İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 45 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Koryum (dermiş)’un -retiküler tabaka üstündeki- yüzeysel tabakası; koryum’un papiller katı (İnce kolllajen ve retiküler lif ağından oluşan bu tabaka, epidermis’e doğru çıkıntı yapan papillalar oluşturur),
Bazı nedenler (aşın ya da devamlı analjezik alımı, akut piyelonefrit, diyabet vb.)’le böbrek papillaları (papilla renalis’ler)’nda oluşan nekroz; renal papiller nekroz,
Her bir böbrek piramidinin, küçük kaliks’ler içine doğru çıkıntı yapan tepe kısmı; böbrek papillası
tıbbi çeviri
Papilla çevresinde; papilla’yı çevreleyen; peripapiller.
Üzerinde meme başı şeklinde kabartılar gösteren; memeciklerle örtülü.
Papiller tümör. Bk. papilloma
Bk. musculi papillares
Birkaç düz toplayıcı borucuk (tubulus colligens recüıs)’un birleşmesinden oluşarak böbrek piramidinin tepesine açılan, daha geniş toplayıcı kanal; Bellini kanalı; papiller kanal,
Çevresinde papiller uzantılar gösteren -içi sıvı ile dolu- kistik adenom; papiller kistik adenom
Bk. adenolymphom
1- Meme başına benzeyen; mememsi; papiller.2- Meme başı şeklindeki kabartı veya kabartılarla ilgili.3- Meme başı şeklinde kabartılar gösteren; memeciklerle belirgin.
Dil sırtında, sulcus terminalis’in önünde -ona paralel olarak- dizilmiş, sayılan 8-12 arasında değişen iri mukoza kabartıları; çanaksı papillalar
Dil sırtındaki -tat tomurcuklarından zengin- çeşitli biçim gösteren küçük mukoza kabartılan; dil papillalan
Dil sırtında, dil ucunda ve dil kenarlarında dağılı, şemsiye biçimi mantan andıran küçük mukoza kabartılan; mantarsı papillalar
Dil kenarlarının arka kısımlarında yer alan, yaprak biçimi küçük mukoza kabartılan, yapraksı papillalar.
Dil sırtındaki, uzun koni biçimi gösteren mukoza kabartıları; ipliksi papillalar
(L.): Papilla’lar (papilla’nın çoğulu).
Koklea’nın en önemli bölümünü oluşturmak üzere ductus cochlearis’in tabanına oturmuş, üzerinde ses dalgaları ile uyarılan titrek tüylü nöroepitelyal reseptörlerin yer aldığı oluşum; spiral organ; Korti organı; Cor
Her bir böbrek piramidinin, küçük kaliks’ler içine doğru çıkıntı yapan tepe kısmı; böbrek papillası
Kıl follikülü içindeki, kılın beslenme ve büyümesini temin eden damardan zengin bağ dokusu kitlesi; kıl papillası.
1 2 3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 63 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Gut hastalığına bağlı olarak böbrek medullası, böbrek piramit ve papillalarmda sodyum ürat birikmesi; ürat nefropatisi.
Üzerindeki papillalarm kalınlaşması sonucu kıllı görünüm gösteren dil; trikoglossi.
Ağızda bulunan, dil gemciği (frenulum linguae) aracılığıyla ağız tabanına tutunmuş, üzeri mukoza ile örtülü, kastan yapılı hareketli organ; dil (Dil sırtında papillalar ve tat tomurcukları yer almıştır)
tıbbi çeviri
(L.): 1- Meme başı; telyum. Bk. papilla mam-mae. 2- Meme başına benzer çıkıntı veya uzantı,
Kızılda, döküntülerin başlangıcından 1224 saat sonra görülen, yer yer kırmızı papillalar içeren beyaz pasla örtülü dil; çilek dil.
Koryum (dermiş)’un -retiküler tabaka üstündeki- yüzeysel tabakası; koryum’un papiller katı (İnce kolllajen ve retiküler lif ağından oluşan bu tabaka, epidermis’e doğru çıkıntı yapan papillalar oluşturur),
Toplayıcı böbrek borucuğu (tubulus renalis colligens)’nun düz seyreden başlangıç bölümü; düz toplayıcı borucuk (Bu borucuklar kendi aralarında birleşerek sayılan 1520 arasında değişen papiller kanallar (ductus papillare
Bazı nedenler (aşın ya da devamlı analjezik alımı, akut piyelonefrit, diyabet vb.)’le böbrek papillaları (papilla renalis’ler)’nda oluşan nekroz; renal papiller nekroz,
Her bir böbrek piramidinin, küçük kaliks’ler içine doğru çıkıntı yapan tepe kısmı; böbrek papillası
Distal kıvrmtılı borucuk (tubulus contortus distalis)’un bitiminden başlayıp böbrek papillasının tepesine açılan kavisli böbrek borucuğu (tubulus renalis arcuatus), düz toplayıcı borucuk (tubulus colligens rectus) ve pa
Kızılda, döküntülerin başlangıcından 23 gün sonra görülen beyaz pası kaybolmuş, kırmızı zemin üzerinde kabarık papillalarm görünümü ile belirgin dil; ağaççileği dil
Her bir gözkapağı serbest kenarının içyan tarafında, papilla lacrimalis’in ortasındaki, gözyaşı kanalcığı (canalicus lacrimalis)’na açılan küçük delik; gözyaşı deliği; gözyaşı noktası
Papilla çevresinde; papilla’yı çevreleyen; peripapiller.
Retina’nm, optik papilla (optik disk)’dan ora serrata’ya kadar uzanan, on kattan oluşmuş ışığa duyarlı bölümü; retina’nın gören bölümü
Meme başı şeklinde kabartılar gösteren; papillalarla örtülü,
Meme başı şeklinde kabartılar gösteren; papillalarla örtülü,
Optik papilla (kör nokta) ve komşu retina bölgesinin beraber iltihabı; papilloretinit.
Retina’da, optik sinirin girdiği bölgede oluşan ödem; optik papilla ödemi; papilödem (Kafa içi basıncının artışı nedeniyle oluşur),
1 – Görme sinirinin retina’ya girdiği yer (optik papilla)’in ödemli iltihabı; papillit. 2- Böbrek papillası (papilla renalis)’nın iltihabı
Meme başına benzer biçimde; papilla şeklinde; papilliform.
1 2 3 4

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü