İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 412 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Derinin sarı renk gösterişi; ksantopati.
Wernicke ensefalopatisi. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior.
Vulva’yı tutan herhangi bir hastalık; vulvahastalığı; vulvopati.
tıbbi çeviri
Gebeliğin ilk ya da ikinci trimestr’mda annedeki suçiçeği enfeksiyonuna bağlı olarak embriyo veya fetüs’te ekstremite atrofisi ve bazen merkezi sinir sistemi ve gözde patolojik değişikliklerle belirgin durum; suçi
Herhangi bir vagina (döl yolu) hastalığı; vaginopati.
Üriner sistemin herhangi bir hastalığı; üropati.
Gut hastalığına bağlı olarak böbrek medullası, böbrek piramit ve papillalarmda sodyum ürat birikmesi; ürat nefropatisi.
Tüberküloz lenfadenopati. Bk. tuberculous lymphadenitis.
Bk. sympathetic trunk
Bk. sympathetic trunk
Herhangi bir nitelikte beslenme bozukluğu; trofopati.
Trofopati. Bk. trophopathy.
Trikopati. Bk. trichonosis.
Travma’nın sebep olduğu herhangi birbozukluk; travmatopati.
Travmaya bağlı spondilopati. Bk. Kümmell s disease.
1- Ağır baş travmasına bağlı beyin sarsmtı-smm sebep olduğu ensefalopati; travmatik ensefalopati. 2- Sürekli baş travmasına maruz kalış sonucu gelişen ensefalopati; travmatik ensefalopati (Boksörlerde görülür)
Toksipati. Bk. toxicopathy.
Toksik madde etkisiyle meydana gelen herhangi bir patolojik durum; toksikopati.
Bademciği tutan herhangi bir hastalik; tonsillopati.
Tiroid bezini ilgilendiren herhangi birhastalık; tiroid hastalığı; tiropati.
1 2 3 4 .. 19 20 21
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 100 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Fizyopatolojik. Bk. physiopathological
Patofızyoloji. Bk. physiopathology.
Patolojik fizyoloji. Bk. physiopathology
tıbbi çeviri
Patolojik histoloji. Bk. histopathology.
Patolojik. Bk. pathologicai.
Patognostik. Bk. pathognomonic.
Patojeni. Bk. pathogenesis.
Bk. path.
Parasempatomimetik ilaç. Bk. parasympathomimetic agent
Sempatik zincir (truncus sympathicus) çevresindeki -küresel ya da oval biçim gösteren-kromafin hücre kümelerinden her biri; kromafin cisimcik; paraganglion.
Nöropatik eklem hastalığı. Bk. neuropathic arthropathy.
Nöropatik eklem. M. neuropathic arthropathy
Bk. neuropathic arthropathy
Nörojenik artropati. Bk. neuropathic arthropathy
Bk. neuropathic arthropathy
Truncp sympathicus’un sakral bölümündeki sempatik ganglionlardan ayrılıp plexus hypogastricus inferior’a ulaşan sempatik sinir dalları; sakrum splanknik sihirleri; sakral splanknik sinirler
Truncus sympathicus’un lumbar bölümündeki sempatik ganglionlardan ayrılıp plexus celiacus, plexus intermesentericus, plexus renalis, plexus hypogastricus superior’a giden sempatik sinir dalları; bel splanknik sini
Miyopati. Bk. myopathy.
Multipl mononevrit. Bk. multiple mononeuropathy.
Bk. telepathy
1 2
3
4 5

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü