İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 22 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Varicellazoster virüsünün sebep olduğu, enfekte nervus ophthalmicus’un seyri boyunca alın derisi ve üst gözkapağmda ağrılı, küçük veziküller oluşması ile belirgin herpes zoster şekli; oftalmik herpes zoster
Orbita içyan köşesi yakınından başlayıp -üst orbital bölgenin ve üst gözkapağının venöz kanını toplayarak- orbita içyan duvarının üst bölümü boyunca arkaya doğru seyreden ve orbita üst yarığı (fıssura orbitalis superior)̵
Orbita tabanı önünden başlayıp -alt orbital bölgenin ve alt gözkapağının venöz kanını toplayarak- arkaya doğru seyreden ve orbita üst yarığı (fıssura orbitalis superior)’nın içyan ucunda vena ophthalmica superior ile bi
tıbbi çeviri
Bk. vena ophthalmica superior
Bk. nervus tentorii
Göz çevresinde; gözü çevreleyen; perioftalmik.
Göze damlatmak için kullanılan antiseptik çözelti; oftalmik çözelti
Göz merhemi
Bk. nervus ophthalmicus
Oftalmik ganglion. Bk. ciliare ganglion
Bk. arteria ophthalmica
Gözle ilgili; oftalmik.
Nervus trigeminus’ tan ayrılıp orbita’ya girmeden nervus lacrimalis, nervus frontalis ve nervus nasociliaris olmak üzere üç dala ayrılan, bu dalları aracılığıyla kirpiksi cisim, iris, kornea, konjunktiva, gözyaşı
Bk. vena ophthalmica inferior
Varicellazoster virüsünün sebep olduğu, enfekte nervus ophthalmicus’un seyri boyunca alın derisi ve üst gözkapağmda ağrılı, küçük veziküller oluşması ile belirgin herpes zoster şekli; oftalmik herpes zoster
Oftalmik herpes. Bk. herpes zoster ophthalmicus
Ekzoftalmi’de -göz hacminin artması sonucu- göz küresi dış kaslarında gelişen felç; egzoftalmik oftalmopleji
Ekzoftalmos’un eşlik ettiği herhangi bir toksik guatr şekli; ekzoftalmik guatr
Ekzoftalmik guatr (Graves hastalığı)’da görülen kaşeksi; ekzoftalmik kaşeksi
Arteria carotis interna’dan ayrılıp, verdiği dallar aracılığıyla orbita, gözyaşı bezi, gözkapakları, iris, konjunktiva, sklera, gözün damar tabakası, retina, göz küresi kasları, ön ve orta etmoidal hava hücreleri, dura
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 35 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Varicellazoster virüsünün sebep olduğu, enfekte nervus ophthalmicus’un seyri boyunca alın derisi ve üst gözkapağmda ağrılı, küçük veziküller oluşması ile belirgin herpes zoster şekli; oftalmik herpes zoster
Gözde koroidea’nın venöz kanını boşaltmak üzere, üst ikisi vena ophthalmica superior’a, alt ikisi vena ophthalmica inferior’a açılan dört ven; vortikoz venler.
Üst gözkapağı arka bölümünün venöz kanını vena ophthalmica superior’a ileten küçük venler; gözkapağı venleri; palpebral venler.
tıbbi çeviri
Arteria ethmoidalis anterior ve arteria ethmoidalis posterior’a eşlik eden ve etmoidal sinüslerin venöz kanını boşaltmak üzere vena ophthalmica superior’a açılan venler; etmoidal venler.
Konjunktiva’nın venöz kanını, vena ophthalmica superior’a ileten venler; konjunktiva venleri; konjunktival venler
Kirpiksi cisim (corpus ciliare)’in venöz kanını vena ophthalmica superior’a ileten venler; ön ve arka siliyer venler; siliyer venler
Orbita tabanı önünden başlayıp -alt orbital bölgenin ve alt gözkapağının venöz kanını toplayarak- arkaya doğru seyreden ve orbita üst yarığı (fıssura orbitalis superior)’nın içyan ucunda vena ophthalmica superior ile bi
Vena ophthalmica superior ile vena angularis’i birbirine bağlayan ven; nazofrontal ven.
Arteria lacrimalis’e eşlik eden ve gözyaşı bezinin venöz kanını vena ophthalmica superior’a ileten küçük ven; gözyaşı veni; lakrimal ven.
Retinal venlerin birleşmesiyle oluşup göz küresinden dışan çıkarak vena ophthalmica superior’a ya da sinüs cavernosus’a açılan ven; retina’nın merkezi veni
Bk. vena ophthalmica superior
Stokes hastalığı. Bk. exophthalmic goiter
Sfenoid kemikte, içinden nervus opticus ile arteria ophthalmica’nın geçtiği, delik şeklinde geçit; görme kanalı; optik kanal
Bk. nervus ophthalmicus
Bk. arteria ophthalmica
Pons’unyan yüzünden biri motor, diğeri duyusal iplikleri içermek üzere aynlan iki kök (radix motoria ve radix sensoria)’ün birleşmesiyle oluşup daha sonra nervus ophthalmicus, nervus maxillaris ve nervus mandibula
Nervus ophthalmicus’tan ayrılıp tentorium cerebelli’de dağılan sinir; tentoryal sinir
Nervus ophthalmicus’tan ayrılıp dallarım oluşturan uzun siliyer sinirler aracılığıyla kirpiksi cisim, iris ve kornea’ya, arka etmoidal sinir aracılığıyla arka ve orta etmoidal hava hücreleri ve sinüs sphenoidalis&
Nervus ophthalmicus’tan ayrılıp gözyaşı bezi (glandula lacrimalis) ile üst gözkapağının dışyan bölümü deri ve konjunktivasında dağılan sinir; gözyaşı siniri; lakrimal sinir
Nervus ophthalmicus’tan ayrılıp, daha sonra orbita’da nervus supraorbitalis ve nervus supratrochlearis olmak üzere iki uç dala aynlan sinir; alın siniri; frontal sinir
1 2

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü