İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 1 arasındaki sonuçlar:
abdominotorasik; Karn ve gsle ilgili; hem karn hem gs ilgilendiren
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 61 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Otuz omurun birbirine eklenmesiyle olumu kemik dizisi; bel kemii; omurga; columna vertebralis (Omurga, servikal, torasik, lumbar, sakral ve koksigeal olmak zere be blme ayrlr. Boyun blm 7, gs blm 12, bel b
Yemek borusu mukozas altndaki venz pleksus’un kann boaltmak zere, organn servikal blmndekilerin vena thyroidea inferior’a, torasik blmndekilerin vena azygos, vena hemiazygos ve vena azygos accessoria
Gs duvarndan geerek; gs boluu yoluyla; transtorasik.
tibbi çeviri
Toraks’m narka kutrunun 100 ile arpmnn, transvers kutruna blm; torasik endeks
Gs ve humerus’la ilgili; torasikohumeral.
Gs ve karnla ilgili; torasikoabdominal.
Bir blm, diyafragma’daki ftktan gs boluuna tama gsteren mide; torasik mide
Omurgann, oniki gs omurundan oluan blm; omurgann gs ksm; torasik omurga
Gs hastalklar, zellikle akcier hastalklarnn tan ve tedavisi ile ilgili tp dal; gs hastalktan bilimi; torasik tp
Bbrein, gs boluunda -diyafragma stnde- oluu ile belirginektopik bbrek; torasik bbrek (Genellikle konjenital diyafragma ft gsteren bebekte grlr)
Gs kafesinin st blmndeki -arkada 1. torasikvertebra, yanlarda 1. kaburgalar, nde manibrium sterni’nin st kenarnn snrlad- aklk; toraks st delii.
Torasik kuak. Bk. shoulder girdle.
Truncus sympathicus’un torasik blmndeki 11 veya 12 sempatik ganglion; torasik ganglionlar
Truncus lumbalis dexter ile truncus lumbalis sinister ‘in -11. torasik vertebra ile 2. lumbar vertebra aras seviyede- birlemesinden oluup -7. servikal vertebra seviyesinde- sol vena jugularis nterna’ya ya da b
Toraks boluunu evreleyen kemiklerin oluturduu iskelet ksm; gs kafesi (Gs kafesi, kaburgalar, kkrdak kaburgalar, sternum ve torasik vertebralardan olumutur)
Gs kaslarnn almasyla gerekletirilen solunum; gsten solunum; torasik solunum
Aorta thoracica’nn evresindeki, iki taraf nervus vagus ve truncus sympathicus’lardan ayrlan ipliklerin oluturduu, duyusal iplikler de ieren sinir a; torasik aort’un sinir a; torasik aortik pleksus
Aort’un, 4. torasik vertebra’nn alt kenarnn sol yars hizasndan balayp 12. torasik vertebra’nn alt kenar hizasnda abdominal aort’a dnerek sonlanan blm; torasik aort
Gsle ilgili; torasik.
Omuriliin her iki dyan tarafndaki, kafa tabanndan koksiks’ e kadar uzanan ve sempatik ganglionlan ieren uzun sinir kt; sempatik zincir; sempatik ktk (Sempatik ktk, servikal, torasik, lumbar ve sakral olmak
1 2 3 4
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü