İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 9 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 9 arasındaki sonuçlar:
(L.): Kas veya organın gösterdiği normal gerginlikhali; tonüs; tonus.
Plörototonus. Bk. pleurothotonos.
(G.): Tüm vücut kaslarının kasılması sonucu, hastanın -bükülme göstermeksizin- boylu boyunca sert ve gergin durumda yatışıyla belirgin devamlı spazm hali; ortotonos.
tıbbi çeviri
(G.) : Sırt kaslarındaki spazm sonucu, sırtüstü yatan hastada -bel yataktan ayrılmak üzere-gövdenin yukarıya doğru kavis göstermesi, baş ve bacakların arkaya bükülmesi ile belirgin uzun süre devam eden kasılma hali; opristoto
Galvanik akım geçirilmesiyle kasıngösterdiği tonik kasılma; galvanotonüs.
Emprostotonus. Bk. emprosthotonos.
Elektrik akımı etkisiyle uyarılan kas veya sinirde oluşan değişiklik; özellikle elektrik akımı ile kasın kasılma haline geçişi; elektrotonüs.
Elektrik akımı geçtiğinde, katoda yakınbulunan sinir veya kas liflerinde uyarılma yeteneğinin artışı; katelektrotonüs.
Elektrik akımı geçtiğinde anot yakınındaki sinir veya kas liflerinde uyarılma yeteneğinin azalması,
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 26 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
(L.): Kas veya organın gösterdiği normal gerginlikhali; tonüs; tonus.
Plörototonus. Bk. pleurothotonos.
1- Normal kas tonusu gösteren; kas tonusunün normal oluşu ile belirgin; normotonik. 2- Normal kas tonusu gösteren kişi.
tıbbi çeviri
Kas tonusunün normal oluşu; nonnotoni.
Zaman zaman aniden beliren -karşı konulmaz- uyku eğilimi; herhangi bir aktivite esnasında, aniden -15 dakika kadar süren- uyku nöbeti gelmesi, kas tonusunün gevşemesi ile belirgin patolojik durum; narkolepsi.
Kas tonusunü ölçmede kullanılan alet; miyotonometre.
1- Aynı ozmotik basıncı gösteren; ozmotik basınçları eşit olan; izotonik (Çözelti hakkında). 2- Aynı tonüse sahip; tonüsleri eşit olan (kas hakkında). 3- Tonü-sü değişmeyen; belli bir tonusu koruyan (kas hakkında),
1- Kas tonusunün azalışı ile ilgili; tonüs azalışına bağlı; hipotonik. 2- Kaslarda tonüs azalımı ile belirgin; tonüs’te azalma gösteren. 3- Ozmotik basıncı, hücrenin ozmotik basıncından düşük; vücut sıvılarının ozmotik
Tonüs azalımı; kas tonusunün ileri derecedeazalışı; hipotoni.
Kas tonusunde ileri derecede azalma;hipomiyotoni.
1- Kas tonusunün artışı ile ilgili; tonüs artımına bağlı; hipertonik. 2- Kaslarda tonüs artımı ile belirgin; tonüs’te artış gösteren. 3- Ozmotik basıncı, hücrenin ozmotik basıncından yüksek; vücut sıvılarının ozmotik ba
Tonüs artımı; kas tonusunün aşm derecedeartışı; hipertoni.
Kas tonusunde aşırı artma; hipermiyotoni.
Mide kasının normal tonusunü kaybetmesi; mide atonisi; gastroatoni.
Kas tonusu -herhangi bir sebeple- ileri derecede azalmış bebek; yaygın hipotoni gösteren bebek
tonusunü kaybetmiş; gerginliğini kaybederekgevşemiş; gevşek; flaksid.
istem dışı hareket ve titremeler, kas tonusunde sertleşme ve duruş şeklinde anormalliklerle belirgin herhangi bir ekstrapiramidal sistem bozukluğu; ekstrapiramidal hastalık (kore, atetoz, Parkinson hastalığı vb.)
Bağırsak tonusunün azalması ve peristaltik hareketlerin ağırlaşması ile belirgin durum; enteroparez.
Emprostotonus. Bk. emprosthotonos.
Kas tonusunde bozukluk; kasın normal tonü-sünü kaybederek hipotoni veya hipertoni göstermesi hali; distoni (Genellikle baş, boyun, gövde ve ekstremite kaslarında -anormal duruşa neden olmak üzere- uzun süreli spazm şeklinde k
1 2
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü