İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 86 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Normal mikroskopla görülemeyecek kadar küçük; ancak elektron mikroskopu ile görülebilen; ültramikroskopik.
Ültramikroskop. Bk. electron microscope.
Mikroskopla görülemeyecek kadar küçükmikroorganizma; ültramikrop.
tıbbi çeviri
Tiramin oksidaz. Bk. monoamine oxidase.
Peynir ve benzeri gıda maddelerinde bulunan, ayrıca vücutta tirozin’den de sentez edilen, adrenalin (epinefrin)’e benzer etkiye sahip bir bileşik; tiramin.
Tiraminaz. Bk. monoamine oxidase.
Depresyon, anksiyete ve bazen uykusuzluğu tedavide kullanılan antidepresif bir ilaç; trimipramin maleat.
Trietilentiofosforamid.Bk. thiotepa.
Bk. lateral corticospinal tract
Bk. anterior corticospinal tract
Bk. pyramidal tract
Onkoserkiyaz ve tripanozomiyaz tedavisinde kullanılan bir ilaç; suramin sodyum,
Böbrek medulla-smda -uçları küçük kalikslere açılan- piramit şeklindeki oluşumlardan her biri; böbrek piramidi (Her böbrekte sayıları 8-12 arasındadır)
Sinir ya da damar dalının iltihabı; ramit.
Spinal siniri sempatik ganglion’a bağlayan dalın ameliyatla kesilmesi; ramiseksiyon.
Dal şeklinde; ramiform.
1- Kollara aynlma; dallarınıa; ramifikasyon. 2- Aynlma sonucu oluşan kol veya dal.
Ramikotomi. Bk. ramisection
Bk. nervi clunium superiores
Bk. nervi clunium medii
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 145 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Allerjik reaksiyonlara tedavisinde ağızdan kullanılan bir antihistamin; feniramin maleat.
Üç kısımdan oluşan temporal kemiğin, iç kulağı içeren kısmı; temporal kemiğin piramit biçimi gösteren kaya (petröz) parçası
Üç kısımdan oluşan temporal kemiğin, iç kulağı içeren kısmı; temporal kemiğin piramit biçimi gösteren kaya (petröz) parçası
tıbbi çeviri
Paramyxoviridae ailesinin bir cinsi; paramiksovirüs’ler (Parainflüenza virüsleri, kabakulak virüsü ve diğer bazı virüsleri içerir),
Paramyxoviridae ailesinin bir cinsi; paramiksovirüs’ler (Parainflüenza virüsleri, kabakulak virüsü ve diğer bazı virüsleri içerir),
Soğuğa maruz kalındığı veya fazla hareket ettirildiği zaman özellikle yüz ve boyun kaslarının istem dışı kasılma ve sertleşme göstermesi ile belirgin kalıtsal hastalık; konjenital paramiyotoni.
Kaslarda aşırı tonüs artımı ve zaman zaman gelişen spazmlarla belirgin durum; paramiyotoni.
Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren birbiri arkasına istem dışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belirgin klinik tablo; paramiyoklonus
Mimiklerin, ifade edilen fikir ve duygulara uygun olmayışı; söylenilen sözlere uygun düşmeyen yüz hareketleri gösterme; paramimi (Erken bunamada görülür).
Paramyxovirus (paramiksovirüsler) cinsine ait parainflüenza’ya sebep olan virüs; parainflüenza virüsü (Tip 1, tip 2, tip 3 ve tip 4 olmak üzere dört antijenik tipi belirlenmiştir)
Birkaç düz toplayıcı borucuk (tubulus colligens recüıs)’un birleşmesinden oluşarak böbrek piramidinin tepesine açılan, daha geniş toplayıcı kanal; Bellini kanalı; papiller kanal,
Her bir böbrek piramidinin, küçük kaliks’ler içine doğru çıkıntı yapan tepe kısmı; böbrek papillası
(L.) : El bileğini oluşturan kemiklerin ilk sırasında yer alan bir kemik; üç köşeli kemik; piramit kemik; trikuetrum.
Arginin’in parçalanması sonucu oluşan biramino asit; ornitin.
Piramidal sistemdeki hastalık nedeniyle tibia’nın iç kenarı üzerine, aşağıya doğru kaydırılarak baskı yapıldığı zaman ayak parmaklarının dorsifleksiyon (ekstansiyon) yapmasıyla belirgin patolojik refleks; Oppenheim beli
Koku piramidi. Bk. olfactory trigone
12. torasik spinal sinirin ön dalı olarak karın duvarı kaslarının bir bölümü (musculus pyramidalis, musculus’ 0/t>liquus externus abdominis, musculus obliquus internys abdominis, musculus transversus abdominis, muscu
Medulla oblongata’da oliva ile pyramis medulla oblongatae arasından çıkıp musculus palatoglossus dışında dilin diğer dış kasları ile iç kaslarında dağılan sinir; onikinci kafa siniri; büyük dilaltı siniri; hipoglossal s
Orta kulak boşluğu (timpan boşluğu) arka duvarı üzerindeki eminentia pyrami-dalis’ten başlayıp üzengi kemiği (stapes) boynunun arka yüzünde sonlanan, -iç kulağa erişecek ses dalgalarının şiddetini azaltınak üzere- üzeng
Pubis cisminin ön yüzü ve symphysis pubis’ten başlayıp linea alba’nın göbek ile symphysis pubis arasındaki bölümünün ortasında sonlanan, linea alba’yı gerici kas; piramidal kas.
1 2 3
4
5 6 7 8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü