İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 86 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Normal mikroskopla görülemeyecek kadar küçük; ancak elektron mikroskopu ile görülebilen; ültramikroskopik.
Ültramikroskop. Bk. electron microscope.
Mikroskopla görülemeyecek kadar küçükmikroorganizma; ültramikrop.
tıbbi çeviri
Tiramin oksidaz. Bk. monoamine oxidase.
Peynir ve benzeri gıda maddelerinde bulunan, ayrıca vücutta tirozin’den de sentez edilen, adrenalin (epinefrin)’e benzer etkiye sahip bir bileşik; tiramin.
Tiraminaz. Bk. monoamine oxidase.
Depresyon, anksiyete ve bazen uykusuzluğu tedavide kullanılan antidepresif bir ilaç; trimipramin maleat.
Trietilentiofosforamid.Bk. thiotepa.
Bk. lateral corticospinal tract
Bk. anterior corticospinal tract
Bk. pyramidal tract
Onkoserkiyaz ve tripanozomiyaz tedavisinde kullanılan bir ilaç; suramin sodyum,
Böbrek medulla-smda -uçları küçük kalikslere açılan- piramit şeklindeki oluşumlardan her biri; böbrek piramidi (Her böbrekte sayıları 8-12 arasındadır)
Sinir ya da damar dalının iltihabı; ramit.
Spinal siniri sempatik ganglion’a bağlayan dalın ameliyatla kesilmesi; ramiseksiyon.
Dal şeklinde; ramiform.
1- Kollara aynlma; dallarınıa; ramifikasyon. 2- Aynlma sonucu oluşan kol veya dal.
Ramikotomi. Bk. ramisection
Bk. nervi clunium superiores
Bk. nervi clunium medii
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 145 adet çeviri sonucu bulundu. 121 - 140 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. pyramidal decussation.
Böbrek piramidlerinin kistik hastalığı. Bk. sponge kidney
Piramidal sistemin bir bölümünü oluşturmak üzere, beyin korteksi’ndeki nöronlar (Betz’in piramid hücreleri)’dan başlayıp -capsula interna, pons ve medulla oblongata’dan geçerek-omurilik ön boynuzlarınd
tıbbi çeviri
Piramidal sistemin bir bölümünü oluşturmak üzere, beyin korteksi’ndeki nöronlar (Betz’in piramid hücreleri)’dan başlayıp -capsula interna’dan geçerek- beyin sapındaki kranyal sinirlerin motor çekirdekl
Depresyon, anksiyete ve çeşitli fobilerin tedavisinde ağızdan kapsül şeklinde kullanılan, trisiklik antidepresan bir ilaç; klomipramin.
Hiperkolesterolemi, safra tıkanıklığına bağlı kaşıntı, aşırı safra asitlerine bağlı diyare tedavisi ve dijital zehirlenmesinde ağızdan kullanılan, safra asitlerini bağlayıcı antilipemik ilaç; kolestiramin (Bağırsakta safra as
Allerjik belirtilerin tedavisinde ağızdan (tablet şeklinde) ya da parenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan histamin H(reseptör antagonisti; klorfeniramin maleat.
Çözeltisi, deri antiseptiği olarak kullanılanbeyaz toz halinde bir klor türevi; kloramin.
Beyincik piramidi. Bk. pyramid of vermis
Fabry hastalığında, başta böbrekolmak üzere çeşitli organ ve dokularda birikim gösteren sfmgolipid; seramid triheksozid.
Gaucher hastalığında, kemik iliği, dalak ve karaciğerde birikim gösteren sfmgolipid; seramid glükozid
Bir cins sfmgolipid; sfingozin ve yağ asidinden oluşan bileşik; seramid
Parkinson hastalığı ve bazı trankilizanlara bağlı ekstrapiramidal belirtilerin tedavisinde kullanılan bir kolinerjik bloker; biperiden [Biperiden'in hidroklorür tuzu (biperiden hidroklorür) ağızdan tablet şeklinde, laktat tuz
Bağırsakta safra asitlerini kendine bağlayarak emilmelerine engel olan ilaç; safra asitlerini bağlayıcı ilaç (kolestiramin gibi).
Motor korteks’te, özellikle gyrus precentralis’de bulunan piramit biçiminde dev hücreler; Betz hücreleri; Betz’in piramid hücreleri
Birkaç düz toplayıcı borucuk (tubulus colligens recüıs)’un birleşmesinden oluşarak böbrek piramidinin tepesine açılan, daha geniş toplayıcı kanal; Bellini kanalı; papiller kanal,
Toprakta, havada ve sütte bulunan, kendisinden gramisidin adlı antibiyotiğin elde edildiği Bacillus türü.
Ayak tabanı dışyan tarafı -topuktan küçük parmağı doğru- ucu sivri bir cisimle çizilerek uyarıldığında, piramidal sistem’de bir bozukluğu göstermek üzere baş parmağın ekstansiyon (dorsifleksiyon)’uyla beraber diğe
Arteria palatina descendens’den -canalis palatinus majör’da- ayrılıp, küçük damak delikleri (foramina palatina minora)’nden geçerek yumuşak damak ve tonsilla palatina’da dağılan arterler; damak küçük a
Renal piramidin tepesinde papiller kanalların ağızlarının açıldığı bölge
1 2 3 4 5 6
7
8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü