İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 9 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 9 arasındaki sonuçlar:
(L.): Kas veya organn gsterdii normal gerginlikhali; tons; tonus.
Plrototonus. Bk. pleurothotonos.
(G.): Tm vcut kaslarnn kaslmas sonucu, hastann -bklme gstermeksizin- boylu boyunca sert ve gergin durumda yatyla belirgin devaml spazm hali; ortotonos.
tibbi çeviri
(G.) : Srt kaslarndaki spazm sonucu, srtst yatan hastada -bel yataktan ayrlmak zere-gvdenin yukarya doru kavis gstermesi, ba ve bacaklarn arkaya bklmesi ile belirgin uzun sre devam eden kaslma hali; opristoto
Galvanik akm geirilmesiyle kasngsterdii tonik kaslma; galvanotons.
Emprostotonus. Bk. emprosthotonos.
Elektrik akm etkisiyle uyarlan kas veya sinirde oluan deiiklik; zellikle elektrik akm ile kasn kaslma haline geii; elektrotons.
Elektrik akm getiinde, katoda yaknbulunan sinir veya kas liflerinde uyarlma yeteneinin art; katelektrotons.
Elektrik akm getiinde anot yaknndaki sinir veya kas liflerinde uyarlma yeteneinin azalmas,
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 26 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
(L.): Kas veya organn gsterdii normal gerginlikhali; tons; tonus.
Plrototonus. Bk. pleurothotonos.
1- Normal kas tonusu gsteren; kas tonusunn normal oluu ile belirgin; normotonik. 2- Normal kas tonusu gsteren kii.
tibbi çeviri
Kas tonusunn normal oluu; nonnotoni.
Zaman zaman aniden beliren -kar konulmaz- uyku eilimi; herhangi bir aktivite esnasnda, aniden -15 dakika kadar sren- uyku nbeti gelmesi, kas tonusunn gevemesi ile belirgin patolojik durum; narkolepsi.
Kas tonusun lmede kullanlan alet; miyotonometre.
1- Ayn ozmotik basnc gsteren; ozmotik basnlar eit olan; izotonik (zelti hakknda). 2- Ayn tonse sahip; tonsleri eit olan (kas hakknda). 3- Ton-s deimeyen; belli bir tonusu koruyan (kas hakknda),
1- Kas tonusunn azal ile ilgili; tons azalna bal; hipotonik. 2- Kaslarda tons azalm ile belirgin; tons’te azalma gsteren. 3- Ozmotik basnc, hcrenin ozmotik basncndan dk; vcut svlarnn ozmotik
Tons azalm; kas tonusunn ileri derecedeazal; hipotoni.
Kas tonusunde ileri derecede azalma;hipomiyotoni.
1- Kas tonusunn art ile ilgili; tons artmna bal; hipertonik. 2- Kaslarda tons artm ile belirgin; tons’te art gsteren. 3- Ozmotik basnc, hcrenin ozmotik basncndan yksek; vcut svlarnn ozmotik ba
Tons artm; kas tonusunn am derecedeart; hipertoni.
Kas tonusunde ar artma; hipermiyotoni.
Mide kasnn normal tonusun kaybetmesi; mide atonisi; gastroatoni.
Kas tonusu -herhangi bir sebeple- ileri derecede azalm bebek; yaygn hipotoni gsteren bebek
tonusun kaybetmi; gerginliini kaybederekgevemi; gevek; flaksid.
istem d hareket ve titremeler, kas tonusunde sertleme ve duru eklinde anormalliklerle belirgin herhangi bir ekstrapiramidal sistem bozukluu; ekstrapiramidal hastalk (kore, atetoz, Parkinson hastal vb.)
Barsak tonusunn azalmas ve peristaltik hareketlerin arlamas ile belirgin durum; enteroparez.
Emprostotonus. Bk. emprosthotonos.
Kas tonusunde bozukluk; kasn normal ton-sn kaybederek hipotoni veya hipertoni gstermesi hali; distoni (Genellikle ba, boyun, gvde ve ekstremite kaslarnda -anormal durua neden olmak zere- uzun sreli spazm eklinde k
1 2
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü