İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 9 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 9 arasındaki sonuçlar:
Vena appendicularis ile ileum’un son bölümü ve çekum’dan gelen venöz dalların birleşmesiyle oluşup, arteria ileocolica’ya eşlik eden ve vena mesenterica superior’a açılan ven; ileokolik ven
Arteria colica sinistra’ya eşlik eden ve inen kolon (colon descendens) ile kolon sol dirseği (flexura coli sinistra)’nin venöz kanını vena mesenterica inferior’a ileten ven; kolon sol veni; sol kolik ven
Arteria colica media’ya eşlik eden ve enine kolon (colon transversum)’un venöz kanını vena mesenterica superior’a ileten ven; kolon orta veni; orta kolik ven
tıbbi çeviri
Arteria colica dextra’ya eşlik eden ve yükselen kolon (colon ascendens)’un venöz kanını vena mesenterica superior’a ileten ven; kolon sağ veni; sağ kolik ven
(L.): Kolika. Bk. colic.
Arteria mesenterica superior’dan ayrılıp ileum’un distal bölümü, çekum, apandis, çıkan kolon’da dağılan arter; ileokolik arter,
Arteria mesenterica inferior’dan ayrılıp, inen kolon (colon descendens) ile flexura coli sinistra’da dağılan arter; kolon sol arteri; sol kolik arter
Arteria mesenterica superior’dan -pankreas’ın alt sının hizasında- ayrılıp, enine kolon (colon transversum)’da dağılan arter; kolon orta arteri; orta kolik arter
Arteria mesenterica superior’dan ayrılıp yükselen kolon (colon ascendens) ile flexura coli dextra’da dağılan arter; kolon sağ arteri; sağ kolik arter,
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 13 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 13 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Vena appendicularis ile ileum’un son bölümü ve çekum’dan gelen venöz dalların birleşmesiyle oluşup, arteria ileocolica’ya eşlik eden ve vena mesenterica superior’a açılan ven; ileokolik ven
Arteria colica sinistra’ya eşlik eden ve inen kolon (colon descendens) ile kolon sol dirseği (flexura coli sinistra)’nin venöz kanını vena mesenterica inferior’a ileten ven; kolon sol veni; sol kolik ven
Arteria colica media’ya eşlik eden ve enine kolon (colon transversum)’un venöz kanını vena mesenterica superior’a ileten ven; kolon orta veni; orta kolik ven
tıbbi çeviri
Arteria colica dextra’ya eşlik eden ve yükselen kolon (colon ascendens)’un venöz kanını vena mesenterica superior’a ileten ven; kolon sağ veni; sağ kolik ven
Apandis (appendix vermiformis) mezenteri içinde arteria appendicularis’e eşlik eden, daha sonra vena ileocolica’yı oluşturmak üzere ileum’un son bölümü ve çekum’dan gelen ven dalları ile birleşen ven;
Bk. vena colica dextra
Bk. arteria colica dextra
Bk. vena colica media
Bk. arteria colica media.
Bk. vena colica sinistra
Bk. arteria colica sinistra
Bk. vena ileocolica
Arteria ileocolica’dan ayrılıp, appendix vermiformis’de dağılan arter dalı; apandis arteri; apendiküler arter

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü