İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 869 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. pipestem cirrhosis.
1- Hayvansal parazitlerle ilgili; zooparazitik. 2- Hayvansal parazitlere bağlı; hayvansal parazitlerin sebep olduğu,
Asalak olarak yaşayan hayvansal organizma; hayvansal parazit; zooparazit.
tıbbi çeviri
(L.): Petrolden elde edilen -parafin’i oluşturan hidrokarbonlara oranla daha yumuşak- yarıkatı hidrokarbonlar karışımı sarımsı madde; vazelin (Bazı merhemlerin yapısında yer alır; ayrıca deriyi yumuşatıcı olarak kullanı
Kalbin iletim sisteminde doğuştan bir bozukluğa bağlı olarak görülen, paroksismal taşikardi nöbetleriyle belirgin sendrom; Wolff-Parkinson-White sendromu
Tıbbi odun kömürü (activated charcoal) ile işleme tabi tutularak beyazlatılmış vazelin; beyaz vazelin,
Bebeklik ve erken çocukluk döneminde başlayan, omurilik ön boynuz hücrelerindeki harabiyet sonucu, özellikle kol, bacak ve göğüs kaslarında ilerleyici atrofi ve kuvvet kaybı ile belirgin genetik hastalık; WerdnigHoffmann hast
Orta beyin (mezensefalon)’deki lezyona bağlı olarak gelişen, lezyon tarafındaki okülomotor sinir ile karşı tarafta yüzün alt bölümü, dil, kol ve bacağı tutan felç şekli; Weber felci (Okülomotorsinirin felç gösterdiği ta
Kasın veya kası donatan sinirin iskemisi nedeniyle gelişen felç; Volkmann felci
Nervus laryngeus superior ya da nervus laryngeus recurrens’teki lezyon sebebiyle ses telinde oluşan -tek veya iki taraflı- felç; ses teli felci
Sesi oluşturan organ ve oluşumların tümü; ses cihazı,
Gebelik sonucu yavru doğuran; yavrulayan; viviparöz.
Gebelik sonucu yavru doğurma yeteneği; viviparite.
Vitröz ayrılma. Bk. vitreous detachment
Gelişimini tamamlamış virüs; canlı hücreyi enfekte yeteneği taşıyan ergin virüs; viryon.
Deniz suyunda ve denizde yaşayan kabuklularda bulunan, diyare ile belirgin gastroenterit’e sebep olan Vibrio türü.
Streptomisin vb. antibiyotiklerin uzun süre uygulanışı sonucu gelişen, işitme ve denge bozuklukları ile belirgin patolojik durum; vestibüler felç
Denge duyusu, denge oluşması ve dengenin devamıyla ilgili anatomik bölümlerin oluşturduğu sistem; vestibüler labirent (labyrinthus vestibularis), nervus vestibularis ve beyin 4. karıncığının tabanındaki vestibüler çekirdekler
Parotis’in venöz kanını vena retromandibularis’e ileten venler; parotis venleri; parotid venler
Göbek çevresindeki, bu bölgenin venöz kanını vena portae hepatis’in sol dalına ileten, karın ön duvarının derialtı venleriyle de anastomozlan bulunan küçük venler; göbek çevresi venleri; paraumbilikal venler,
1 2 3 4 .. 42 43 44
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2557 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
el veya ayakta iki ya da daha fazla parmağın -deri uzantısı ile- birbirine yapışık oluşu; parmak yapışıklığı; zigodaktili.
1- Hayvanlara aşırı düşkünlükle ilgili; hayvan sevgisiyle belirgin; zoofilik. 2- Hayvanlarla cinsel ilişki ile belirgin; bu tip cinsel sapıklıkla ilgili. 3- İnsandan ziyade hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ya da onla
1- Hayvansal parazitlerle ilgili; zooparazitik. 2- Hayvansal parazitlere bağlı; hayvansal parazitlerin sebep olduğu,
tıbbi çeviri
Asalak olarak yaşayan hayvansal organizma; hayvansal parazit; zooparazit.
(L.): Petrolden elde edilen -parafin’i oluşturan hidrokarbonlara oranla daha yumuşak- yarıkatı hidrokarbonlar karışımı sarımsı madde; vazelin (Bazı merhemlerin yapısında yer alır; ayrıca deriyi yumuşatıcı olarak kullanı
Dışkıda, özellikle ishal durumlarında görülen zarımsı mukus parçaları; ksisma.
Konjunktiva ve korneanın -parlaklığını kaybederek- kuruması; kseroftalmi.
Konjunktiva ve korneanın -parlaklığını kaybederek- kuruması; kseroftalmi.
Bir pürin bazı; nükleoproteinlerin parçalanması sonucu oluşan, ürik asit öncüsü azotlu bir bileşik; ksantin (Ksantin dehidrogenaz ile oksitlenmesi sonucu ürik asit oluşur).
Başm bir tarafında, ırontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali; eğri kafa; plaj iyosefaii.
Devamlı yazı yazanlarda görülen, parmaklarda ağrılı spazm ile belirgin rahatsızlık; grafospazm; yazıcı krampı,
Kalbin iletim sisteminde doğuştan bir bozukluğa bağlı olarak görülen, paroksismal taşikardi nöbetleriyle belirgin sendrom; Wolff-Parkinson-White sendromu
Kırık kemik parçalarını birleştirmede ya da dişçilikte kullanılan, gümüşten veya paslanmaz çelikten yapılı tel; tel dikiş
Böbrekle görülen kötü huylu embriyonal tümör; nefroblastom; Wilms tümörü (Özellikle çocuklarda görülür. Kısa sürede kan akımı yoluyla akciğerlerde metastaz yapar)
Tifo ve paratifo tanısında uygulanan serolojik test; Gruber Widal reaksiyonu; Widal testi.
Aynı merkez çevresinde dairesel, oval ya da spiral seyir gösteren çizgisel epidermis kabartılan ile belirgin parmak izi örneği,
1- Birbirini çevreleyen halkalar gösteren herhangi bir şey; halka dizilişli oluşum. 2- Parmak izindeki, birbirini çevreleyen halkalar biçiminde çizgi örneği.
El parmağı ucunda, distal falanks pulpasmm ağrılıiltihabı; dolama,
Erkekte, perine’den yapılan kesi aracılığıyla uretra’nın pars membranacea’sındaki darlığa kesi yapma; Whellhouse ameliyatı
Göbek kordonunun yapısını oluşturan -içinden damarların geçtiği- pelte kıvamında, parlak ara madde; Wharton jölesi.
1 2 3 4 .. 126 127 128

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü