İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 477 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Baz akl hastalarnda grlen, bir anlam ifade etmeyen birbiri ile balantsz szler; birbiri ile balantsz szck ve szlerden oluan konuma; kelime salatas; szck salatas.
Burun d yznn venz kann vena angularis ve vena facialis’e ileten venler; burun d venleri; d nazal venler
Ayak parmaklan taban venleri (venae digitales plantares)’nin birlemesiyle oluup ayak tara taban arterleri (arteriae metatarsales plantares)’ne elik eden ve arcus venosus plantaris’e alan venler; ayak
tibbi çeviri
Ayak parmaklarnn srt venleri (venae digitales dorsales pedis)’nin birlemesiyle oluup ayak tara srt arterleri (arteriae metatarsales dorsales)’ne elik eden ve arcus venosus dorsalis pedis’e alan ve
Metakarpal blgenin srt tarafnda seyreden ve rete venosum dorsale manus’a alan ven; el tara srt venleri; dorsal metakarpal venler
Penis srtnda yzeysel seyreden ve penis’in deri ve derialt tabakalarnn venz kann, venae pudendae externae’ya ileten venler; penis’in yzeysel srt venleri.
Klitoris’i stten rten deri kvrm (klitoris preps) ve klitoris’in yzeysel katlarnn venz kann venae pudendae externae’ya ileten venler; klitoris’in yzeysel srt venleri
Dil srtnn venz kann, vena lingualis’e ileten venler; dil srt venleri; dorsal lingual venler
Ayak parmaklarnn srt yznde seyreden, daha sonra parmak aral kklerinde birleerek dorsal metatarsal venler (venae metatarsales dorsales)’i oluturan venler; ayak parmaklarnn srt venleri; ayan dorsal dijital
Arteria dorsalis scapulae’ya elik eden ve vena jugularis externa ya da vena subclavia’ya alan ven; skapula srt veni; dorsal skapuler ven
Penis srtnda fasya altnda seyredip penis ba ve -venae profundae penis araclyla kendisine gelen- penis’in kavernz cisimleri ve corpus spongiosum penis’in venz kann, plexus venosus prostaticus’a i
Klitoris’in srtnda fasya altnda seyredip -venae profundae clitoridis araclyla kendisine gelen-klitoris’in kavernz cisimleri ve klitoris bann venz kann, plexus venosus vesicalis’e ileten ven; kl
Beyinde substantia perforata anterior’dan balayp pedunculus cerebri’nin arkasndan getikten sonra vena magna cerebri’ye alan ven; Rosenthal veni; bazal ven
1- Damarla ilgili; vazal. 2- Kanalla ilgili,
Glottis kapal iken burun ve azdan gl bir soluk veri esnasnda akcierlerdeki hava basncnn artmas; Valsalva deneyi.
Uterosalpengografi. Bk. hysterosalpinggraphy.
Her kan grubundan kan alabilen, AB grubu kana sahip kii; genel alc,
Hibir grup faktr iermemesi nedeniyle tm kan gruplarndaki kiilere gvenle verilebilen 0 grubu Rh() kana sahip kii; genel verici (niversal donr, her gruba kanverebilmesine karn yalnz kendi grubundan kan alabilir).
Akut zehirlenmede, zehirlenmeye neden olan kimyasal maddeyi emici etkiye sahip, aktive edilmi tbbi mangal kmr preparat; genel antidot.55
1- ksrkle ilgili; tssal. 2- ksre bal;ksrn sebep olduu,
1 2 3 4 .. 22 23 24
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2334 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Enzim etkisiyle oluan kimyasal deime, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
Enzim etkisiyle oluan kimyasal deime, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
Enzimler ve enzimlerin sebep olduu kimyasal deiimleri konu alan kimya dal; enzimoloji: zimoloji.
tibbi çeviri
Ylan vb. hayvan organizmas tarafndan salnan toksik (zehirli) madde; hayvan toksini; zootoksin
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
1- Hayvanlara ar dkn kimse; zoofil. 2- Hayvanlarla cinsel ilikide bulunan kii. 3- nsandan ziyade hayvanlar zerinde yaayan asalak ya da onlar emen bcek veya sinek,
1- Hayvansal parazitlerle ilgili; zooparazitik. 2- Hayvansal parazitlere bal; hayvansal parazitlerin sebep olduu,
Asalak olarak yaayan hayvansal organizma; hayvansal parazit; zooparazit.
Hayvan tarafndan salglanan hormon; hayvan hormonu; zoohormon.
Hayvansal kkenli; hayvandan elde edilen; zoojenz.
Hayvan organizmasnda seyreden kimyasal olaylar konu alan bilim dal; hayvan kimyas
Zollinger-Ellison sendromuna sebep olan, gastrin salglayc tmr; gastrinom; Zollinger-Ellison tmr (zellikle pankreas’ta, nadir olarak da duode-num ya da midede grlr).
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salglayc tmr (gastrinom), gastrin’e bal olarak mide bezlerinden ar hidroklorik asit salglan sonucu mide ve duodenum’da peptik lserle
zellikle tkrk salgsnn azalmasna bal olarak gelien az kuruluu; Zagari hastal.
Tkrk salglannn azl nedeniyle azn kuru oluu; az kuruluu; kserostomi.
ksantinri, Ksantin oksidazn eksiklii nedeniyle idrarda ar miktarda ksantin ve hipoksantin bulunuu ile belirgin kaltsal metabolizma hastal
El srt, dirsek, diz, boyun, omuz gibi blgelerde hafif kabark ksantomlar olumas ile belirgin, kanda lipoprotein, kolesterol ve trigliserid artmnn elik ettii kaltsal metabolik bozukluk; tberz ksantom.
ksantinri, Ksantin oksidazn eksiklii nedeniyle idrarda ar miktarda ksantin ve hipoksantin bulunuu ile belirgin kaltsal metabolizma hastal
Genetik hastalk ya da anomalinin, X kromozomu zerindeki genle evlada geme hali; bu nitelikle belirgin kaltsal gei.
Baz akl hastalarnda grlen, bir anlam ifade etmeyen birbiri ile balantsz szler; birbiri ile balantsz szck ve szlerden oluan konuma; kelime salatas; szck salatas.
1 2 3 4 .. 115 116 117
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü