İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 34 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Beyin dokusunda aşırı su toplanması; beyin ödemi,
Beyin karmcıklan. Bk. cerebral ventricles
Beyin dokusunun yumuşaması; beyin yumuşaması
tıbbi çeviri
Koku beyni. Bk. rhinencephalon
Orta beyin. Bk. mesencephalon.
Küçük beyin. Bk. cerebellum
Ara beyin. Bk. diencephalon.
Arka beyin. Bk. rhombencephalon.
Büyük beyin. Bk. cerebrum
Ön beyin. Bk. prosencephalon.
Uç beyin. Bk. telencephalon.
Bk. lateral epicondyle of humerus
Tüm beyin(ensefalon)’in, beyin (cerebrum) ve beyincik (cerebellum) dışındaki bölümü; mezensefalon (orta beyin), pons ve medulla oblongata’nın beraber oluşturduğu bölüm; beyin sapı.
Herhangi bir yolla devamlı telkin suretiyle kişi veya kişilere belli bir görüş veya fikri benimsetme; beyin yıkama,
Elektroensefalogram’da görülen, beyindeki elektriksel aktiviteye ait dalgalar; beynin çeşitli bölgelerinde oluşan elektriksel aktivitenin, elektroensefalogram’da dalga şeklindeki görüntüleri; beyin dalgaları (alfa
Beyin dokusunda gelişen, iyi veya kötü huylu herhangi bir tümör; beyin uru; beyin tümörü
1- Baş travmasını takiben beyin damarlarındaki konjestiyon nedeniyle gelişen, kişide hafıza karışıklığı vb. zihinsel belirtilerle seyreden durum; beyin şişmesi. 2- Beyin ödemi. Bk cerebral edema.
Beyindeki bozuklukların cerrahi yolla tedavisini konu alan cerrahi dalı; beyin cerrahisi
Tüm beyin(ensefalon)’in, beyin (cerebrum) ve beyincik (cerebellum) dışındaki bölümü; mezensefalon (orta beyin), pons ve medulla oblongata’nın beraber oluşturduğu bölüm; beyin sapı.
Ven yoluyla radyoaktif izotop (radyonüklid) enjeksiyonunu takiben yapılan beyin sintigrafisi; radyoaktif izotopla beyin taraması; beyin skeni (Radyoaktif ışın tanecikleri yoğunluğunun artışı, o bölgede herhangi bir patolojik
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 15 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 15 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. brainstem
Beyin sapı (brainstem)’nın merkezi kısımlarında yerleşik, farklı yapı, büyüklük ve biçimdeki nöronların ve birbirlerine karışıp ağ şekli gösteren nöron aksonlarının oluşturduğu yapı; retiküler oluşum (Retiküler oluşum,
Beyin sapı(brainstem)’nda, pons ile medulla oblongata arasında -önde ve yanlarda- sınır oluşturan enine oluk; pontobulber oluk
tıbbi çeviri
(L.): 1- Bir organ veya oluşumun iki parçasını -köprü şeklinde- birbirine bağlayan doku parçası; köprü; pons. 2- Üç bölümden oluşan beyin sapı (brainstem)’nın, mezensefalon (orta beyin) ile medulla oblongata (soğan-ilik
(L.) : Üç bölümden oluşan beyin sapı (brainstem)’nm, pons’un üzerinde yer alan üst bölümü; orta beyin; mezensefalon.
Üç kısımdan oluşan beyin sapı (brainstem)’nm, pons’un altında kalan koni biçimindeki bölümü; soğanilik; medulla oblongata (Medulla oblongata, altta -foramen magnum’da- medulla spinalis ile birleşir)
Beyin sapı; ensefalik kütük. Bk. brainstem
Omurilikteki, beyin sapı (brainstem), beyincik ve talamus’tan aldığı uyartılan omuriliğe ve spinal sinirlere ileten sinir ipliği demetleri; omurilik inen demetleri,
Bk. brain contusion.
Beyin sarsıntısı.Bk. brain concussion
Serebral ölüm. Bk. brain deat
Beyin sapı (brainstem)’nda bulunan, uyarılması ile kalp atımlarının hızlanma veya yavaşlamasına sebep olan merkez; kardiyak merkez
Beyin sapı (brainstem)’ndaki tümör ya da enfarktüs nedeniyle onuncu kranyal sinir (nervus vagus) çekirdeğinin harabiyetine bağlı olarak gelişen, aynı taraf ses telleri, farenks ve yumuşak damakta felç oluşmasıyla belirg
Beyin sapı (brainstem)’ndaki tümör ya da enfarktüs nedeniyle onuncu kranyal sinir (nervus vagus) çekirdeğinin harabiyetine bağlı olarak gelişen, aynı taraf ses telleri, farenks ve yumuşak damakta felç oluşmasıyla belirg
Omurilikteki, vücudun çeşitli bölgelerinden aldığı duyusal uyartıları beyin sapı (brainstem), beyincik ve talamus’a ileten sinir ipliği demetleri; omurilik çıkan demetleri

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü