İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 20 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Testis ve epididimis’i saran, paryetal ve viseral olmak zere iki yapran oluturduu serz tabaka; testis serozas
Testis’i kapsl eklinde saran, beyazms, youn ba dokusu tabakas
Testis’in, -spermatik kordonontorsiyo-nuna bal olarak- uzun ekseni etrafnda dn gstermesi; testis torsiyonu (Testis’te iddetli ar ve kan akmnn bozulmasna sebep olur)
tibbi çeviri
(L.) : Skrotum iinde yerlemi, erkeklik hormonunun salgland ve spermatozoonlarn olutuu, oval ekil gsteren iki adet erkek cinsiyet bezinden her biri; er bezi; husye; testis
Testis’te lobcuklan birbirinden ayran, ba dokusundan yapl ince blmecikler; testis blmecikleri.
Tunica vaginalis testis’in iki yapra arasndaki aralk; tunica vaginalis testis kesesi
Mediastinum testis’te dz meni borucuklan (tubuli seminiferi recti)’nm son blmlerinin, birbirine kararak oluturduu a; Heller a; testis a (Rete testis’i oluturan borucuklar, testis’in effere
Bir blm ovaryum, bir blm testis dokusu gsteren cinsiyet bezi; ovotestis (Hermafrodit’te grlr).
Testis’in arka ksmnda, tunica albugi-nea’nn testis iine uzanmasndan oluan -kan ve lenf damarlarnn getii- dikey blme; testis mediyastini,
Bk. lobules of testis.
Testis’teki, ba dokusundan ince blmeciklerle birbirinden aynlm, kvrmtl sperm borucuklar (tubuli seminiferi contorti)’n ieren, koni eklindeki kk blmler; testis lobcuklan; testis loblleri (Saylan h
Ans’n doutan kapal oluu.59
Fetal testis’in alt ucundan -canalis inguinalis araclyla- skrotum tabanna uzanan fibrz kordon (Testis’in, karn boluundan skrotum’a inii esnasnda ona yol gsterir),
Rete testis ile epididymis ba arasndaki -sperm iletici- borucuklar; testis’in efferent borucuklar (Saylar 12-14 arasndadr)
Skrotum dnda herhangi bir yerde bulunan testis; ektopik testis.
Testis’in skrotum dnda bulunuu; testis ektopisi
Bk. efferent ductules of testi
Bk. descensus testis.
Fets’te 8. ayn sonunda testislerin karn boluundan skrotum’a inii
aberasyo testis Testis’in, bulunmamas gereken yerde oluu.
1
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 185 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Cezayir menekesi (Vincarosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinblastin (zellikle meme ve testis kanserleri, koryokarsinom, Hodgkin hastal, Hodgkind lenfom tedavisinde intravenz uygulanr).
Sol plexus pampiniformis’ten balayp, canalis inguinalis iinde funiculus spermaticus boyunca yukar karak karna erien ve sol testis’le sol epididim’in venz kann vena renalis sinistra’ya boalta
Sa plexus pampiniformis’ten balayp, canalis inguinalis iinde fimiculus spermaticus boyunca yukar karak karna erien ve sa testis’le sa epididim’in venz kann vena cava inferir’a boaltan ve
tibbi çeviri
nmemi testis. Bk. undescended testis.
Testis ve epididimis’i saran, paryetal ve viseral olmak zere iki yapran oluturduu serz tabaka; testis serozas
Testis’i kapsl eklinde saran, beyazms, youn ba dokusu tabakas
Testis tberklozu; tberklosel.
Skrotum’da testis bulunuu hali; trioridizm.
Skrotum’da testis gsteren kii; testislikimse; triorid.
Testis’in, -spermatik kordonontorsiyo-nuna bal olarak- uzun ekseni etrafnda dn gstermesi; testis torsiyonu (Testis’te iddetli ar ve kan akmnn bozulmasna sebep olur)
Testis’te interstisyel hcreler (Leydig hcreleri) tarafndan salglanan hormon; erkek cinsiyet hormonu; testosteron (Testosteron erkekte sekonder cinsiyet zelliklerinin olumasn salar. Testis dnda bbrekst bez
Testisleri ilgilendiren herhangi bir hastalk; testopati.
(L.) : Skrotum iinde yerlemi, erkeklik hormonunun salgland ve spermatozoonlarn olutuu, oval ekil gsteren iki adet erkek cinsiyet bezinden her biri; er bezi; husye; testis
Testikl. Bk. testis
(L.): Testikl; testikulus. Bk. testis.
Testis zerine ani darbe(vurma, arpma vb.)’nin oluturduu ok; testikler ok
Tmr vb. patolojik bir durumu erken dnemde belirleme amacyla, testislerin kii tarafndan ayda bir defa muayenesi; kendi kendine testis muayenesi.
Arteria testicularis evresindeki, plexus aorticus abdominalis, plexus renalis, plexus hypogastricus superior ve plexus hypogastricus inferior’dan ayrlan ipliklerin oluturduu otonom sinir a; testis sinir a; sperm
Testis tarafndan salglanan herhangi bir hormon, zellikle testosteron; testikler hormon
Hcrelerde cinsiyet kromozomlarnn XY eklinde olmasna ramen, testisler tarafndan salglanan androjen’e, hedef dokularn yant vermemesi nedeniyle kiinin fiziksel ve psiik ynden kadna zg zellikler gsterii i
1 2 3 4 .. 8 9 10
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü