İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 412 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Damarlarda daralma, kan basıncında yükselme, deri renginde solma ve deri kıllarında dikleşme ile belirgin sempatik sinir sistemi hakimiyeti; sempatikotoni.
Sempatik sinir sisteminin dengesiz çalışmasına bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık veya bozukluk; sempatikopati.
Sempatikomimetik. Bk. sympathomimetic.
tıbbi çeviri
Sempatikolitik. Bk. sympatholytic.
Sempatikoblastom. Bk. sympathoblastom.
Sempatikoblast. Bk. sympathoblast.
Sempatik. Bksympathetic.
Sempatetoblast. Bk. sympathoblast.
Sempatetikotonik. Bk. sympathicotonic.
Sempatetikotoni. Bk. sympathicotonia.
Sempatetikoparalitik. Bk. sympathoparalytic.
Sempatetikomimemik. Bk. sympathomimetic.
Sempatik uveit. Bk. sympathetic ophthalmia.
Omuriliğin her iki dışyan tarafındaki, kafa tabanından koksiks’ e kadar uzanan ve sempatik ganglionlan içeren uzun sinir kütüğü; sempatik zincir; sempatik kütük (Sempatik kütük, servikal, torasik, lumbar ve sakral olmak
Travma’ya uğramış gözde oluşan uveit’in, bir süre sonra diğer gözde de oluşması; bu mekanizma ile oluşan iki taraflı uveit; sempatetik oftalmi
Otonom sinir sisteminin, sempatik sinirlerle ilgili -parasempatik sinirlere zıt etki gösteren- bölümü; sempatetik (sempatik) sinir sistemi (Sempatik sinirler, pupillalan genişletir, periferik kan damarlarını daraltır, kalbin
Sempatik sinir sistemine ait herhangi bir sinir; sempatik sinir; sempatetik sinir
Sempatik sinir sisteminin adrenerjik nöronlarının hücre gövdelerinden oluşan kümelerden her biri; sempatik ganglion
Sempatik zincir. Bk. sympathetic trunk.
Adrenerjik reseptörleri bloke ederek norepinefrin ve epinefrin etkisini ortadan kaldıran ilaç; sempatik antagonisti; sempatolitik; adrenerjik reseptörleri bloke edici ilaç (Bu grup ilaçlar, alfa ve beta adrenerjik reseptör bl
1 2
3
4 5 6 7 .. 19 20 21
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 100 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Werlhof hastalığı. Bk. idiopathic thrombocytopenic purpura.
Vagotoni. Bk. parasympathicotonia.
Bk. sympathetic trunk
tıbbi çeviri
Bk. sympathetic trunk
Trofopati. Bk. trophopathy.
Toksipati. Bk. toxicopathy.
Bk. telepathy
Truncus sympathicus’un torasik bölümündeki 11 veya 12 sempatik ganglion; torasik ganglionlar
Aorta thoracica’nın çevresindeki, iki taraf nervus vagus ve truncus sympathicus’lardan ayrılan ipliklerin oluşturduğu, duyusal iplikler de içeren sinir ağı; torasik aort’un sinir ağı; torasik aortik pleksus
Telestezi. Bk. telepathy.
Sempatomimetik ilaç. Bk. sympathomimetic agent.
1- Sempatik sinir sisteminin etkisine sahip; sempatik sinir sisteminin uyarılması ile oluşan etkilere eş etkiler oluşturan; adreneıjik; sempatomi-metik. 2- Sempatomimetik (adrenerjik) ilaç. Bk. sympathomimetic agent.
(F.): Sempatik. Bk. sympathetic.
Sempatikomimetik. Bk. sympathomimetic.
Sempatikolitik. Bk. sympatholytic.
Sempatikoblastom. Bk. sympathoblastom.
Sempatikoblast. Bk. sympathoblast.
Sempatik. Bksympathetic.
Sempatetoblast. Bk. sympathoblast.
Sempatetikotonik. Bk. sympathicotonic.
1 2 3 4 5

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü