İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 86 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Normal mikroskopla görülemeyecek kadar küçük; ancak elektron mikroskopu ile görülebilen; ültramikroskopik.
Ültramikroskop. Bk. electron microscope.
Mikroskopla görülemeyecek kadar küçükmikroorganizma; ültramikrop.
tıbbi çeviri
Tiramin oksidaz. Bk. monoamine oxidase.
Peynir ve benzeri gıda maddelerinde bulunan, ayrıca vücutta tirozin’den de sentez edilen, adrenalin (epinefrin)’e benzer etkiye sahip bir bileşik; tiramin.
Tiraminaz. Bk. monoamine oxidase.
Depresyon, anksiyete ve bazen uykusuzluğu tedavide kullanılan antidepresif bir ilaç; trimipramin maleat.
Trietilentiofosforamid.Bk. thiotepa.
Bk. lateral corticospinal tract
Bk. anterior corticospinal tract
Bk. pyramidal tract
Onkoserkiyaz ve tripanozomiyaz tedavisinde kullanılan bir ilaç; suramin sodyum,
Böbrek medulla-smda -uçları küçük kalikslere açılan- piramit şeklindeki oluşumlardan her biri; böbrek piramidi (Her böbrekte sayıları 8-12 arasındadır)
Sinir ya da damar dalının iltihabı; ramit.
Spinal siniri sempatik ganglion’a bağlayan dalın ameliyatla kesilmesi; ramiseksiyon.
Dal şeklinde; ramiform.
1- Kollara aynlma; dallarınıa; ramifikasyon. 2- Aynlma sonucu oluşan kol veya dal.
Ramikotomi. Bk. ramisection
Bk. nervi clunium superiores
Bk. nervi clunium medii
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 145 adet çeviri sonucu bulundu. 101 - 120 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Baldır bölgesindeki derin fleksör kaslara baskı yapıldığı zaman ayak baş parmağının ekstensiyon (dorsifleksiyon) göstermesi; Gordon refleksi (Piramidal sistem hastalıklarında görülür)
Glükozilseramid lipidoz. Bk. glucocerebroside lipidosis.
Glükozilseramid. Bk. glucocerebroside.
tıbbi çeviri
Glükoserebrozid’leri, seramid veglükoz’a parçalayan enzim; glükoserebrozidaz.
Glikosfingolipid’lerin bir cinsi; yapısında seramid’e tutunmuş şeker molekülü (glükoz, galaktoz vb.) içeren bileşik; globozid.
Bk. Betz s pyramidal cells
Kromozom üzerinde bulunan, kimyasal yapısını DNA’nın oluşturduğu, ültramikroskopik kalıtım birimlerinden her biri; gen (Genler, kalıtsal özelliklerin anne ve babadan evlada geçişini sağladıkları gibi, ribozom’daki
Galaktozilseramid. Bk. galactocerebroside.
İştahı azaltıcı etkisi nedeniyle aşırı şişmanlığın tedavisinde ağızdan tablet şeklinde kullanılan, amfetamin türevi bir serebral uyarıcı; fenfluramin hidroklorür.
Alfagalaktozidaz enziminin doğuştan eksikliği sonucu glikosfingolipid metabolizmasındaki bozukluğa bağlı olarak gelişen, başta böbrek olmak üzere çeşitli organ ve dokularda “seramid triheksozid” birikimi, deride y
Ekstrapiramidal demet. Bk.extrapyramidal system
Bk. extrapyramidal disease.
istem dışı hareket ve titremeler, kas tonusunde sertleşme ve duruş şeklinde anormalliklerle belirgin herhangi bir ekstrapiramidal sistem bozukluğu; ekstrapiramidal hastalık (kore, atetoz, Parkinson hastalığı vb.)
1- Piramidal sistem dışında; ekstra-piramidal. 2- Ekstrapiramidal sistemle ilgili; ekstrapi-ramidal.
Bir paramiksovirüs (kabakulak virüsü)’ün sebep olduğu, kulakaltı tükürük bezi (parotis)’nin iltihaplanarak şişmesi ve ateşle belirgin, bazı vakalarda menen-goensefalit, erkekte orşit, kadında ooforit gibi komp-lik
Bkpyramidal eminence
Işık mikroskopu ile görülemeyecek kadar küçük unsurları, kısa dalgalı elektron ışınları aracılığıyla binlerce defa büyütme yeteneğine sahip mikroskop; ültramikroskop; elektron mikroskopu
Elektriği iletmeyen madde; elektrik yalıtkanı (Odun, lastik, seramik gibi)
Allerjik belirtiler, rinit, taşıt tutması, Parkinson hastalığı, bebek koliği, kuru öksürük vb. durumlarda ağızdan ya da parenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan, histamin Ht reseptör antagonisti; difenhidramin hidrok
Allerjik belirtiler, rinit, prurit ve kontakt dermatit tedavisinde ağızdan kullanılan, histamin H,-reseptör antagonisti; deksklor-feniramin maleat.
1 2 3 4 5
6
7 8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü