İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 34 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Üç tabakadan oluşmuş; üç tabakalı; trilaminer.
Suprakoroid lamina. Bk. suprachoroidea
Koklea’da, modiolus’unraf şeklindeki kemik çıkıntısı; kemik spiral lamina [Kemik spiral lamina, koklea\'nnı spiral kanalı (canalis spiralis cochlea)\'nı üstte scala vestibuli, altta scala tympani olmak üzere ikiye a
tıbbi çeviri
Laminalar halinde yapı veya diziliş gösterme; laminasyon.
Kuru sapları -su emip genişleme niteliği taşıması sebebiyle- özellikle uterus’un servikal kanalını genişletmede kullanılan Laminaria türü.
Deniz yosunlarının bir cinsi
Laminagrafi. Bk. tomography.
Suprakoroid lamina. Bk. suprachoroidea
Bk. osseous spiral lamina
Sindirim kanalı duvarında, yüzeysel epitel tabakası ile altındaki kas tabakası (lamina muscularis mucosae) arasında yer alan bağ dokusu tabakası
Kalbursu kemik (os etlımoidale)’in, orbita içyan duvarı ile labyrinthus ethmoidalis’in dışyan duvarım oluşturan ince kemik laminası; etmoid kemiğin orbital laminası
Omur deliğini arkadan sınırlayan iki kemik lamina’dan her biri; omur kemeri laminası.
Tiroid kıkırdağın sağ ve sol yanını oluşturan -kare biçimi- iki geniş lamina’dan her biri; tiroid kıkırdağın laminası (Tiroid kıkırdak sağ laminası ve sol laminası olmak üzere iki tanedir)
Krikoid kıkırdağın arka bölümü; krikoid kıkırdak laminası
Sindirim kanalı duvarında lamina propria ile tela submucosa arasında yer alan ince, düz kas tabakası
Sfenoid kemiğin -iki lamina’dan oluşan- kanatsı çıkıntısı (pterigoid çıkıntı)’nnı içyan laminası; içyan pte-rigoid lamina
Kornea’nın arka yüzünü örten epitel tabakası ile altındaki substantia propria arasında yer alan ince, bağ dokusu katı; kornea’nın arka sınırlayıcı laminası; Descemet zarı
Kornea’nın dış yüzünü örten epitel tabakası ile substantia propria arasındaki ince doku katı
Sfenoid kemiğin, -iki lamina’dan oluşan- kanatsı çıkıntısı (pterigoid çıkıntı)’nın dışyan laminası; dışyan pterigoid lamina
Her iki tarafta, damak kemiği (os palatinum)’nin, sert damağın 1/3 arka bölümü ile burun boşluğu tabanının bir bölümünü oluşturan kısmı; damak kemiğinin yatay laminası
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 74 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Vitröz lamel. Bk. lamina basalis choroideae.
Seröz perikard’m, kalbin üzerini örten iç yaprağı; seröz perikard’ nı viseral laminası; viseral perikard.
Omur deliğini arkadan sınırlayan, iki omur kemeri laminası (lamina arcus vertebrae) ile iki taraf omur kemeri sapı (pediculus arcus vertebrae)’nın oluşturduğu kemik kısım; omur’un arka kemeri; omur kemeri,
tıbbi çeviri
Yassı kafa kemiklerinin iç ve dış kompakt laminaları arasındaki ilikle dolu süngersi aralık (diploe) içinde seyreden ve bu bölümün venöz kanmı boşaltmak üzere komşu dura mater sinüslerine açılan venler; diploe venleri; diploi
Burun boşluğu dışyan duvarındaki üç kemik lamina (burun konkası)’ dan herhangi birine kesi yapma veya kemik laminayı ameliyatla çıkarma; turbinotomi.
Burun boşluğu dışyan duvarındaki üç kemik lamina (burun konkası)’dan herhangi birinin ameliyatla çıkarılması; turbinektomi.
Burun boşluğu dışyan duvarındaki, üç kemik laminadan her biri; burun konkası; kıvrık kemik
Özgün tabaka; özel kat. Bk. lamina propria
İki taraf üst çene kemiği (maxilla)’nin damak çıkıntıları ile iki taraf damak kemiği (os palatinum)’nin yatay lamina (lamina horizontalis)’lan arasındaki sutura; damak enine dikişi
İki taraf damak kemiği (os palatinum)’nin yatay lamina (lamina horizantalis)’ları arasındaki sutura; damak orta dikişi
Orbita’nm içyan duvarında kalbursu kemik (os ethmoidale)’in orbital laminası ile üst çene kemiği (maxilla)’nin orbital yüzü arasındaki sutura; etmoidomaksiller dikiş
Gözde, koroidea’nm dış yüzü üzerindeki gevşek bağ dokusu tabakası; suprakoroid lamina; suprakoroidea.
Suprakoroid lamina. Bk. suprachoroidea
Bk. osseous spiral lamina.
İnce, düz levha; lamina; skut.
Koklea’nm spiral kanalı (canalis spiralis cochlea)’nm, lamina spiralis ossea üzerinde kalan, perilenf’le dolu üst bölümü; vestibül skalası.
Koklea’nm spiral kanalı (canalis spiralis cochlea)’nın, lamina spiralis ossea altında kalan, perilenf’le dolu alt bölümü; timpan skalası
Her iki tarafta, sfenoid kemik cismi ile büyük kanadın birleşme yerinden aşağıya doğru uzanan, iki lamina’dan oluşmuş çıkıntı; sfenoid kemiğin kanatsı çıkıntısı; kanatsı çıkıntı
Sfenoid kemik (os sphenoideum)’in lamina medialis processus pterygoidei’sinin alt ucundaki çengel şeklinde çıkıntı; pterigoid çengel
Sfenoid kemiğin cismi ile processus pterygoideus’un iç laminası’nın birleştiği yerden başlayıp fossa pterygopalatina’ya açılan, içinden pterigoid sinir ve damarların geçtiği kanal; pterigoid kanal
1 2 3 4

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü