İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 86 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Normal mikroskopla görülemeyecek kadar küçük; ancak elektron mikroskopu ile görülebilen; ültramikroskopik.
Ültramikroskop. Bk. electron microscope.
Mikroskopla görülemeyecek kadar küçükmikroorganizma; ültramikrop.
tıbbi çeviri
Tiramin oksidaz. Bk. monoamine oxidase.
Peynir ve benzeri gıda maddelerinde bulunan, ayrıca vücutta tirozin’den de sentez edilen, adrenalin (epinefrin)’e benzer etkiye sahip bir bileşik; tiramin.
Tiraminaz. Bk. monoamine oxidase.
Depresyon, anksiyete ve bazen uykusuzluğu tedavide kullanılan antidepresif bir ilaç; trimipramin maleat.
Trietilentiofosforamid.Bk. thiotepa.
Bk. lateral corticospinal tract
Bk. anterior corticospinal tract
Bk. pyramidal tract
Onkoserkiyaz ve tripanozomiyaz tedavisinde kullanılan bir ilaç; suramin sodyum,
Böbrek medulla-smda -uçları küçük kalikslere açılan- piramit şeklindeki oluşumlardan her biri; böbrek piramidi (Her böbrekte sayıları 8-12 arasındadır)
Sinir ya da damar dalının iltihabı; ramit.
Spinal siniri sempatik ganglion’a bağlayan dalın ameliyatla kesilmesi; ramiseksiyon.
Dal şeklinde; ramiform.
1- Kollara aynlma; dallarınıa; ramifikasyon. 2- Aynlma sonucu oluşan kol veya dal.
Ramikotomi. Bk. ramisection
Bk. nervi clunium superiores
Bk. nervi clunium medii
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 145 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Onkoserkiyaz ve tripanozomiyaz tedavisinde kullanılan bir ilaç; suramin sodyum,
Normal mikroskopla görülemeyecek kadar küçük; ancak ültramikroskopla görülebilen; submikroskopik.
Kültüründen tobramisin (tobramycin) elde edilen streptomyces türü
tıbbi çeviri
Kültüründen mitramisin (nıithramycin)’in elde edildiği Streptomyces türü.
Kültüründen spiramisin (spiramycin) elde edilen Streptomyces türü.
Böbrek medullası’ndaki, böbrek piramitlerinin venöz kanını venae arcuatae renis’e ileten küçük, düz venler; böbreğin düz vencikleri.
Strabizmik. Bk. stramismal.
Streptomyces ambofaciens’den elde edilen,geniş spektrumlu bir antibiyotik; spiramisin.
Sfingomiyelini, seramid ve fosforilkoline parçalayan enzim; sfingomiyelinaz (Eksikliğinde Niemann-Pick hastalığı gelişir),
Hücre sitoplazmasmda, amino asitlerden protein sentezinin gerçekleştiği, ribonükleik asit ve protein kompleksinden oluşmuş ültramikroskopik organellerden her biri; ribozom.
(L.): Böbrek lobülünü oluşturan, piramid ileonu saran korteks kısmı; böbrek lobçuğu; renikulus.
Böbrek medulla-smda -uçları küçük kalikslere açılan- piramit şeklindeki oluşumlardan her biri; böbrek piramidi (Her böbrekte sayıları 8-12 arasındadır)
Her bir böbrek piramidinin, küçük kaliks’ler içine doğru çıkıntı yapan tepe kısmı; böbrek papillası
Böbrekte, her bir böbrek piramidi ile üstündeki korteks bölümünün oluşturduğu fonksiyonel birimler; böbrek loblan (Fetüs ve bebek böbreğinde belirgindir)
Sinir ya da damar dalının iltihabı; ramit.
Spinal siniri sempatik ganglion’a bağlayan dalın ameliyatla kesilmesi; ramiseksiyon.
Dal şeklinde; ramiform.
1- Kollara aynlma; dallarınıa; ramifikasyon. 2- Aynlma sonucu oluşan kol veya dal.
Ramikotomi. Bk. ramisection
(L.): Dallar; kollar; rami (ramus’un çoğulu),
1
2
3 4 5 6 7 8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü