İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 737 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
karın organlarının üzerini örten periton; viseral periton,
Seröz perikard’m, kalbin üzerini örten iç yaprağı; seröz perikard’ nı viseral laminası; viseral perikard.
Beyincik yarıkürelerinin üst yüzlerinin venöz kanını boşaltmak üzere bir bölümü sinüs petrosus superior ve sinüs transversus durae matris’e, bir bölümü ise sinüs rectus ve vena magna cerebri’ye açılan venler; beyi
tıbbi çeviri
Beyin yankürelerinin üst, dışyan ve içyan yüzlerinin venöz kanını sinüs sagittalis superior’a ileten venler; beyin üst venleri; superior serebral venler
Beyincik üst venleri. Bk. venae superiores hemispherii cerebelli.
Diyafragma’nın üst yüzünde seyreden ve bu yüzün venöz kanını vena azygos ve vena hemiazygos’a ileten küçük venler; diyafragma üst venleri; superior frenik venler
Diyagragma’nın üst yüzünde arteria pericardiacophre-nica’ya eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını -perikard’dan da dallar aldıktan sonra- boşaltmak üzere vena brachiocephalica’ya açılan venler
Perikard’m venöz kanını boşaltmak üzere vena brachiocephalica ya da vena cava superior’a açılan küçük venler; perikardiyal venler
Üst gözkapağının, özellikle kapağın ön bölümünün venöz kanını vena angularis’e ileten venler; üst gözkapağı venleri; superior palpebral venler
Arteria glutea superior’a eşlik eden, foramen ischiadicum majus’u geçtikten sonra vena iliaca interna’ya açılan venler; üst gluteal venler.
Beyin üst venleri; superior serebral venler. Bk. venae superiores cerebri
Beyincik üst venleri; superior serebellar venler. Bk. venae superiores hemispherii cerebelli.
Tiroid bezi üst bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena jugularis interna’ya açılan ven; tiroid üst veni; superior tiroid ven.
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komşu dokuların venöz kanını ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluşturmak üzere vena choroidea ile birleşen ven; üst talamuskorpus striatum veni
Plexus venosus rectalis’in üst bölümünden başlayıp vena mesenterica inferior’a açılan ven; rektum üst veni; superior rektal ven
Orbita içyan köşesi yakınından başlayıp -üst orbital bölgenin ve üst gözkapağının venöz kanını toplayarak- orbita içyan duvarının üst bölümü boyunca arkaya doğru seyreden ve orbita üst yarığı (fıssura orbitalis superior)̵
Arteria mesenterica superior’a eşlik eden ve pankreas boynunun arkasında -vena portae hepatis’i oluşturmak üzere- vena splenica ile birleşen ven; mezenter üst veni; superior mezenterik ven
Arteria laryngea superior’a eşlik eden ve larenks’in üst bölümünün venöz kanını vena thyroidea superior’a ileten ven; gırtlak üst veni; superior laringeal ven
Üst dudağın venöz kanını vena facialis’e ileten ven; üst dudak veni; üst labiyal ven
Sol 2., 3. ve 4. kaburgalar arası arka venleri (venae intercostales posteriores)’nin birleşmesiyle oluşup vena brachiocephalica sinistra’ya açılan ven; sol üst kaburgalar arası ven; sol üst interkostal ven
1 2 3 4 .. 35 36 37
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 997 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Omur kemerinin her iki yanındaki -üst ve alt olmak üzere- iki çıkıntıdan her biri; eklem çıkıntısı. Bk. superior articular process of vertebra ve inferior articular process of vertebra.
Çeşitli hayvanlar üzerinde araştırma amacıyla deney yapma; zooperi.
Kalp sağ karıncığının perikardı üzerinde, geçirilmiş perikardit’in sekeli olarak otopsi’de görülen, fibröz dokudan oluşmuş beyazımsı lekeler; süt lekeleri; beyaz lekeler,
tıbbi çeviri
Titreme, baygınlık ve kanda şeker seviyesinin düşüşü ile belirgin hiperinsülinizm krizine özgü üç belirti; Whipple üçlüsü; Whipple triyadı.
Erkekte, perine’den yapılan kesi aracılığıyla uretra’nın pars membranacea’sındaki darlığa kesi yapma; Whellhouse ameliyatı
Wernicke ensefalopatisi. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior.
Wernicke hastalığı. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior
İki taraf spina iliaca anterior superior’lan birleştiren teorik çizginin ortasından geçen dikey hattın takriben 66.5 cm altına isabet eden nokta; Voillemier noktası (Mesaneye ponksiyon yeri),
Nervus laryngeus superior ya da nervus laryngeus recurrens’teki lezyon sebebiyle ses telinde oluşan -tek veya iki taraflı- felç; ses teli felci
karın organlarının üzerini örten periton; viseral periton,
Seröz perikard’m, kalbin üzerini örten iç yaprağı; seröz perikard’ nı viseral laminası; viseral perikard.
Adet zamanı, uterus mukozası dışında diğer bir organ ya da yüzeyden de periyodik kanama olması; vikaryöz menstruasyon.
Kadında, mesane ile uterus ön duvarı arasındaki -periton kıvrımının oluşturduğu- kese şeklinde anatomik boşluk; vezikouterin ekskavasyon.
Kadında, mesane ile uterus ön duvarı arasındaki -periton kıvrımının oluşturduğu- kese şeklinde anatomik boşluk; vezikouterin ekskavasyon.
Vena cava (vena cava superior ya da inferior)ve kalp sağ kulakçığı ile ilgili; venoatriyal.
Gözde koroidea’nın venöz kanını boşaltmak üzere, üst ikisi vena ophthalmica superior’a, alt ikisi vena ophthalmica inferior’a açılan dört ven; vortikoz venler.
Gövde dışyan duvarının derialtı dokusunda seyreden ve üstte vena thoracica lateralis’e, altta vena epigastrica superficialis’e açılmak suretiyle vena cava superior ile vena cava inferior’a boşalan dallar ara
Beyincik yarıkürelerinin üst yüzlerinin venöz kanını boşaltmak üzere bir bölümü sinüs petrosus superior ve sinüs transversus durae matris’e, bir bölümü ise sinüs rectus ve vena magna cerebri’ye açılan venler; beyi
Beyin yankürelerinin üst, dışyan ve içyan yüzlerinin venöz kanını sinüs sagittalis superior’a ileten venler; beyin üst venleri; superior serebral venler
Beyincik üst venleri. Bk. venae superiores hemispherii cerebelli.
1 2 3 4 .. 48 49 50

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü