İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 307 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Timpan boşluğunun venöz kanını aynı taraf temporomandibuler eklem çevresindeki venöz pleksus’a ileten venler; timpan venleri; timpanik venler
Üst ve alt pankreatikoduodenal arterlere eşlik eden, pankreas başı ve duodenum’un venöz kanını boşaltmak üzere, üçü vena mesenterica superior’a, biri vena portae hepatis’e açılan dört ven; pankreasduodenum v
Pankreas cismi ve pankreas kuyruğunun venöz kanını vena splenica, vena portae hepatis ve vena mesenterica superior’a ileten küçük venler; pankreas venleri; pankreatik venler
tıbbi çeviri
Pankreas başının solalt kısmından üst mezenterik damarların arkasına doğru uzanan uzantı; pankreas’m çengelsi çıkıntısı
Kulak zarı (timpan zarı)’nın iç yüzü ortasındaki, manubrium mallei ucunun tutunmasından oluşan kabartı; timpan zarı kabartısı (Timpan zarının dış yüzünde -kabartıya uyan- çukurluk halinde görülür),
Altında gaz bulunan bir yüzey üzerinde, perküsyon esnasında oluşan davul sesine benzer ses; timpani.
(L.) : Timpan boşluğu. Bk. tympanic cavity.
Gaz sebebiyle şişmiş; gazdan gerilmiş; timpanöz.
Timpanotomi. Bk. myringotomy.
Kulak zarının sertleşmesi; timpanoskleroz (İşitme bozukluğuna ya da kaybına sebep olur).
Ortakulakta, işitme ile ilgili bozukluğudüzeltme amacıyla yapılan ameliyat; timpanoplasti.
Timpan boşluğu ve mastoidhavahücrelerinin iltihaplanması; timpanomastoidit.
Timpan boşluğu ve alt çene kemiği ile ilgili; timpanomandibuler.
Sıvı çekme amacıyla kulak zarını iğneile delerek timpan boşluğuna girme; timpanosentez.
1- Timpari boşluğu anlamına önek. 2- Kulak zarı anlamına önek.
Kulak zarının iltihabı; timpanit.
1- Timpanizm’le ilgili; timpanitik. 2- Timpanizm gösteren; timpanizm’le belirgin,
(G.): Timpanites. Bk. tympanism.
Gaza bağlı karın şişkinliği; bağırsaklarda veya karın boşluğunda gaz birikimi sonucu karnın gergin durum alışı; meteorizm; timpanizm.
Timpanikord. Bk. chorda tympani.
1 2 3 4 .. 14 15 16
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 882 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1- Zimojen ile ilgili; zimojenik. 2- Mayalanmaya sebep olucu; fermantasyon yapan,
Üst çene kemiği (maxilla)’nin elmacık kemiği (zigomatik kemik) ile eklem yapan dışyan çıkıntısı; üst çene kemiğinin elmacık çıkıntısı; maksilla’nm zigomatik çıkıntısı
Alm kemiği (frontal kemik)’nin supraorbital kenarının -zigomatik kemiğin frontal çıkıntısı ile eklem yapan- dışyan uzantısı; alm kemiğinin elmacık çıkıntısı; frontal kemiğin zigomatik çıkıntısı
tıbbi çeviri
Zollinger-Ellison sendromuna sebep olan, gastrin salgılayıcı tümör; gastrinom; Zollinger-Ellison tümörü (Özellikle pankreas’ta, nadir olarak da duode-num ya da midede görülür).
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salgılayıcı tümör (gastrinom), gastrin’e bağlı olarak mide bezlerinden aşırı hidroklorik asit salgılanışı sonucu mide ve duodenum’da peptik ülserle
Sarı hummaya karşı bağışıklık oluşturma amacıyla uygulanan, civciv embriyo hücreleri içeren besiyerinde üretilmesini takiben virülansı giderilmiş canlı sarı humma virüsleri süspansiyonundan oluşan aşı; sarı humma aşısı,
Ağzın, geniş şekilde açılıp içine hava çekilmesini takiben dışarıya hava verilerek kapanışı ile belirgin refleks hareket; esneme (Genellikle can sıkıntısı, yorgunluk, uyuşukluk, uykusuzluk veya başka birisi¬nin esnemesini gör
Hastalık etkeni taşımayan emici böceğin, hasta üzerinde beslenmesini takiben böcek dışkısında mikroskopik muayene ile hastalık etkeninin araştırılması esasına dayalı tanı yöntemi; özellikle Güney Amerika tripanozomiyazı’
Başm bir tarafında, ırontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali; eğri kafa; plaj iyosefaii.
Wirsung kanalı. Bk. pancreatic duc
Wirsung kanalı. Bk. pancreatic duct.
Pankreas’m tümünün ya da bir bölümünün duodenum’1a beraber çıkarılması; Whipple ameliyatı; pankreatoduodenektomi.
WeberChristian hastalığı. Bk. relapsing nonsuppurativefebrile panniculitis
Vitellüs kanalının, embriyonal dönemde kapanması gerekirken, uzunluğu boyunca açık kalması sonucu göbekle bağırsak kanalı arasında oluşan geçit; vitellüs fistülü.
Vitamin B] (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pridoksin), niasin (nikotinik asit), inozitol, biotin, kolin, vitamin B|2 (siyanokobalamin), pantotenik asit, paminobenzoik asit ve folik asit’ten oluşan suda er
Görme alanında patolojik değişim (darlık, yan kapanma, skotom vb.) oluşu; görme alanı defekti.
Oval delik, oval pencere. Cavum tympani’nin orta duvarında nazomediyal olarak bulunan ve kulak kemikçiklerinden stapes’in basis stapedis’i tarafından kapatılan delik.
Appendix vermiformis lümenine solucan girişi nedeniyle oluşan apandisit; helmintik apandisit
Kör bağırsağın, solucan şeklindeki uzantısı; solucansı uzantı; apendiks; apandis [Apandis, çekum(kör bağırsak)’un alt bölümünün arka-iç yüzünde, 8-12 cm uzunluğunda, solucan şekli gösteren, hareketli bir divertiküldür.
Arkaya dönük rahmin, anteversion durumuna getirilmek üzere karın ön duvarına dikişle tespiti; bu amaçla yapılan ameliyat; ventrosüspansiyon.
1 2 3 4 .. 43 44 45

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü