İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 339 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Zoster ensefalomiyeliti. Bk. varicellazoster encephalomyelitis.
Wernicke ensefalopatisi. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior.
Virüs’ün sebep olduğu ensefalomiyelit; viral ensefalomiyelit.
tıbbi çeviri
Çeşitli virüslere, genellikle arbovirüşlere bağlı olarak gelişen, ateş, baş ağrısı, ense sertliği, kusma ve bilinç kaybı ile beliıgin, çoğu kez salgın şeklinde görülen akut ensefalit; viral ensefalit.
Her iki tarafta, sternoklavikuler eklemin arkasında vena jugularis interna ile vena subclavia’nın birleşmesinden oluşan venler; sağ ve sol brakiyosefalik ven; innominat venler; brakiyosefalik venler (sağ ve sol vena bra
El sırtındaki venöz ağm içyan tarafından başlayıp ön kolun dışyan tarafında seyrettikten sonra dirsek seviyesinde vena cephalica ile birleşen ven; ek sefalik ven
El sırtındaki venöz pleksus’un dışyan bölümünden başlayıp, ön kolun öndışyan tarafında yukarı doğru ilerledikten sonra kola geçerek vena axillaris’e açılan ven; sefalik ven
Varicella-zoster virüsünün sebep olduğu ensefalomiyelit; varicella-zoster ensefalomiyeliti
Suçiçeğine bağlı olarak gelişen ensefalit; suçiçeği ensefaliti
Aşılanmayı, özellikle çocuk felci aşısını takiben gelişen ensefalit; aşı sonrası ensefalit
Bk. brainstem
Bk. brachiocephalic trunk
Frontal ve paryetal kemiklerin erken birleşmesi sonucu kafanın yuvarlak biçim alışı ile belirgin şekil bozukluğu; trokosefali.
Trokosefali. Bk. trochocephaly.
Gözleri, burnu ve ağzı bulunmayan başlabelirgin hilkat garibesi; triyosefal; triyosefalus.
Kafanın -üstte tepe oluşturmak üzere-üçgen şeklinde oluşu ile belirgin anomali; trigonosefali.
Üstte tepe oluşturmak üzere üçgen şeklinde kafaya sahip fetüs; trigonosefal; trigonosefalus.
Nematoda koluna ait bir solucan cinsi
Trikosefaliyaz. Bk. trichuriasis.
Üç başlı hilkat garibesi; trisefal; trisefalus.
1 2 3 4 .. 15 16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 94 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Zoster ensefalomiyeliti. Bk. varicellazoster encephalomyelitis.
Wernicke ensefalopatisi. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior.
Wernicke hastalığı. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior
tıbbi çeviri
Soluk borusu (trakea)’nun venöz kanını venae brachiocephalicae’ya ileten küçük venler; trakea venleri; trakeal venler
Tiroid bezinin hemen altındaki plexus thyroideus impar’dan, biri sağda diğeri solda olmak üzere başlayıp her biri kendi tarafındaki vena brachıocephalica’ya açılan iki ven; tiroid alt venleri; inferior tiroid venl
Timus’un venöz kanını vena brachiocephalica sinistra’ya ileten küçük venler; timus venleri; timik venler
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya eşlik eden iki dal halinde yukarı çıkıp üçüncü kıkırdak kaburga hizasında tek ven haline dönüşen ve göğüs ön duvarı venöz kanını venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Diyagragma’nın üst yüzünde arteria pericardiacophre-nica’ya eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını -perikard’dan da dallar aldıktan sonra- boşaltmak üzere vena brachiocephalica’ya açılan venler
Perikard’m venöz kanını boşaltmak üzere vena brachiocephalica ya da vena cava superior’a açılan küçük venler; perikardiyal venler
Ön mediastinum’un venöz kanını venae brachiocephalicae ya da vena cava superior’a boşaltan küçük venler; mediyastin venleri; mediyastinal venler
Kaburgalar arası aralıkların arka bölümlerinin venöz kanını taşıyan, ayrıca her biri sırt kasları ve sırt derisinden de dal alarak sağ tarafta vena brachiocephalica dextra, vena intercostalis superior dextra ve vena azygos
Vena axillaris’in -birinci kaburganın dış kenarında- devamı olarak seyreden ve sternoklavikuler eklemin arkasında -vena brachiocephalica’yı oluşturmak üzere- vena jugularis interna ile birleşen ven; köprücük-altı
Vena cephalica’dan -dirseğin altında- ayrılıp dirsek çukuruna geçen, burada vena basilica’ya açılan ven; dirsek orta veni; mediyan kubital ven
1. kaburgalar arası aralığın venöz kanını boşaltmak üzere aynı taraf vena brachiocephalica ya da vena vertebralis’e açılan ven; en üst kaburgalar arası veni; en üst interkostal ven.
Sol 2., 3. ve 4. kaburgalar arası arka venleri (venae intercostales posteriores)’nin birleşmesiyle oluşup vena brachiocephalica sinistra’ya açılan ven; sol üst kaburgalar arası ven; sol üst interkostal ven
El sırtındaki venöz ağm içyan tarafından başlayıp ön kolun dışyan tarafında seyrettikten sonra dirsek seviyesinde vena cephalica ile birleşen ven; ek sefalik ven
Sağ ve sol vena brachiocephalica’nın -üst mediastinum’da sağ 1. kıkırdak kaburganın arkasında- birleşmesiyle oluşup, baş, boyun, kollar ve göğüs organlarından gelen venöz kanı kalp sağ kulakçığına ileten büyük ven
Bk. brachiocephalic trunk
Trokosefali. Bk. trochocephaly.
(G.): Embriyonal gelişim esnasında ön beyin (prosencephalon)’in, daha sonra beyin yarıkürelerini oluşturan ön bölümü; uç beyin; telensefalon.
1 2 3 4 5

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü