İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 27 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Musculus occipitofrontalis’in arka bölümünü oluşturan oksipital karnı.
Saçlı derinin arka bölümündeki venöz pleksus’tan başlayıp arteria occipitalis’e eşlik ederek seyreden ve oksipital bölgenini venöz kanını plexus suboccipitalis ya da vena jugularis interna’ya ileten ven; art
Oksipital kemiğin pars basilaris’i ile temporal kemiğin pars petrosa’sı arasındaki, kıkırdaktan oluşan birleşme bölgesi; petrooksipital sinkondroz.
tıbbi çeviri
Bk. parietooccipital sulcus
Bk. occipital squama
Bk. occipital sinüs
Bk. occipital region
Bk. internal occipital protuberance
Bk. external occipital protuberance
Bk. jugular process of occipital bone
Bk. suboccipital venousplexus
Oksipital kemiğin, foramen magnum’un yan tarafında kalan bölümü; oksipital kemiğin yan parçası,
Oksipital kemiğin, foramen magnum’un önünde kalan bölümü; oksipital kemiğin taban parçası
Kafa iskeleti arka yüzünün dıştan görülen şekli
Birinci servikal spinal sinirin arka dalı olarak suboksipital üçgene girdikten sonra, bu üçgeni sınırlayan musculus capitis posterior majör, musculus capitis posterior minör, musculus obliquus capitis superior, musculus obliq
3. servikal spinal sinirin arka dalının iç dalı olarak saçlı derinin arkaalt bölümü ve ense derisine duyusal iplikler veren sinir; art kafa üçüncü siniri; üçüncü oksipital sinir
Plexus cervicalis’inbir dalı olarak 2. ve 3. servikal spinal sinirlerin ön dallarından kaynaklanıp kulak sayvanı arka yüz derisi ile saçlı derinin yan bölümüne duyusal iplikler veren sinir; art kafa küçük siniri, küçük
2. servikal spinal sinirin arka dalının iç dalı olarak musculus semispinalis capitis’e motor, saçlı derinin arka bölümüne duyusal iplikler veren sinir; art kafa büyük siniri; büyük oksipital sinir
Musculus occipitofrontalis’in oksipital karnı; oksipital kas
Bk. occipital lobe
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 24 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Beyincik yarıkürelerinin alt yüzlerinin venöz kanını sinüs transversus durae matris, sinüs sigmoideus, sinüs petrosus superior, sinüs petrosus inferior, sinüs occipitalis ve sinüs rectus’a ileten venler; beyincik yarıkü
Plexus venosus suboccipitalis’ten başlayıp iç ve dış vertebral venöz pleksuslardan da -kendisine açılan dallar aracılığıyla- kan aldıktan sonra, ilk altı boyun omurunun foramen transversariumTanndan arteria vertebralis&
Saçlı derinin arka bölümündeki venöz pleksus’tan başlayıp arteria occipitalis’e eşlik ederek seyreden ve oksipital bölgenini venöz kanını plexus suboccipitalis ya da vena jugularis interna’ya ileten ven; art
tıbbi çeviri
Protuberantia occipitalis interna yakınında sinüs kavşağı (confluens sinuum)’ndan başlayıp sinüs sigmoideus’ta sonlanan bir dura mater sinüsü; dura mater’in enine sinüsü
Bk. nervus occipitalis tertius
Oksipital kemiğin dış yüzünde, protuberantia occipitalis externa’dan dışyana uzanan -musculus trapezius ve musculus sternocleido-mastoideus’un sonlandığı- transvers çizgisel kabartı; ense üst çizgisi
Bk. nervus suboccipitalis
Bk. vena occipitalis.
Bk. musculus occipitalis
Beyin yanküresinin arka bölümü; beyin yanküresinde, sulcus parietooccipitalis’in altında yer alan lob; art kafa lobu; oksipital lob
Bk. arteria occipitalis
Ensenin üst kısmında, supraspinal bağın uzantısından oluşmuş bağ; boynun arka tarafında crista occipitalis externa’dan başlayıp servikal omurların dikensi çıkıntılarının uçlarına tutunarak orta çizgide uzanan fibröz şer
Protuberantia occipitalis externa, oksipital kemiğin ense üst çizgisi (linea nuchae superior)’nin içyan bölümü, ligamentum nuchae ve 7. boyun, 1.12. göğüs omurlarının dikensi çıkıntılarından başlayıp köprücük kemiği (cl
Frontal karnı (venter frontalis) galea aponeurotica (epikran-yal aponevroz)’dan başlayıp kaş derisi ve burun kökünde, oksipital karnı (venter occipitalis) oksipital kemiğin dış yüzündeki linea nuchae suprema’dan b
Bk. nervus occipitalis minör
Bk. nervus occipitalis tertius
Oksipital kemikte, protuberantia occipitalis intema ile foramen magnum arasındaki çizgisel kabartı; art kafa iç ibiği
Oksipital kemiğin dış yüzünde linea nuchae superior’un üzerindeki, protuberantia occipitalis externa’nın üst kenarından başlayıp dışyana transvers uzanan çizgisel kabartı; ense en üst çizgisi
Bk. nervus occipitalis majör
Oksipital kemikte protuberantia occipitalis externa’dan foramen magnum’a uzanan çizgisel kabartı; art kafa dış ibiği
1 2

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü