İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 265 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Processus xiphoideus ile sternum cismi arasındaki bileşik eklem; ksifısternal eklem,
Omurlar ve göğüs kemiği (sternum) ileilgili; vertebrosternal.
Baharda oluşan, şiddetli kaşmtı ile belirgin allerjik konjunktivit; ilkbahar konjunktiviti
tıbbi çeviri
İlkbaharda görülen; ilkbaharda oluşan; vernal.
Ventrikülosistemal şant. Bk. ventriculocistemostomy
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya eşlik eden iki dal halinde yukarı çıkıp üçüncü kıkırdak kaburga hizasında tek ven haline dönüşen ve göğüs ön duvarı venöz kanını venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Arteriae pudendae externae’ya eşlik eden ve kendilerine boşalan bazı venleri aldıktan sonra vena saphena magna ya da vena femoralis’e açılan venler; dış pudendal venler
Burun dış yüzünün venöz kanını vena angularis ve vena facialis’e ileten venler; burun dış venleri; dış nazal venler
Beyinde foramen interventriculare yakınında sağda ve solda, vena thalamostriata superior ile vena choroidea’nın birleşmesinden oluşan iki ven; Galen venleri; beyin içi venleri; iç serebral venler (Sağ ve sol vena intern
Beyin iç venleri; iç serebral venler. Bk. venae internae cerebri
Arteria pudenda interna’ya eşlik eden ve kendisine dökülen bazı venleri aldıktan sonra vena iliaca interna’ya açılan ven; iç pudendal ven
Dış damak veni; dış palatin ven. Bk. vena palatina
Sinüs sigmoideus’un devamı olarak kafa tabanında foramen jugulare’den başlayıp sternoklavikuler eklemin arkasında -vena brachiocepha-lica’yı oluşturmak üzere- vena subclavia ile birleşen ven; iç jugular ven
Mandibula köşesinin arkasında vena retromandibularis’in arka dalı ile vena auricularis posterior’un birleşmesinden oluşan ve vena subclavia ya da vena jugularis interna’ya açılan ven; dış jugular ven
Pelvis organları ve pelvis duvarlarından gelen bir kısım venlerin -foramen ischiadicum majus’un üst kenarı hizasında- birleşmesiyle oluşan ve sakroiliyak eklem önünde -vena iliaca communis’i oluşturmak üzere- vena
Vena femoralis’in -ligamentum inguinale’nin arkasından başlayarak- devamı olan ve sakroiliyak eklem önünde -vena iliaca communis’i oluşturmak üzere- vena iliaca interna ile birleşen ven; dış iliyak ven
Tırnak batması; batık tırnak. Bk. ingrowing nail.
Damar iç tabakası. Bk. tunica intima vasorum
Graaf follikülünü iki tabaka halinde saran hücre dizisinin iç tabakası
Gözün iç tabakası. Bk. retina
1 2 3 4 .. 12 13 14
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 471 adet çeviri sonucu bulundu. 461 - 471 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Et içine doğru büyüyen tırnak; ete gömülmüştırnak; akroniks.
Tırnakların beyaz renk alışı; tırnak üzerlerinin tümüyle veya lekeler halinde beyazlık gösterişi; lökonişya.
Perikardın komşu oluşumlara, özellikle plevra ve diyafragmaya yapışması hali. Bk. external adhesive pericarditis.
tıbbi çeviri
abdominöz; Kabartı gösteren karna sahip; iri karınlı
abdominöz; Kabartı gösteren karna sahip; iri karınlı
Karna yapılan kesi aracılığıyla rahmi açma; abdominohisterotomi.
İğne veya trokar’la karna girme; karın parasentezi; abdominosentez (Karın boşluğundan sıvı boşaltma amacıyla uygulanır),
Abdominal versiyon. Bk. external version
Bebeğin, karna yapılan kesi aracılığıyla doğurtulması; abdominal doğum. Bk. cesarean sectio
Abdominal balotman. Bk. external ballottement
Karınla ilgili; karna ait; abdominal.
1 2 3 .. 20 21 22 23
24

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü