İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 265 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Processus xiphoideus ile sternum cismi arasındaki bileşik eklem; ksifısternal eklem,
Omurlar ve göğüs kemiği (sternum) ileilgili; vertebrosternal.
Baharda oluşan, şiddetli kaşmtı ile belirgin allerjik konjunktivit; ilkbahar konjunktiviti
tıbbi çeviri
İlkbaharda görülen; ilkbaharda oluşan; vernal.
Ventrikülosistemal şant. Bk. ventriculocistemostomy
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya eşlik eden iki dal halinde yukarı çıkıp üçüncü kıkırdak kaburga hizasında tek ven haline dönüşen ve göğüs ön duvarı venöz kanını venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Arteriae pudendae externae’ya eşlik eden ve kendilerine boşalan bazı venleri aldıktan sonra vena saphena magna ya da vena femoralis’e açılan venler; dış pudendal venler
Burun dış yüzünün venöz kanını vena angularis ve vena facialis’e ileten venler; burun dış venleri; dış nazal venler
Beyinde foramen interventriculare yakınında sağda ve solda, vena thalamostriata superior ile vena choroidea’nın birleşmesinden oluşan iki ven; Galen venleri; beyin içi venleri; iç serebral venler (Sağ ve sol vena intern
Beyin iç venleri; iç serebral venler. Bk. venae internae cerebri
Arteria pudenda interna’ya eşlik eden ve kendisine dökülen bazı venleri aldıktan sonra vena iliaca interna’ya açılan ven; iç pudendal ven
Dış damak veni; dış palatin ven. Bk. vena palatina
Sinüs sigmoideus’un devamı olarak kafa tabanında foramen jugulare’den başlayıp sternoklavikuler eklemin arkasında -vena brachiocepha-lica’yı oluşturmak üzere- vena subclavia ile birleşen ven; iç jugular ven
Mandibula köşesinin arkasında vena retromandibularis’in arka dalı ile vena auricularis posterior’un birleşmesinden oluşan ve vena subclavia ya da vena jugularis interna’ya açılan ven; dış jugular ven
Pelvis organları ve pelvis duvarlarından gelen bir kısım venlerin -foramen ischiadicum majus’un üst kenarı hizasında- birleşmesiyle oluşan ve sakroiliyak eklem önünde -vena iliaca communis’i oluşturmak üzere- vena
Vena femoralis’in -ligamentum inguinale’nin arkasından başlayarak- devamı olan ve sakroiliyak eklem önünde -vena iliaca communis’i oluşturmak üzere- vena iliaca interna ile birleşen ven; dış iliyak ven
Tırnak batması; batık tırnak. Bk. ingrowing nail.
Damar iç tabakası. Bk. tunica intima vasorum
Graaf follikülünü iki tabaka halinde saran hücre dizisinin iç tabakası
Gözün iç tabakası. Bk. retina
1 2 3 4 .. 12 13 14
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 471 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Processus xiphoideus ile sternum cismi arasındaki bileşik eklem; ksifısternal eklem,
Güney Afrika tırnaklı kara kurbağası (Bu kurbağanın dişisi, eskiden gebeliği belirleme amacıyla yapılan Hogben testinde, test hayvanı olarak kullanılmıştır).
Güney Afrika tırnaklı kara kurbağası (Bu kurbağanın dişisi, eskiden gebeliği belirleme amacıyla yapılan Hogben testinde, test hayvanı olarak kullanılmıştır).
tıbbi çeviri
(L.): Elektron mikroskopu aracılığıyla görülebilen, ince süzgeçten geçebilme yeteneğine sahip, kapsid adı verilen antijenik protein tabakası ile çevrili RNA ya da DNA kitlesinden oluşmuş, herhangi bir metabolik işlev gösterme
Virüs’ün yapısında bulunan nükleik asit (RNA ve DNA); viral nükleik asit.
Kalp iskemisinde, kollateral damar oluşmasını temin amacıyla arteria thoracica interna’nın kalp kasma implante edilmesi; Vineberg ameliyatı
Omurlar ve göğüs kemiği (sternum) ileilgili; vertebrosternal.
İlkbaharda görülen; ilkbaharda oluşan; vernal.
Beyin üçüncü karıncığı ile herhangi bir komşu subaraknoid aralık, özellikle cisterna interpe-duncularis arasında ameliyatla geçit oluşturma; vent-rikülostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yöntem).
Beyin yan karıncığı ile sere-bellomeduller sarnıç (cisterna magna) arasında, ameliyatla geçit oluşturma; ventrikülosisternal şant; ventri-külosisternostomi (Hidrosefali tedavisinde eskiden uygulanmış bir yöntem),
Karna doğru; karna yönelik; ventrad.
Plexus venosus vesicalis’in kanını iki taraf vena iliaca interna’ya ileten venler; mesane venleri; vezikal venler.
Uterus’un her iki yanında, ligamentum latum uteri’nin tabanındaki plexus venosus uterinus’tan ikişer ven halinde başlayıp ligamentum latum uteri içinde seyrettikten sonra vena iliaca interna’ya açılan
Tiroid bezi alt bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena jugularis interna’ya açılan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya eşlik eden iki dal halinde yukarı çıkıp üçüncü kıkırdak kaburga hizasında tek ven haline dönüşen ve göğüs ön duvarı venöz kanını venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Skrotum’un arka bölümünün venöz kanını vena pudenda interna ya da plexus venosus vesicalis’e ileten venler; skrotum arka venleri; arka skrotal venler
Sktotum’un ön bölümünün venöz kanını venae pudendae externae’ya ileten venler; skrotum ön venleri; ön skrotal venler
Dışyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e eşlik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasındaki kasların venöz kanını vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dışyan ven
Plexus venosus rectalis’in orta bölümünden başlayıp vena iliaca interna’ya açılan venler; rektum orta venleri; orta rektal venler
Plexus venosus rectalis’in alt bölümünden başlayıp vena pudenda interna’ya açılan venler; rektum alt venleri; inferior rektal venler
1 2 3 4 .. 22 23 24

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü