İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 1 arasındaki sonuçlar:
abdominotorasik; Karın ve göğüsle ilgili; hem karın hem göğsü ilgilendiren
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 61 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Otuzüç omurun birbirine eklenmesiyle oluşmuş kemik dizisi; bel kemiği; omurga; columna vertebralis (Omurga, servikal, torasik, lumbar, sakral ve koksigeal olmak üzere beş bölüme ayrılır. Boyun bölümü 7, göğüs bölümü 12, bel b
Yemek borusu mukozası altındaki venöz pleksus’un kanını boşaltmak üzere, organın servikal bölümündekilerin vena thyroidea inferior’a, torasik bölümündekilerin vena azygos, vena hemiazygos ve vena azygos accessoria
Göğüs duvarından geçerek; göğüs boşluğu yoluyla; transtorasik.
tıbbi çeviri
Toraks’m önarka kutrunun 100 ile çarpımının, transvers kutruna bölümü; torasik endeks
Göğüs ve humerus’la ilgili; torasikohumeral.
Göğüs ve karınla ilgili; torasikoabdominal.
Bir bölümü, diyafragma’daki fıtıktan göğüs boşluğuna taşma gösteren mide; torasik mide
Omurganın, oniki göğüs omurundan oluşan bölümü; omurganın göğüs kısmı; torasik omurga
Göğüs hastalıkları, özellikle akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili tıp dalı; göğüs hastalıktan bilimi; torasik tıp
Böbreğin, göğüs boşluğunda -diyafragma üstünde- oluşu ile belirginektopik böbrek; torasik böbrek (Genellikle konjenital diyafragma fıtığı gösteren bebekte görülür)
Göğüs kafesinin üst bölümündeki -arkada 1. torasikvertebra, yanlarda 1. kaburgalar, önde manibrium sterni’nin üst kenarının sınırladığı- açıklık; toraks üst deliği.
Torasik kuşak. Bk. shoulder girdle.
Truncus sympathicus’un torasik bölümündeki 11 veya 12 sempatik ganglion; torasik ganglionlar
Truncus lumbalis dexter ile truncus lumbalis sinister ‘in -11. torasik vertebra ile 2. lumbar vertebra arası seviyede- birleşmesinden oluşup -7. servikal vertebra seviyesinde- sol vena jugularis ınterna’ya ya da b
Toraks boşluğunu çevreleyen kemiklerin oluşturduğu iskelet kısmı; göğüs kafesi (Göğüs kafesi, kaburgalar, kıkırdak kaburgalar, sternum ve torasik vertebralardan oluşmuştur)
Göğüs kaslarının çalışmasıyla gerçekleştirilen solunum; göğüsten solunum; torasik solunum
Aorta thoracica’nın çevresindeki, iki taraf nervus vagus ve truncus sympathicus’lardan ayrılan ipliklerin oluşturduğu, duyusal iplikler de içeren sinir ağı; torasik aort’un sinir ağı; torasik aortik pleksus
Aort’un, 4. torasik vertebra’nın alt kenarının sol yarısı hizasından başlayıp 12. torasik vertebra’nın alt kenarı hizasında abdominal aort’a dönüşerek sonlanan bölümü; torasik aort
Göğüsle ilgili; torasik.
Omuriliğin her iki dışyan tarafındaki, kafa tabanından koksiks’ e kadar uzanan ve sempatik ganglionlan içeren uzun sinir kütüğü; sempatik zincir; sempatik kütük (Sempatik kütük, servikal, torasik, lumbar ve sakral olmak
1 2 3 4
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü