İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 36 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. musculus thyrohyoideus
1- Tiroid kıkırdak ve hiyoid kemik (dil kemiği) ile ilgili; tirohiyoid. 2- Tiroid bezi ve hiyoid kemikle ilgili;
Bk. musculi suprahyoidei
tıbbi çeviri
Dil kemiği (hiyoid kemik) üstünde; suprahiyoid.
Dil kemiği (hiyoid kemik) altında; subhiyoid.
Bk. musculus stylohyoideus
Temporal kemiğin stiloid çıkıntısıucundan hiyoid kemiğin küçük boynuzuna uzanan fibröz bağ; stilohiyoid ligament
Temporal kemiğin stiloid çıkıntısı ve hyoidkemiği ile ilgili; stilohiyoid.
Bk. musculus sternohyoideus
Hyoid kemiği önünde; prehiyoid.
Hyoid kemiği arkasında; posthiyoid.
Dil kökü ile larenks arasında uzanan -at nalı- şeklindeki kemik; dil kemiği; os hyoideum
Bk. musculus omohyoideus
Nervus alveolaris inferior’dan ayrılıp musculus mylohyoideus ile musculus digastricus’un ön kamına motor iplikler veren sinir; milohiyoid sinir
Mandibula cismi iç yüzünün her iki yan tarafında oblik olarak uzanan, musclus myohyoideus’un tutunduğu çizgisel kabartı; mandibula’nın miyohiyoid çizgisi
Bk. nervus mylohyoideus
Bk. musculus mylohyoideus
Tiroid kıkırdak laminasının dış yüzü üzerindeki oblik çizgi (linea obliqua) ‘den başlayıp hiyoid kemik cisminin alt bölümü ve hiyoid büyük boynuzunun dışyan tarafında sonlanan, -hiyoid kemik ve larenks’i birbirine
Temporal kemiğin stiloid çıkıntısı (processus styloideus)’ndan başlayıp hiyoid kemik cisminin hiyoid büyük boynuzu ile birleşme yerinde sonlanan, hiyoid kemiği yukarı kaldmcı ve arkaya çekici kas; stilohiyoidkas
Manubrium sterni’nin arka yüzü ile köprücük kemiğinin sternal ucunun arka yüzünden başlayıp hiyoid kemik cisminin alt kenarında sonlanan, hiyoid kemiği aşağı çekici kas; sternohiyoid ka
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 38 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Ağız tabanında arteria sublingualis’e eşlik eden ve glandula sublingualis, musculus mylohyoideus, musculus genioglossus, ağız tabanı ve dişetlerinin venöz kanını vena lingualis’e ileten ven; dilaltı veni; sublingu
Bk. musculus thyrohyoideus
Bk. musculi suprahyoidei
tıbbi çeviri
Bk. musculus stylohyoideus
Temporal kemiğin stiloid çıkıntısı ve hyoidkemiği ile ilgili; stilohiyoid.
Bk. musculi infrahyoidei
Bk. musculus sternohyoideus
Dilin, dil kemiği (os hyoideum)’ne tutunan, sulcus terminalis linguae’nin arkasındaki bölümü; dilin kök kısmı; dil kökü
Hyoid kemiği önünde; prehiyoid.
Hyoid kemiği arkasında; posthiyoid.
Dil kökü ile larenks arasında uzanan -at nalı- şeklindeki kemik; dil kemiği; os hyoideum
Bk. musculus omohyoideus
Tiroid kıkırdak laminası’nın dış yüzü üzerindeki -musculus sternothyroideus’un sonlandığı, musculus thyrohyoideus’un başladığı- önden arkaya doğru uzanan eğik çizgi; tiroid kıkırdağın eğik çizgisi
Nervus alveolaris inferior’dan ayrılıp musculus mylohyoideus ile musculus digastricus’un ön kamına motor iplikler veren sinir; milohiyoid sinir
:Pons’un alt sınırından -biri motor iplikler, diğeri duyusal ve parasempatik iplikler içermek üzere- iki kök halinde ayrılıp, motor iplikleri yüz kasları, musculus stylohyoideus, musculus stapedius, musculus digastricus
Nervus mandibularis’in bir dalı olarak musculus mylohyoideus ile musculus digastricus’un ön kamına motor, alt dişlere duyusal iplikler veren ve foramen mentale’den çıktıktan sonra nervus mentalis olarak deva
Mandibula cismi iç yüzünün her iki yan tarafında oblik olarak uzanan, musclus myohyoideus’un tutunduğu çizgisel kabartı; mandibula’nın miyohiyoid çizgisi
Bk. nervus mylohyoideus
Bk. musculus mylohyoideus
Alt çene kemiği (mandibula)’nde linea mylohyoidea’dan başlayıp milohiyoid rafesi ve hiyoid kemik cisminde sonlanan, hiyoid kemiği yukan kaldmcı kas; milohiyoid kas
1 2

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü