İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 70 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. vena vertebralis
Omurun dikensi çıkıntısı. Bk. spinous process of vertebra.
Vücudun arkasında omurga üzerindeki bölge; omurga bölgesi; vertebral bölge,
tıbbi çeviri
1- Arteria veıtebralis ve arteria basilaris çevresindeki sempatik sinir ağı; vertebral pleksus. 2- Omurgaya, uzunluğu boyunca eşlik eden venlerin oluşturduğu ven ağı; plexus venosus vertebralis internus ve externus
Bk. nervus vertebralis
Omur cismi ile omur kemeri arasında kalan delik; spinal delik; omur deliği
Otuzüç omurun birbirine eklenmesiyle oluşmuş kemik dizisi; bel kemiği; omurga; columna vertebralis (Omurga, servikal, torasik, lumbar, sakral ve koksigeal olmak üzere beş bölüme ayrılır. Boyun bölümü 7, göğüs bölümü 12, bel b
Bk. spondylitis tuberculosa.
Omurga (columna vertebralis) içindeki, omuriliğin geçtiği kanal; omurga kanalı; spinal kanal; vertebral kanal
Omur cismi. Bk. corpus vertebrae
Bk. arteria vertebralis
Omur deliğini arkadan sınırlayan, iki omur kemeri laminası (lamina arcus vertebrae) ile iki taraf omur kemeri sapı (pediculus arcus vertebrae)’nın oluşturduğu kemik kısım; omur’un arka kemeri; omur kemeri,
Omur ile ilgili; vertebral.
Omur cisimle-rindeki süngersi dokunun venöz kanını, plexus venosus vertebralis externus anterior ile plexus venosus ver-tebralis internus anterior’a ileten venler; bazivertebral venler
Arteria cervicalis ascendens’e eşlik eden ve üst boyun omurlarının enine çıkıntıları yakınmdaki venöz pleksus’un kanını, vena vertebralis’in son bölümüne ileten küçük ven; omurga ön veni; anterior vertebral
Plexus venosus suboccipitalis’ten başlayıp iç ve dış vertebral venöz pleksuslardan da -kendisine açılan dallar aracılığıyla- kan aldıktan sonra, ilk altı boyun omurunun foramen transversariumTanndan arteria vertebralis&
İç ve dış vertebral venöz pleksusların ve omuriliğin venöz kanını ileten venlerden her biri; omurlar arası veni; intervertebral ven (Boyun bölümündekiler vena vertebralis’e, göğüs bölümündekiler venae intercostales̵
Omuriliği çevreleyen dura mater; omurilik dura materi.
Omur kemeri sapı (pediculus arcus vertebrae)’nın üst kenan üzerindeki çentik; omur üst çentiği
Omur üst çentiği. Bk. superior vertebral notch
1 2 3 4
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 91 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1 – Omurları ve kafa tabanını besleyen arterlerle ilgili; arteria vertebralis ve arteria basilaris ile ilgili; vertebrobaziler. 2- Omurlar ve kafa tabanı ile ilgili,
Vertebral ve baziler arterlerin beslediği beyin bölgelerinde zaman zaman gelişen geçici iskemi’ye bağlı baş dönmesi, görme bozuklukları, kol ve bacaklarda parestezi ile belirgin durum; vertebrobaziler sendrom; vertebrob
(L.): Omurga; vertebraryum. Bk. vertebral column.
tıbbi çeviri
Bk. vena vertebralis
Vücudun arkasında omurga üzerindeki bölge; omurga bölgesi; vertebral bölge,
1- Arteria veıtebralis ve arteria basilaris çevresindeki sempatik sinir ağı; vertebral pleksus. 2- Omurgaya, uzunluğu boyunca eşlik eden venlerin oluşturduğu ven ağı; plexus venosus vertebralis internus ve externus
Bk. nervus vertebralis
Otuzüç omurun birbirine eklenmesiyle oluşmuş kemik dizisi; bel kemiği; omurga; columna vertebralis (Omurga, servikal, torasik, lumbar, sakral ve koksigeal olmak üzere beş bölüme ayrılır. Boyun bölümü 7, göğüs bölümü 12, bel b
Omurga (columna vertebralis) içindeki, omuriliğin geçtiği kanal; omurga kanalı; spinal kanal; vertebral kanal
Bk. arteria vertebralis
Omur ile ilgili; vertebral.
Omuriliğin arka yüzünde ağ oluşturan ve omurilik arka bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Omuriliğin ön yüzünde ağ oluşturan ve omurilik ön bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik ön venleri; anterior spinal venler
Omur cisimle-rindeki süngersi dokunun venöz kanını, plexus venosus vertebralis externus anterior ile plexus venosus ver-tebralis internus anterior’a ileten venler; bazivertebral venler
Arteria cervicalis ascendens’e eşlik eden ve üst boyun omurlarının enine çıkıntıları yakınmdaki venöz pleksus’un kanını, vena vertebralis’in son bölümüne ileten küçük ven; omurga ön veni; anterior vertebral
Plexus venosus suboccipitalis’ten başlayıp iç ve dış vertebral venöz pleksuslardan da -kendisine açılan dallar aracılığıyla- kan aldıktan sonra, ilk altı boyun omurunun foramen transversariumTanndan arteria vertebralis&
İç ve dış vertebral venöz pleksusların ve omuriliğin venöz kanını ileten venlerden her biri; omurlar arası veni; intervertebral ven (Boyun bölümündekiler vena vertebralis’e, göğüs bölümündekiler venae intercostales̵
1. kaburgalar arası aralığın venöz kanını boşaltmak üzere aynı taraf vena brachiocephalica ya da vena vertebralis’e açılan ven; en üst kaburgalar arası veni; en üst interkostal ven.
Suboksipital üçgendeki venöz pleksus’tan başlayıp arteria cervicalis profunda’ya eşlik eden ve vena vertebralis’in alt bölümüne açılan ven; boyun derin veni; derin servikal ven
Toraks boşluğunu çevreleyen kemiklerin oluşturduğu iskelet kısmı; göğüs kafesi (Göğüs kafesi, kaburgalar, kıkırdak kaburgalar, sternum ve torasik vertebralardan oluşmuştur)
1 2 3 4 5
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü