İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 412 adet çeviri sonucu bulundu. 381 - 400 arasındaki sonuçlar:
Eklemi ilgilendiren herhangi bir hastalık veya bozukluk; artropati
Bk. arthropathy
Yaygın arteryoskleroz’a bağlı olarak gelişen, retina arterlerinde skleroz, kıvrıntı artımı ve gümüş tel görünümü ile belirgin retinopati; arteryosklerotikretinopati
tıbbi çeviri
Arterleri tutan herhangi bir hastalık; arterhastalığı; arteryopati.
Appendix vermiformis’i ilgilendiren63herhangi bir hastalık; apendikopati.
Kişinin çevresel uyartılara ilgisiz kalışı; hissizlik,kayıtsızlık, duyumsamazlık; apati.
Uyartılara karşı ağır cevap verme hali; kayıtsızlık; uyuşukluk; apatizm.
Apati gösteren; uyartılara karşı hissiz, kayıtsız;duyumsamaz; apatetik.
Herhangi bir aort hastalığı; aortopati.
1- Nefret; tiksinti; hoşnutsuzluk; antipati. 2- Kimyasal uyuşmazlık; iki madde arasındaki yapı veya özellik bakımından terslik,
Patojen mikroorganizmaların çoğalmasını önleyici; patojen mikroorganizmaları öldürücü; antipatojen.
Zıtlık gösteren; alışılmışa benzemeyen; hoşagitmeyen; antipatik,
Damar sistemini ilgilendiren herhangi birhastalık veya bozukluk; anjiyopati.
Damar hastalıkları ve bu hastalıklarda oluşan patolojik değişiklikleri konu alan bilim dali; anjiyopatoloji.
Kas damarlarını ilgilendiren herhangibir hastalık veya bozukluk; anjiyomiyopati.
Herhangi bir madde veya ilaç buharlarını solukla içeri çekme şeklinde uygulanan tedavi; inhalasyon tedavisi; anemopati.43
Erkek cinsine ait herhangi bir hastalık; andropati.
Damak bademciklerini tutan herhangibir hastalık; amigdalopati.
Bir hastalığı, o hastalıktan farklı belirtiler meydana getiren ilaçlarla tedavi yolu; bu tarz tedavi uygulayan eski tıp öğretisi; allopati.
Allopati yoluyla tedavi yapan hekim; allopat.
1 2 3 .. 16 17 18 19
20
21
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 100 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Werlhof hastalığı. Bk. idiopathic thrombocytopenic purpura.
Vagotoni. Bk. parasympathicotonia.
Bk. sympathetic trunk
tıbbi çeviri
Bk. sympathetic trunk
Trofopati. Bk. trophopathy.
Toksipati. Bk. toxicopathy.
Bk. telepathy
Truncus sympathicus’un torasik bölümündeki 11 veya 12 sempatik ganglion; torasik ganglionlar
Aorta thoracica’nın çevresindeki, iki taraf nervus vagus ve truncus sympathicus’lardan ayrılan ipliklerin oluşturduğu, duyusal iplikler de içeren sinir ağı; torasik aort’un sinir ağı; torasik aortik pleksus
Telestezi. Bk. telepathy.
Sempatomimetik ilaç. Bk. sympathomimetic agent.
1- Sempatik sinir sisteminin etkisine sahip; sempatik sinir sisteminin uyarılması ile oluşan etkilere eş etkiler oluşturan; adreneıjik; sempatomi-metik. 2- Sempatomimetik (adrenerjik) ilaç. Bk. sympathomimetic agent.
(F.): Sempatik. Bk. sympathetic.
Sempatikomimetik. Bk. sympathomimetic.
Sempatikolitik. Bk. sympatholytic.
Sempatikoblastom. Bk. sympathoblastom.
Sempatikoblast. Bk. sympathoblast.
Sempatik. Bksympathetic.
Sempatetoblast. Bk. sympathoblast.
Sempatetikotonik. Bk. sympathicotonic.
1 2 3 4 5

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü