İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 354 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Savaşta kullanılan, canlılar için zararlı, tahriş edici özelliğe sahip herhangi bir gaz; harp gazı.
Gövde dışyan duvarının derialtı dokusunda seyreden ve üstte vena thoracica lateralis’e, altta vena epigastrica superficialis’e açılmak suretiyle vena cava superior ile vena cava inferior’a boşalan dallar ara
Mide fundusu, mide sol duvarı ve mide büyük kurvaturu sol bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena splenica’ya açılan venler; mide kısa venleri; kısa gastrik venler
tıbbi çeviri
Arteria epigastrica superior’a eşlik eden ve venae thoracicae internae’ya açılan iki ven; üst epigastrik venler
Hipogastrik ven. Bk. vena iliaca interna
Sol gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis sinistra
Sağ gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis dextra
Arteria gastro-omentalis sinistra’ya eşlik eden ve midenin ön ve arka yüzleri ile omentum majus’un venöz kanını boşaltmak üzere vena splenica’ya açılan ven; sol gastro-omental ven
Arteria gastro-omentalis dextra’ya eşlik eden ve midenin ön ve arka yüzleri ile omentum majus’un venöz kanını boşaltmak üzere vena mesenterica superior’a açılan ven; sağ gastro-omental ven
Arteria gastrica sinistra’ya eşlik eden ve mide küçük kurvaturu sol bölümü ile özofagus’un alt bölümü venöz kanını boşaltmak üzere vena portae hepatis’e açılan ven; mide sol veni; sol gastrik ven
Arteria gastrica dextra’ya eşlik eden ve mide küçük kurvaturu sağ bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena portae hepatis’e açılan ven; mide sağ veni; sağ gastrik ven
Arteria epigastrica superficialis’e eşlik eden ve karın ön duvarı alt bölümünün venöz kanını vena saphena magna’ya ileten ven; yüzeysel epigastrik ven
Arteria epigastrica inferior’a eşlik eden ve ligamentum inguinale’nin hemen üzerinde vena iliaca externa’ya açılan ven; alt epigastrik ven.
Toksik maddelerin sebep olduğu mide iltihabı; toksik gastrit,
Midenin tümüyle çıkarılması; total gastrektomi.
Bk. venae thoracoepigastricae
Bk. gastric tetany
Konjunktiva’yi tahriş sonucu aşırı gözyaşı salgılanmasına sebep olan herhangi bir gaz; göz yaşartıcı gaz
Sakral promontoryum’un önünde bulunan, plexus aorticus abdominalis’ten ve 3. ve 4. lumbar splanknik sinirlerden ayrılan bir kısım dalların birleşmesinden oluşmuş, sempatik, parasempatik ve viseral afferent iplikle
Bk. venae epigastricae superiores
1 2 3 4 .. 16 17 18
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 498 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Zollinger-Ellison sendromuna sebep olan, gastrin salgılayıcı tümör; gastrinom; Zollinger-Ellison tümörü (Özellikle pankreas’ta, nadir olarak da duode-num ya da midede görülür).
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salgılayıcı tümör (gastrinom), gastrin’e bağlı olarak mide bezlerinden aşırı hidroklorik asit salgılanışı sonucu mide ve duodenum’da peptik ülserle
Kış aylarında görülen, bir virüs’ün sebep olduğu, kusma ve bulantı ile belirgin epidemik akut gastroenterit; kış kusması hastalığı.
tıbbi çeviri
Absorpsiyon bozukluğu, karın ağrısı, diyare, steatore, gastrointestinal kanama, lenfadenopati, poliartrit, deride kahverengimsi pigmantasyon, aşırı zayıflama ve merkezi sinir sistemine ait bozukluklarla belirgin, bağırsak muk
Memeden yeni kesilen bebekte oluşan ishalle belirgin gastroenterit.
Deniz suyunda ve denizde yaşayan kabuklularda bulunan, diyare ile belirgin gastroenterit’e sebep olan Vibrio türü.
Plexus hypogastricus inferior’dan aynlan bir kısım sempatik ve parasempatik ipliklerin, mesane üzerinde oluşturduğu otonom sinir ağı; mesane sinir ağı; vezikal pleksus.
1- Omurgası bulunan; omurgalı; vertebrat.2- Omurgalı hayvan,
Gövde dışyan duvarının derialtı dokusunda seyreden ve üstte vena thoracica lateralis’e, altta vena epigastrica superficialis’e açılmak suretiyle vena cava superior ile vena cava inferior’a boşalan dallar ara
karın ön duvarının yüzeysel katlarının venöz kanını venae epigastricae superiores, vena epigastrica superficialis ve venae thoracoepigastricae’ya ileten venler; karın derialtı venleri; subkutan abdominal venler
Mide fundusu, mide sol duvarı ve mide büyük kurvaturu sol bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena splenica’ya açılan venler; mide kısa venleri; kısa gastrik venler
Arteria epigastrica superior’a eşlik eden ve venae thoracicae internae’ya açılan iki ven; üst epigastrik venler
Pilor’un ön bölümünün venöz kanını vena gastrica dextra’ya ileten ven; Mayo veni; prepilorik ven
Hipogastrik ven. Bk. vena iliaca interna
Sol gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis sinistra
Sağ gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis dextra
Arteria gastro-omentalis sinistra’ya eşlik eden ve midenin ön ve arka yüzleri ile omentum majus’un venöz kanını boşaltmak üzere vena splenica’ya açılan ven; sol gastro-omental ven
Arteria gastro-omentalis dextra’ya eşlik eden ve midenin ön ve arka yüzleri ile omentum majus’un venöz kanını boşaltmak üzere vena mesenterica superior’a açılan ven; sağ gastro-omental ven
Arteria gastrica sinistra’ya eşlik eden ve mide küçük kurvaturu sol bölümü ile özofagus’un alt bölümü venöz kanını boşaltmak üzere vena portae hepatis’e açılan ven; mide sol veni; sol gastrik ven
Arteria gastrica dextra’ya eşlik eden ve mide küçük kurvaturu sağ bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena portae hepatis’e açılan ven; mide sağ veni; sağ gastrik ven
1 2 3 4 .. 23 24 25

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü