vitells kesesi Bk. yolk sac
Membranz labirent’in utriculus sacculus ve membranz yann daire kanallar (ductus semicirculares)’ndan oluan blm; vestibl labirenti; vestibler labirent,
tibbi çeviri
Membranz labirent’in utriculus sacculus ve membranz yann daire kanallar (ductus semicirculares)’ndan oluan blm; vestibl labirenti; vestibler labirent,
Omurlar ve sar kemii (sacrum) ile ilgili; vertebrosakral.
Bk. sacral vertebrae
Bk. musculus sacrococcygeus ventralis
Dyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e elik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasndaki kaslarn venz kann vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dyan ven
Arteria sacralis mediana’ya elik eden ve plexus venosus sacralis’in bir ksm kann sol vena iliaca communis’e ileten ven; sakral orta ven; mediyan sakral ven
Dyan sakral venler (venae sacrales laterales)’den balayp bel omurlarnn enine kntlar nnde dikey seyrederek, birinci bel omuru hizasnda sada – vena azygos’u oluturmak zere- ayn taraf vena sub
Koklea, sacculus ve utriculus’un venz kann tayan ve vena jugularis interna’nn bulbusu’na ya da sins petrosus inferior’a alan kk ven; koklea kanal veni
Zar labirent’te utriculus ile saccuhs arasndaki ince, kk kanal; utriklosakkler kanal
Gbek vezikl. Bk. yolksac.
Bk. sacral tuberosity
Boaz muayene iin, dili aaya doru bastrmada kullanlan ara; dil basaca; dil spatl.
Gzya kesesi. Bk. lacrimal sac
kincil vitells kesesi. Bk. secondary yolk sac
Siyatik pleksus. Bk. sacralplexus
TaySachs hastal (enfantil amorotik familyal idyosi)’nn deiik bir ekli; gangliozidoz tip II; Sandhoff hastal (Heksozaminidaz A ve heksozaminidaz B enzimlerinin doutan eksiklii nedeniyle, beyinde ar gangli
Sakrotuberz ligament. Bk. sacrotuberal ligament.
1 2 3 4 5 6 7
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü