İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 20 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Testis ve epididimis’i saran, paryetal ve viseral olmak üzere iki yaprağın oluşturduğu seröz tabaka; testis serozası
Testis’i kapsül şeklinde saran, beyazımsı, yoğun bağ dokusu tabakası
Testis’in, -spermatik kordonontorsiyo-nuna bağlı olarak- uzun ekseni etrafında dönüş göstermesi; testis torsiyonu (Testis’te şiddetli ağrı ve kan akımının bozulmasına sebep olur)
tıbbi çeviri
(L.) : Skrotum içinde yerleşmiş, erkeklik hormonunun salgılandığı ve spermatozoonların oluştuğu, oval şekil gösteren iki adet erkek cinsiyet bezinden her biri; er bezi; husye; testis
Testis’te lobcuklan birbirinden ayıran, bağ dokusundan yapılı ince bölmecikler; testis bölmecikleri.
Tunica vaginalis testis’in iki yaprağı arasındaki aralık; tunica vaginalis testis kesesi
Mediastinum testis’te düz meni borucuklan (tubuli seminiferi recti)’nm son bölümlerinin, birbirine karışarak oluşturduğu ağ; Heller ağı; testis ağı (Rete testis’i oluşturan borucuklar, testis’in effere
Bir bölümü ovaryum, bir bölümü testis dokusu gösteren cinsiyet bezi; ovotestis (Hermafrodit’te görülür).
Testis’in arka kısmında, tunica albugi-nea’nın testis içine uzanmasından oluşan -kan ve lenf damarlarının geçtiği- dikey bölme; testis mediyastini,
Bk. lobules of testis.
Testis’teki, bağ dokusundan ince bölmeciklerle birbirinden aynlmış, kıvrmtılı sperm borucukları (tubuli seminiferi contorti)’nı içeren, koni şeklindeki küçük bölümler; testis lobcuklan; testis lobülleri (Sayılan h
Anüs’ün doğuştan kapalı oluşu.59
Fetal testis’in alt ucundan -canalis inguinalis aracılığıyla- skrotum tabanına uzanan fibröz kordon (Testis’in, karın boşluğundan skrotum’a inişi esnasında ona yol gösterir),
Rete testis ile epididymis başı arasındaki -sperm iletici- borucuklar; testis’in efferent borucukları (Sayıları 12-14 arasındadır)
Skrotum dışında herhangi bir yerde bulunan testis; ektopik testis.
Testis’in skrotum dışında bulunuşu; testis ektopisi
Bk. efferent ductules of testi
Bk. descensus testis.
Fetüs’te 8. ayın sonunda testislerin karın boşluğundan skrotum’a inişi
aberasyo testis Testis’in, bulunmaması gereken yerde oluşu.
1
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 185 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Cezayir menekşesi (Vincarosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinblastin (Özellikle meme ve testis kanserleri, koryokarsinom, Hodgkin hastalığı, Hodgkindışı lenfom tedavisinde intravenöz uygulanır).
Sol plexus pampiniformis’ten başlayıp, canalis inguinalis içinde funiculus spermaticus boyunca yukarı çıkarak karna erişen ve sol testis’le sol epididim’in venöz kanını vena renalis sinistra’ya boşalta
Sağ plexus pampiniformis’ten başlayıp, canalis inguinalis içinde fimiculus spermaticus boyunca yukarı çıkarak karna erişen ve sağ testis’le sağ epididim’in venöz kanını vena cava inferiör’a boşaltan ve
tıbbi çeviri
İnmemiş testis. Bk. undescended testis.
Testis ve epididimis’i saran, paryetal ve viseral olmak üzere iki yaprağın oluşturduğu seröz tabaka; testis serozası
Testis’i kapsül şeklinde saran, beyazımsı, yoğun bağ dokusu tabakası
Testis tüberkülozu; tüberkülosel.
Skrotum’da üç testis bulunuşu hali; triorşidizm.
Skrotum’da üç testis gösteren kişi; üç testislikimse; triorşid.
Testis’in, -spermatik kordonontorsiyo-nuna bağlı olarak- uzun ekseni etrafında dönüş göstermesi; testis torsiyonu (Testis’te şiddetli ağrı ve kan akımının bozulmasına sebep olur)
Testis’te interstisyel hücreler (Leydig hücreleri) tarafından salgılanan hormon; erkek cinsiyet hormonu; testosteron (Testosteron erkekte sekonder cinsiyet özelliklerinin oluşmasını sağlar. Testis dışında böbreküstü bez
Testisleri ilgilendiren herhangi bir hastalık; testopati.
(L.) : Skrotum içinde yerleşmiş, erkeklik hormonunun salgılandığı ve spermatozoonların oluştuğu, oval şekil gösteren iki adet erkek cinsiyet bezinden her biri; er bezi; husye; testis
Testikül. Bk. testis
(L.): Testikül; testikulus. Bk. testis.
Testis üzerine ani darbe(vurma, çarpma vb.)’nin oluşturduğu şok; testiküler şok
Tümör vb. patolojik bir durumu erken dönemde belirleme amacıyla, testislerin kişi tarafından ayda bir defa muayenesi; kendi kendine testis muayenesi.
Arteria testicularis çevresindeki, plexus aorticus abdominalis, plexus renalis, plexus hypogastricus superior ve plexus hypogastricus inferior’dan ayrılan ipliklerin oluşturduğu otonom sinir ağı; testis sinir ağı; sperm
Testis tarafından salgılanan herhangi bir hormon, özellikle testosteron; testiküler hormon
Hücrelerde cinsiyet kromozomlarının XY şeklinde olmasına rağmen, testisler tarafından salgılanan androjen’e, hedef dokuların yanıt vermemesi nedeniyle kişinin fiziksel ve psişik yönden kadına özgü özellikler gösterişi i
1 2 3 4 .. 8 9 10
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü