İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 1 arasındaki sonuçlar:
:Pons’un alt sınırından -biri motor iplikler, diğeri duyusal ve parasempatik iplikler içermek üzere- iki kök halinde ayrılıp, motor iplikleri yüz kasları, musculus stylohyoideus, musculus stapedius, musculus digastricus
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 17 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 17 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. nervus facialis
Nervus facialis felci nedeniyle alt gözkapağmda görülen ektropyon; paralitik ektropyon.
Nervus facialis’ten ayrılıp musculus stapedius’ta dağılan sinir: stapes siniri
tıbbi çeviri
Nervus facialis’in küçük kökünü oluşturan nervus intermedius’tan ayrılıp kafa orta çukurunda -nervus canalis pterygoidea’yı oluşturmak üzere- nervus petrosus profundus ile birleşen, ayrıldığı intermediyal si
Nervus facialis’in duyusal ve parasempatik iplikler içeren küçük kökü olarak dilin 2/3 ön bölümündeki tat tomurcukları ile dış kulak yolu derisine duyusal, glandula submandibularis, glandula sublingualis, glandula lacri
Nervus facialis’in bir dalı olarak musculus auricularis posterior, musculus occipitofrontalis’in oksipital kamı ve kulak sayvanı derisinde dağılan sinir; kulak sayvanı arka siniri
Bazı kranyal sinirler (nervus oculomotorius, nervus facialis vb.)’in motor çekirdeklerinin yokluğu nedeniyle gelişen, doğuştan iki taraflı yüz felci; Möbius sendromu
Temporal kemiğin pars petrosa’smm arka duvarından başlayan, içinden nervus facialis, nervus intermedius, nervus vestibulocochlearis ile beraber arteria ve vena labyrinthi’nin geçtiği, takriben 1 cm uzunluğundaki g
Nervus facialis’in, temporal kemiğin pars petrosa’sındaki fasiyal kanal içinde yerleşik duyusal ganglionu
Nervus facialis’teki harabiyet nedeniyle yüzün bir taraf kaslarının felci; fasiyal hemipleji; fasiyal felç; fasiyal paralizi (Felçli taraftaki yüz kaslarında tam paralizi mevcut olup bu taraf gözkapağı tam kapanamaz; ya
Nervus facialis’teki harabiyet nedeniyle yüzün bir taraf kaslarının felci; fasiyal hemipleji; fasiyal felç; fasiyal paralizi (Felçli taraftaki yüz kaslarında tam paralizi mevcut olup bu taraf gözkapağı tam kapanamaz; ya
Pons’un arka bölümünde, nervus facialis’in motor ipliklerinin başladığı çekirdek; fasiyal çekirdek,
Bk. nervus facialis
Nervus facialis’den ayrılıp daha sonra nervus lingualis ile birleşerek seyreden, dilin 2/3 ön bölümü mukozasına tat duyusu ile ilgili lifler, çenealtı ve dilaltı tükürük bezlerine ise parasempatik lifler veren sinir; ti
Nervus facialis’teki harabiyet nedeniyle yüzün bir taraf kaslarının felci; fasiyal hemipleji; fasiyal felç; fasiyal paralizi (Felçli taraftaki yüz kaslarında tam paralizi mevcut olup bu taraf gözkapağı tam kapanamaz; ya
Nervus facialis’teki harabiyet nedeniyle yüzün bir taraf kaslarının felci; fasiyal hemipleji; fasiyal felç; fasiyal paralizi (Felçli taraftaki yüz kaslarında tam paralizi mevcut olup bu taraf gözkapağı tam kapanamaz; ya
Nervus facialis’teki harabiyet nedeniyle yüzün bir taraf kaslarının felci; fasiyal hemipleji; fasiyal felç; fasiyal paralizi (Felçli taraftaki yüz kaslarında tam paralizi mevcut olup bu taraf gözkapağı tam kapanamaz; ya

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü