İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 63 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Kalp karncndaki bir odaktan kaynaklanan taikardi; ventrikler taikardi.
Kalp karncklarnn kan aort ve pulmoner artere pompalamak zere kaslmas; ventrikler sistol (Kalp kulakklarnn kaslmasn takiben)
Ventrikler blme. Bk. interventricular septum of heart
tibbi çeviri
Sa ve sol kalp karncklan arasndaki blmede doutan delik oluu; ventrikler septum defekti
Ventrikl (karnck) ponksiyonu. Bk. ventriculopuncture
Kalpte sa veya sol karnck (ventrikiil) kasnn hipertrofi gsterii; ventrikl hipertrofisi.
Birinci ve ikinci kalp seslerine -erken diyastol’de- nc kalp sesinin eklenmesiyle belirgin l kalp ritmi; ventrikler galop.
Kalp karncklarnn dakikada 250 veya zerinde dzenli atm gstermesi ile belirgin aritmi; ventrikl flatteri.
Beyin karncklan iinde bulunan beyin-omurilik svs; ventri-kl svs
Kalpte ventrikl kasnn titreim eklinde sratli ve dzensiz kaslmas; ventrikler fibrilasyon.
Ventrikldeki ektopik odaktan kaynaklanan ekstrasistol; ventrikler ekstrasistol.
Sa veya sol kalp karncnn genileme gstermesi hali; ventrikl dilatasyonu.
Kalp karncklarnn gevemesi; kalp karncklarnn sistolu takiben tekrar kanla dolarak genilemesi; ventrikler diyastol (Kalp kulakklarnn gevemesini takiben),
Kalp karncklarnn kaslmas; ventrikler kontraksiyon
Ventrikler kompleks. Bk. QRST complex.
Kalpte sol karnck duvar zerindeki -nedbe dokusundan oluan- anevrizmann ameliyatla karlmas; ventrikler anevrizmektomi.
Miyokard enfarkts’n takiben sol karnck duvarnda oluan anevrizma; ventrikl anevrizmas,
Karnck (ventrikl) ile ilgili; ventrikler.
Sol atriyoventrikler kapak. Bk. mitral valve
Sa atriyoventrikler kapak. Bk. tricuspid valve.
1 2 3 4
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 22 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Ventrikler blme. Bk. interventricular septum of heart
Beyinde foramen interventriculare yaknnda sada ve solda, vena thalamostriata superior ile vena choroidea’nn birlemesinden oluan iki ven; Galen venleri; beyin ii venleri; i serebral venler (Sa ve sol vena intern
Kalp apeksi’nden balayp kalp karncklarmm diyafragmatik yzlerinin venz kann toplayan ve sulcus interventricularis postreior’da aa indikten sonra sins coronarius’a alan ven; kalp orta veni; orta
tibbi çeviri
Kalp apeksi’nden balayp kalp karncklar n yzlerinin venz kann toplayan ve sulcus interventricularis anterior’da seyrettikten sonra sola dnp sins coronarius’a alan ven; byk kardiyak ven
Bk. posterior interventricular sulcus
Bk. anterior interventricular sulcus
Bk. interventricular septum of heart
Bk. atrioventricular septum of heart
nc kalp sesi galopu. Bk. ventricular gallop
Protodiyastolik galop. Bk. ventricular gallop
Arka ventrikller aras oluk. Bk. posterior interventricular sulcus
Bk. atrioventricular node
Nodal taikardi. Bk. atrioventricular junctional tachycardia
Jonksiyonel taikardi. Bk. atrioventricular junctional tachycardia.
Bk. interventricular foramen.
Bk. antriventricular bundle
Kalp hipertrofisi. Bk. ventricular hypertrophy
Hisdemeti; His hzmesi. Bk. atrioventricular bundle.
Bk. atrioventricular.
Kalbin karncklar aras blmesi (septum interventricularis cordis)’nin membranz blmnn, sa kulakk ile sa karnck arasnda uzanan paras; kalbin atriyoventrikler blmesi; atriyoventrikler septum.
1 2
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü