İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 314 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Saçlı deri üzerinde -dökülme sonucu-yer yer saçsız bölgeler oluşması ile belirgin durum; alopecia areata; baş vitiligosu
Musculus occipitofrontalis’in arka bölümünü oluşturan oksipital karnı.
Musculus occipitofrontalis’in ön bölümünü oluşturan frontal kamı.
tıbbi çeviri
Metatarsal kemiklerin başlan arasındaki, ayak parmaklarının dorsal ve plantar venleri arasında bağlantı sağlayan venler; ayağın interkapituler venleri
Metakarpal kemiklerin başlan arasındaki, el parmaklarının dorsal ve palmar venleri arasında bağlantı sağlayan venler; elin interkapituler venleri
1- Elin interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares manus. 2- Ayağın interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares pedis
Saçlı derinin arka bölümündeki venöz pleksus’tan başlayıp arteria occipitalis’e eşlik ederek seyreden ve oksipital bölgenini venöz kanını plexus suboccipitalis ya da vena jugularis interna’ya ileten ven; art
Yüzdeki kıl folliküllerinden gelişen -iyi huylu- küçük deri tümörü; trikoepitelyoma (Tek ya da çok sayıda olabilir),
İdrar yolları mukozasını oluşturan, gerilme ve gevşemeye bağlı olarak gerek yüzeysel gerekse derindeki hücrelerin biçim değişikliği gösterdiği çok katlı epitel; değişici epitel; değişken epitel; tranzisyonal epitel.
Microsporum ve Trichophyton cinsi mantarların saçlı deri üzerinde oluşturduğu enfeksiyon; baş tineası
Bk. nervus occipitalis tertius
Kenarlan birbirine bitişik yassı hücrelerin oluşturduğu -mozaik manzarasındaki- epitel.
Temporal ve oksipital kemiklerle ilgili; temporal ve oksipital bölgelerle ilgili; temporooksipital.
Oksipital kemiğin pars basilaris’i ile temporal kemiğin pars petrosa’sı arasındaki, kıkırdaktan oluşan birleşme bölgesi; petrooksipital sinkondroz.
Sutura lambdoidea’nm devamı olarak temporal kemiğin petröz parçası ile oksipital kemiğin skuamöz parçası arasında uzanan sutura; oksipitomastoid dikiş
Bk. parietooccipital sulcus
Bk. occipitotemporal sulcus
Dişeti ile diş arasındaki oluğun iç yüzünü döşeyen, üst sırası yassı hücrelerden oluşmuş çok katlı epitel; sulkular epitel.
Suboksipital üçgen içindeki, vertebral venlere açılan ven ağı; suboksipital venöz pleksus
Art kafa (occiput) altında, içyandan musculus rectus capitis posterior majör ile altındaki musculus rectus capitis posterior minör, dışyandan musculus obliquus capitis superior, alttan musculus obliquus capitis inferior’
1 2 3 4 .. 14 15 16
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 684 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Göz merceğini -yerinde tutmak için- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden oluşmuş bağ; göz merceğinin tutucu bağı; kirpiksi cisim kuşakçığı; siliyer kuşakçık
Göz merceğini -yerinde tutmak için- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden oluşmuş bağ; göz merceğinin tutucu bağı; kirpiksi cisim kuşakçığı; siliyer kuşakçık
Göz merceğini -yerinde tutmak için- kirpiksi cisim (corpus ciliare)’e tespit eden (sabitleyen), ince liflerden oluşmuş bağ; göz merceğinin tutucu bağı; kirpiksi cisim kuşakçığı; siliyer kuşakçık
tıbbi çeviri
Histolojide dokuyu tespit amacıyla kullanılan bir çözelti; Zenker çözeltisi,
Devamlı x ışınlarına maruz kalan deri bölgesinde, çok katlı yassı epitelden gelişen kanser; x ışınlarına bağlı kanser,
1- Kırık kemik uçlarını tel aracılığıyla birbirine tespit etme; telle bağlama. 2- Ortodonti’de anormal oklüzyonu düzeltme amacıyla dişleri telle bağlama.
1- Cerrahide ve dişçilikte kullanılan bükülebilir metal iplik; tel. 2- Kırık kemik uçlarını tel aracalığıyla birbirine tespit etmek; telle tutturmak. 3- Ortodonti’de anormal oklüzyonu düzeltme amacıyla dişleri telle bağ
Yağ bezi kanalının tıkanması sonucu oluşan kist; yağ kisti (Genellikle saçlı deride oluşur; sebum ve epitel altıkları içerir)
Yumurtalık ya da Fallop borusu (tuba uterina)üzerinde bazen küçük kümecikler halinde görülen yassı epitel artıklan; Walthard hücre adacıklan.
Genellikle labium majus üzerindeki çok katlı yassı epitelden gelişerek vulva’ya yayılan kanser; vulva kanseri
Tüberküloz tanısında uygulanan deri testlerinden biri; Völlmer testi (Tüberkülin emdirilmiş küçük gazlı bez parçası deri üzerine plasterle tespit edilir. 4872 saat içinde test bölgesinde kızartı ve sertlik oluşması, testin po
Eksikliğinde epitelyal dokularda atrofi, mukozalarda enfeksiyona eğilim ve retina’da rodopsin sentezinin bozulması nedeniyle gece körlüğü geliştiği, balıkyağı, tereyağı, süt, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllı
Beyin korteksi’ndeki görme ile ilgili alan; oksipital lob korteksi üzerindeki, görsel algının oluştuğu bölüm; görsel korteks; görsel alan.
Bk. crepitant rale
Düşük mesanenin dikişle karın duvarına tespit edilmesi; sistopeksi; vezikofiksasyon.
Arkaya dönük rahmin, anteversion durumuna getirilmek üzere karın ön duvarına dikişle tespiti; bu amaçla yapılan ameliyat; ventrosüspansiyon.
Musculus occipitofrontalis’in arka bölümünü oluşturan oksipital karnı.
Musculus occipitofrontalis’in ön bölümünü oluşturan frontal kamı.
Metatarsal kemiklerin başlan arasındaki, ayak parmaklarının dorsal ve plantar venleri arasında bağlantı sağlayan venler; ayağın interkapituler venleri
Metakarpal kemiklerin başlan arasındaki, el parmaklarının dorsal ve palmar venleri arasında bağlantı sağlayan venler; elin interkapituler venleri
1 2 3 4 .. 33 34 35

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü