İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 93 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Çevresel ısı değişikliklerinden etkilenmeksizin vücut ısısını koruyan; sıcakkanlı.
Bk. nervus cutaneus brachii lateralis superior
Amerikan Kodeksi,
tıbbi çeviri
Bk. musculus triceps brachii
Vücut içi dokulan ışınlama amacıyla hastaya verilen radyofarmasötik; terapötik radyofarmasötik.
İki kafa kemiği arasındaki birleşme çizgisinin -girinti ve çıkıntılar göstermeksizin- düz hat şeklinde oluşu ile belirgin sutura; düz dikiş
Bk. nervus cutaneus brachii lateralis superior
Corpus striatum’daki sinir ipliklerinin doğuştan yapısal bozukluğu sonucu kişide istem dışı hareketler ve kas tonüsünde artış ile belirgin patolojik durum
El ve bileği hareketten alıkoyma amacıyla kullanılan alçı sargı; alçıdan kısa kol sargısı
Eşler arasındaki cinsel yaşamın uyumlu oluşu; cinsel uyum.
Vücut ısısı normalin altına düşmüş kişiye dışarıdan ısı uygulama; hipotermi gösteren kişiyi sıcak ortama alarak ya da sıcak su içine sokarak vücut ısısını normal düzeye getirme.
Radyoaktif ilaç (radyofarmasötik)’larınhazırlanışı ile ilgili bilim dalı; radyofarmasi.
Radyofarmasötikal. Bk. radiopharmaceutic
Radyonüklid (radyoizotop)’le işaretlenmiş kimyasal bileşik; bazı tanı ve tedavi yöntemlerinde ağız veya damar yoluyla vücuda verilen bu nitelikte bileşik; radyoaktif ilaç; radyofarmasötik.
Radyoaktif farmasötik. Bk. radiopharmaceutic.
(G.): Aksırma; hapşırma; ptarmus.
1- Aksırıkla ilgili; ptarmik. 2- Aksırığa sebepolan; aksırtıcı madde,
İlaçların zihin ve ruhsal durum üzerine etkilerini konu alan bilim dalı; psikofarmakoloji.
Fetüs kolunun vagina içine veya vagina’dan dışarı sarkması; kol sarkması (ihmal edilmiş yan gelişte görülen bir komplikasyon)
Bk. nervus interosseus antebrachii posterior
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 960 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
el veya ayakta iki ya da daha fazla parmağın -deri uzantısı ile- birbirine yapışık oluşu; parmak yapışıklığı; zigodaktili.
Varicellazoster virüsünün sebep olduğu, bazı spinal sinirlerin arka kök ganglionlarmm iltihaplanması nedeniyle vücudun bir tarafında bir veya birkaç hissi sinirin seyri boyunca deri üzerinde ağrılı veziküller oluşması ile bel
Kseromammografi bir çeşit mamografi yöntemidir. Bu yöntemde selenyum bir levhaya yansıtılan görüntü daha sonra kağıt üzerine kaydedilir. Uygulama biçimi mamografiye benzemekle birlikte biraz daha karmaşıktır. Kseromamografi y
tıbbi çeviri
Devamlı yazı yazanlarda görülen, parmaklarda ağrılı spazm ile belirgin rahatsızlık; grafospazm; yazıcı krampı,
Yapağı ayıklayıcılarmın hastalığı. Bk. pulmonary anthrca
Aynı merkez çevresinde dairesel, oval ya da spiral seyir gösteren çizgisel epidermis kabartılan ile belirgin parmak izi örneği,
1- Birbirini çevreleyen halkalar gösteren herhangi bir şey; halka dizilişli oluşum. 2- Parmak izindeki, birbirini çevreleyen halkalar biçiminde çizgi örneği.
El parmağı ucunda, distal falanks pulpasmm ağrılıiltihabı; dolama,
Hemoroidleri çıkarmada uygulanan bir ameliyat şekli; Whitehead ameliyatı,
Taneleri un haline getirilerek ekmek vb. besin maddelerin yapıldığı başaklı bir bitki; bu bitkinin harmanlama ile başaktan ayrılan tanesi.
Organ veya dokudan, portakal dilimi şeklinde parça çıkarma; kama biçimi rezeksiyon.
Aralarında deri bağlantısı gösteren ayak parmakları; perdeli parmaklar; zarlı parmaklar.
Aralarında deri bağlantısı gösteren el parmaklan; perdeli parmaklar,
Parmak tabanları arasında gelişen apse.
1- Tehlikeyi önceden haber verme; uyarma. 2- Tehlikeyi önceden haber verici; uyarıcı; ikaz edici.
İç kantus’larm normal yerinden uzaklaşması, burun köprüsünün yüksek ya da geniş oluşu, kaş kıllarında artma, iris’te hipopigmantasyon, beyaz kirpikler, ön saçlarda beyazlaşmış bölge ve deride pigment kaybına bağlı
Yumuşak damak, yutak ya da boğazın parmakla uyarılması sonucu -kardiyak sfinkter ve yutak kaslarının gevşemesine bağlı olarak- mide içeriğinin dışarı çıkması; kusma refleksi.
Kemik üzerindeki nekroze kısmı oyup çıkarmada kullanılan kenarları keskin kaşık; Volkmann kaşığı.
El parmaklarının -pençe ele uzanmak üzere- devamlı kontraksiyon halinde oluşu ile belirgin durum; Volkmann kontraktürü(Kol veya bilekteki ağır harabiyet sonucu ön kol kaslarının kansız kalışına bağlı olarak gelişir ve bazen b
Otopsi esnasında, iç organa kesi yapma, özellikle iç ogana ya da organlara kesi yaparak histolojik muayene için küçük parça çıkarma; viserotomi.
1 2 3 4 .. 46 47 48

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü